vývojári vytvárajú kód so spoločnosťou Microsoft

prehľad

1

základy

2

získanie nástrojov

3

vytváranie kódu

Čo je vývoj pre osobné počítače? (prehľad)

Vývoj pre osobné počítače je široký termín označujúci proces vytvárania softvéru, ktorý bude fungovať na štandardných počítačoch vrátane vášho stolného počítača, prenosného počítača alebo univerzálneho počítača. Vyvíjaným softvérom môže byť systémový softvér, ktorý bude pomáhať operačnému systému, alebo aplikačný softvér. Aplikačný softvér je navrhnutý tak, aby vykonával jednu úlohu alebo sériu súvisiacich úloh, a zahŕňa hry, textové procesory a prispôsobené aplikácie pre podniky.

1základy 

Pozrite si toto video o ponukách vývoja pre osobné počítače od spoločnosti Microsoft a potom si pripravte prostredie nainštalovaním nástrojov, pomocou ktorých vytvoríte svoju prvú aplikáciu pre osobné počítače.

prehrať video

ZÁKLADY VÝVOJA PRE OSOBNÉ POČÍTAČE
Video | 10 minút | Vývoj pre osobné počítače | jún 2010

Vývoj klientskych aplikácií pre systém Windows zahŕňa tri hlavné modely: natívny jazyk C++ na programovanie priamo pre rozhrania API systému Windows, spravovaný kód .NET s rozhraním Win Forms alebo Windows Presentation Foundation (WPF) a spravovaný kód .NET s rozhraním Silverlight na rýchly vývoj aplikácií. Pomocou vývojového prostredia Visual Studio – integrovaného vývojového prostredia (IDE) spoločnosti Microsoft môžete vytvárať aplikácie pre všetky tieto programovacie prostredia a tiež pre rôzne ďalšie. Video vám vysvetlí, kedy si vybrať ktoré programovacie prostredie.

Cieľ: Získať solídne základy pre vývoj pre osobné počítače.

2získanie nástrojov 

Vyberte jeden z nasledujúcich programov, ktorý chcete nainštalovať:

Prevziať program VB 2010 Express Prevziať program Visual C# 2010 Express Prevziať program Visual C++ 2010 Express


Ak potrebujete pomoc pri výbere správnej verzie vývojového prostredia Visual Studio, pozrite si Porovnanie verzií vývojového prostredia Visual Studio 2010.
Ďalšie informácie o tímovom vývoji nájdete na stránke o  správe životného cyklu aplikácií.

3vytváranie kódu 

Prevezmite vzorový kód a potom hneď začnite vytvárať kód podľa týchto videí.

prehrať video

PLNÁ KONTROLA
Video | 16 minút | Win32 | jún 2010

Win32 je aplikačné programovacie rozhranie (API), ktoré sa používa na vytváranie všetkých typov aplikácií pre systém Windows. Rozhranie Win32 poskytuje vašim aplikáciám služby (napríklad prístup k súborom) a prvky používateľského rozhrania (napríklad vykresľovanie a získanie vstupu z dialógových okien). Aplikácie s rozhraním Win32 majú prístup k najväčšej množine funkcií systému Windows.

Nasledujúce: Ďalšie informácie o vývoji v jazyku C++

Získajte kód pre tento projekt C++ (nie je k dispozícii)

prehrať video

KONTROLA S RÝCHLEJŠÍM VÝVOJOM
Video | 16 minút | MFC | jún 2010

Knižnica Microsoft Foundation Class (MFC) sprístupňuje rozhrania Win32 API tak, aby sa mohli v aplikáciách napísaných v jazyku C++ používať prirodzenejším spôsobom. Knižnica MFC a jazyk C++ spoločne poskytujú skúseným vývojárom vynikajúcu rovnováhu medzi rýchlym vývojom aplikácií a dôkladnou kontrolou nad platformou.

Nasledujúce: Ďalšie informácie o triedach knižnice MFC

Získajte kód pre tento projekt C++ (nie je k dispozícii)

prehrať video

RÝCHLY VÝVOJ PRE OSOBNÉ POČÍTAČE – TWITTER
Video | 30 minút | WPF | jún 2010

WPF je programovacie rozhranie, ktoré sa používa na vytváranie grafických aplikácií pre systém Windows. Rozhranie WPF, ktoré je súčasťou platformy Microsoft .NET Framework 4, poskytuje nástroje na vytváranie používateľských rozhraní obsahujúcich médiá, dokumenty, hardvérové urýchľovanie, vektorovú grafiku, rozšíriteľnosť na rôzne formáty, integráciu so systémom Windows, interaktívnu vizualizáciu údajov a prvotriednu čitateľnosť obsahu.

Nasledujúce: Ďalšie informácie o rozhraní WPF

Získajte kód pre tento projekt  C#  VB

prehrať video

POUŽÍVANIE ROZHRANIA SILVERLIGHT NA SPÚŠŤANIE APLIKÁCIE RIA NA OSOBNOM POČÍTAČI – TWITTER
Video | 34 minút | Silverlight | jún 2010

Silverlight je programovacie rozhranie, ktoré sa používa na vytváranie grafických aplikácií spúšťaných na webe alebo v systéme Windows. Rozhranie Silverlight, ktoré je súčasťou platformy Microsoft .NET Framework 4, poskytuje nástroje na vytváranie interaktívnych používateľských aplikácií určených pre web, osobné počítače a mobilné zariadenia, ktoré využívajú webovú kameru, mikrofón a tlač v režime online alebo offline.

Nasledujúce: Ďalšie informácie o rozhraní Silverlight

Získajte kód pre tento projekt  C#  VB

Vývojárske témy

C++: Úvodné informácie o vývoji v prostredí Visual C++
Ďalšie informácie o vývojovom prostredí Visual C++ a vývoji aplikácií pre systém Windows a aplikácií založených na technológii .NET.

Windows 7: Úvodné informácie o vývoji aplikácií
Informácie o vývoji a integrácii aplikácií s funkciami prostredia systému Windows.

WPF a Windows Forms pre osobné počítače
Rozdiely medzi rozhraniami WPF a Windows Forms a prepojenia na ďalšie školenia.

Silverlight mimo prehľadávača pre pracovnú plochu
Informácie o vytváraní aplikácií s rozhraním Silverlight spúšťaných na pracovnej ploche.

LightSwitch: Úvodné informácie o vytváraní obchodných aplikácií
Informácie o rýchlom vytváraní obchodných aplikácií profesionálnej kvality bez ohľadu na vaše vývojárske zručnosti.

C# a .NET pre vývojárov v jazyku Java
Úvod do jazyka C# a vývojového prostredia Visual Studio pre vývojárov v jazyku Java.

Knihy

Foundations of C++/CLI: The Visual C++ Language for .NET 3.5
Získajte informácie o aspektoch jazyka C++/CLI, vďaka ktorým je jedným z najsilnejších a najzábavnejších jazykov platformy .NET Framework.
Pro WPF in VB 2010
Zistite, ako rozhranie WPF v skutočnosti funguje. Táto kniha obsahuje rozumné, praktické rady, ktoré potrebujete na vytváranie aplikácií vysokej kvality s rozhraním WPF.
Windows via C/C++
Táto podrobná a vyčerpávajúca referenčná príručka pokrýva operačný systém Windows a spôsob programovania na úrovni rozhraní API.
Pro Business Applications with Silverlight 4
Informácie o návrhu a vývoji podnikových obchodných aplikácií s rozhraním Silverlight 4 napísaných v jazyku C#.
Pro Windows 7 Multitouch and Microsoft Surface Development
Prečítajte si o vývoji aplikácií podporujúcich viacnásobné dotyky a získajte predstavu o pridaní podpory pre viacnásobné dotyky na zlepšenie použiteľnosti.