Čo získate s predplatným služby MSDN

S predplatným služby MSDN získate od spoločnosti Microsoft všetok softvér a výhody, ktoré potrebujete na písanie bezchybného kódu, vrátane mesačných kreditov na používanie cloudu, nástrojov na spoluprácu, rôznych školení, podpory a oveľa viac.