Brick Breaker  Brick Breaker

Vytvorte pre hráčov hry Brick Breaker rôzne úrovne, v ktorých budú môcť odrážať guľôčku pohyblivou paličkou. Využite knižnicu kódu používaného v hre, pridajte interaktívne animované prvky, ktoré budú predstavovať hlavné časti, a nechajte ich rozpadnúť sa a poskakovať.

Pri tvorbe tejto hry budete postupovať podľa online kurzu na webovej lokalite TouchDevelop.com.

Vytvoriť túto hru na TouchDevelop.com

Viac na vytváranie