Bola táto stránka užitočná?
Vaše pripomienky k tomuto obsahu sú dôležité. Podeľte sa s nami o svoj názor.
Máte ďalšie pripomienky?
Zostávajúci počet znakov: 1500
Exportovať (0) Tlačiť
Rozbaliť všetko
EN
Tento obsah nie je dostupný vo vašom jazyku, k dispozícii je však anglická verzia.

GetLastError function

Retrieves the calling thread's last-error code value. The last-error code is maintained on a per-thread basis. Multiple threads do not overwrite each other's last-error code.

Visual Basic:  Applications should call err.LastDllError instead of GetLastError.

Syntax


DWORD WINAPI GetLastError(void);

Parameters

This function has no parameters.

Return value

The return value is the calling thread's last-error code.

The Return Value section of the documentation for each function that sets the last-error code notes the conditions under which the function sets the last-error code. Most functions that set the thread's last-error code set it when they fail. However, some functions also set the last-error code when they succeed. If the function is not documented to set the last-error code, the value returned by this function is simply the most recent last-error code to have been set; some functions set the last-error code to 0 on success and others do not.

Remarks

Functions executed by the calling thread set this value by calling the SetLastError function. You should call the GetLastError function immediately when a function's return value indicates that such a call will return useful data. That is because some functions call SetLastError with a zero when they succeed, wiping out the error code set by the most recently failed function.

To obtain an error string for system error codes, use the FormatMessage function. For a complete list of error codes provided by the operating system, see System Error Codes.

The error codes returned by a function are not part of the Windows API specification and can vary by operating system or device driver. For this reason, we cannot provide the complete list of error codes that can be returned by each function. There are also many functions whose documentation does not include even a partial list of error codes that can be returned.

Error codes are 32-bit values (bit 31 is the most significant bit). Bit 29 is reserved for application-defined error codes; no system error code has this bit set. If you are defining an error code for your application, set this bit to one. That indicates that the error code has been defined by an application, and ensures that your error code does not conflict with any error codes defined by the system.

To convert a system error into an HRESULT value, use the HRESULT_FROM_WIN32 macro.

Windows Phone 8: This API is supported.

Windows Phone 8.1: This API is supported.

Examples

For an example, see Retrieving the Last-Error Code.

Requirements

Minimum supported client

Windows XP [desktop apps | Windows Store apps]

Minimum supported server

Windows Server 2003 [desktop apps | Windows Store apps]

Header

WinBase.h (include Windows.h)

Library

Kernel32.lib

DLL

Kernel32.dll

See also

Error Handling Functions
FormatMessage
HRESULT_FROM_WIN32
Last-Error Code
SetLastError
SetLastErrorEx

 

 

Obsah od komunity

Pridať
Zobraziť:
© 2015 Microsoft