vývojári vytvárajú kód so spoločnosťou Microsoft

prehľad

1

základy

2

získanie nástrojov

3

vytváranie kódu

Čo je vývoj pre „cloud“? (prehľad)

Počítačové systémy typu cloud znamenajú počítače a aplikácie, ktoré sa používajú na diaľku a sú dostupné cez Internet. V počítačových systémoch typu cloud sa vo veľkých údajových centrách nachádzajú virtuálne počítače, ktoré nahrádzajú fyzické počítače a servery. Zoskupovaním výpočtových potrieb mnohých používateľov v rámci jedného centra sa dosahujú úspory vyplývajúce zo spracúvania vo veľkom, ktoré prinášajú významné výhody, napríklad nižšiu spotrebu energie, jednoduchšie nastavenie a údržbu, ako aj jednoduchšie zvýšenie kapacity a výkonu. Pri nasadení aplikácií z lokálnych osobných počítačov alebo serverov do počítačového systému typu cloud môžu mnohé aplikácie fungovať bez zmeny.

1základy 

Pozrite si toto video o ponukách počítačových systémov typu cloud od spoločnosti Microsoft a potom si pripravte prostredie nainštalovaním nástrojov, pomocou ktorých vytvoríte svoju prvú aplikáciu pre platformu Azure.

prehrať video

ZÁKLADY VÝVOJA PRE „CLOUD“
Video | 7 minút | Vývoj pre „cloud“ | jún 2010

Teraz, keď viete, čo znamená platforma typu cloud, pozrite si toto nasledujúce video s informáciami o nástrojoch a technológiách pre vývoj pre „cloud“ vrátane troch hlavných stavebných blokov pre vývoj pre „cloud“ založených na platforme Azure: Windows Azure, SQL Azure a Windows Azure platform AppFabric.

2získanie nástrojov 
Prevziať 

Kliknutím na toto tlačidlo nainštalujete:

  • Inštalátor Web Platform Installer (spustí zvyšok inštalácie)
  • Visual Web Developer 2010, ak nemáte vývojové prostredie Visual Studio 2010
  • Windows Azure Tools for Microsoft Visual Studio
  • Windows Azure SDK
  • Požadované nastavenia funkcií IIS
  • Požadované rýchle opravy

Ak potrebujete pomoc pri výbere správnej verzie vývojového prostredia Visual Studio, pozrite si Porovnanie verzií vývojového prostredia Visual Studio 2010.
Ďalšie informácie o tímovom vývoji nájdete na stránke o  správe životného cyklu aplikácií.

3vytváranie kódu 

Prevezmite vzorový kód a potom hneď začnite vytvárať kód podľa týchto videí.

prehrať video

HOSTITEĽSKÉ SLUŽBY TYPU CLOUD
Video | 23 minút | Windows Azure | jún 2010

Platforma Windows Azure poskytuje základné výpočtové a ukladacie funkcie pre aplikácie typu cloud. Na vytváranie aplikácií môžete používať nástroje a technológie spoločnosti Microsoft, ktoré už poznáte, vrátane nástrojov a technológií .NET, C++, ASP.NET, WCF a Visual Studio. Platforma Windows Azure poskytuje virtuálny procesor a ukladací priestor potrebný pre vaše aplikácie, umožňuje im navzájom komunikovať a efektívne poskytuje uložené údaje koncovým používateľom.

Keď si pozriete toto video, budete môcť začať pracovať. Prípadne si môžete pozrieť ďalšie dve videá v tomto seriáli s informáciami o službách SQL Azure a Windows Azure AppFabric.

Nasledujúce: Ďalšie informácie o funkciách platformy Windows Azure

Získajte kód pre tento projekt  C#  VB

prehrať video

RELAČNÉ ÚDAJE
Video | 12 minút | SQL Azure | jún 2010

Služba SQL Azure poskytuje funkcie relačnej databázy, pričom umožňuje aplikáciám ukladať relačné údaje do údajových centier hosťovaných spoločnosťou Microsoft a manipulovať s týmito údajmi. K dispozícii sú tiež služby SQL Azure Reporting (verzia služieb SQL Server Reporting Services) a SQL Azure Data Sync, ktorá umožňuje synchronizovať údaje medzi lokálnymi databázami a databázami typu cloud.

Nasledujúce: Pozrite si ďalšie videá o službe SQL Azure

Získajte kód pre tento projekt  C#  VB

prehrať video

KOMUNIKÁCIA
Video | 25 minút | Windows Azure AppFabric | jún 2010

Služby Windows Azure AppFabric poskytuje služby infraštruktúry, aby ste mohli vytvárať sofistikované distribuované aplikácie typu cloud. Medzi tieto služby patria: služba Service Bus, ktorá aplikáciám umožňuje v počítačovom systéme typu cloud sprístupniť rozhrania iným aplikáciám, služba Access Control, ktorá aplikáciám umožňuje podporovať overený prístup z rôznych digitálnych identít (napríklad kontá Active Directory, Windows Live, Google alebo Facebook), a služby Caching na zvýšenie výkonu vašich aplikácií pre platformu Windows Azure.

Nasledujúce: Pozrite si ďalšie videá o platforme Windows Azure

Získajte kód pre tento projekt C# (nie je k dispozícii) VB (nie je k dispozícii)

Vývojárske témy

SharePoint v prostredí Office 365
Získajte informácie o službách Office 365 vrátane školiacej súpravy.

Dynamics CRM Online
Získajte školenia a kurzy pre softvér Dynamics CRM.

Hyper-V Cloud
Využívajte výkon počítačového systému typu cloud vo vašom vlastnom údajovom centre pomocou softvéru Hyper-V a System Center.

Windows Server 2008 R2 Hyper-V
Serverová virtualizačná technológia Windows Server 2008 R2 založená na funkcii hypervízora.

System Center
Cenovo efektívne a agilné služby pre údajové centrá na správu vašich fyzických prostredí, virtuálnych prostredí a prostredí typu cloud integrovaným spôsobom.

Knihy

Programming Windows Azure: Programming the Microsoft Cloud
Vytvárajte aplikačný kód v jazyku .NET alebo iných jazykoch, napríklad C/C++, PHP alebo Ruby.
Cloud Computing with the Windows Azure Platform
Získajte informácie o zabezpečení, ochrane osobných údajov, súlade s predpismi, zálohovaní a obnove pomocou platformy Windows Azure.
Windows Azure Platform: Articles from the Trenches Volume 1
Dvadsať článkov pokrývajúcich všetko od úvodných krokov až po implementáciu najvhodnejších postupov pre prispôsobiteľné aplikácie typu cloud.
Windows Azure Platform (Expert's Voice in .Net)
Naučte sa používať platformu Windows Azure a služby Windows Azure AppFabric a SQL Azure – spoločne aj samostatne.
Azure in Action
Popisuje návrh a zmeny rozsahu klientskych a serverových služieb spustených v počítačovom systéme typu cloud.
Windows Azure Architecture Guide - Part 1
Vysvetľuje spôsoby, akými môžete upraviť existujúcu lokálnu aplikáciu ASP.NET tak, aby fungovala v počítačovom systéme typu cloud.