Vývojárska podpora pre predplatiteľov MSDN

Táto vývojárska podpora je určená pre predplatiteľov s aktívnym MSDN Premium, Professional, Operating Systems a Academic Alliance.

Na službu Professional Support sa môžete obrátiť na Slovensku na telefónnom čísle: (+421) 259 295 888. Služba je určená na riešenie vývojárskych problémov a otázok týkajúcich sa platforiem a vývojárskych nástrojov, pre ktoré poskytuje firma Microsoft odbornú pomoc v súlade so zásadami pre poskytovanie technickej podpory a životného cyklu produktov.

Počet incidentov pre držiteľov MSDN podľa verzie:

MSDN Premium, MSDN Academic Alliance – 4
MSDN Professional, MSDN Operating Systems – 2

Počet incidentov technickej podpory sa vzťahuje na celé obdobie trvania predplatného. Incidenty nie je možné previesť, expirujú v momente vypršania doby predplatného.

Pri nahlasovaní svojho prvého incidentu budete vyzvaní k zaregistrovaniu sa, pokiaľ ste tak neučinili už skôr. Registrácia môže trvať 2 pracovné dni. Odporúčame vám preto, aby ste túto registráciu previedli čo najskôr a zbytočne ju neodkladali. Podrobné informácie a dokumenty potrebné na registráciu získate tu.

Pred kontaktovaním technickej podpory si prosím pripravte nasledujúce informácie:

MSDN Subscription ID alebo Prístupové číslo výhody (BAN, Benefit Access Number – u MSDN zakúpených v multilicenčných programoch: Open License, Open Value, Open Value Subcrisption, Select, EA)
Subscription sa vzťahuje na osobu (nie na firmu), preto zadávať otázky je oprávnený len predplatiteľ MSDN! Podrobnosti vašich kontaktných údajov si môžete pri jednoročnom predplatnom skontrolovať tu (US). Pri viacročnom predplatnom MSDN, ktoré sa obstaráva v multilicenčných programoch, ste dostali údaje v informačnom emaily, prípadne ich zaistí vaša kontaktná osoba pre zmluvy na stránke Microsoft Volume Licencing Service Center.

Alebo

ID prístupu
Iba ak ste sa už registrovali pre službu technickej podpory.

Ostatné informácie týkajúce sa vášho technického incidentu:

  • Operačný systém
  • Verzia operačného systému (jazyk, Service Pack a ďalšie)
  • Service Pack pre produkt
  • Detailný popis problému
  • Produkt
  • Ako je možné duplikovať tento problém
  • Doterajšie kroky na odstránenie tohto problému