Začínáme s platformou Microsoft

Platforma Microsoft podporuje aplikace a řešení navržené pro nejmenší zařízení i největší podniky. Vývojáři softwaru, kteří používají platformu Microsoft, mohou:

 • pracovat s celou řadou programovacích jazyků, standardů a nástrojů;
 • vytvářet aplikace pro systém Windows a Office, pro web a mobilní zařízení;
 • využívat zdroje informací, které společnost Microsoft zajišťuje, aby pomohla vývojářům softwaru navrhovat a vytvářet aplikace na světové úrovni.

 

Vývojářské nástroje a jazyky (US)

Vývojářské nástroje společnosti Microsoft mohou při své práci využívat jak jednotliví vývojáři, tak i celé vývojářské týmy.

 • Microsoft Visual Studio podporuje několik programovacích jazyků – včetně těch, které využívají rozhraní .NET Framework pro přístup ke klíčovým technologiím zjednodušujícím vývoj robustních aplikací. Jsou to tyto jazyky:
 • Visual Studio Team System nabízí nástroje pro architekty, vývojáře, projektové manažery, odborníky pracující s databázemi a testery. Členové vývojářského týmu mohou pomocí těchto nástrojů spravovat vytváření sestav, řízení zdrojů, metriky kvality a další součásti procesu spolupráce na vývoji řešení.
 • Verze produktu Visual Studio Express jsou k dispozici zdarma. Jde o nástroje, se kterými se uživatelé mohou naučit velmi rychle pracovat. Jsou určeny pro nadšence, nováčky a začínající vývojáře (studenty) zajímající se o vývoj řešení pro systém Windows a webových či databázových řešení.

Zpět na začátek


Vývoj řešení pro operační systémy Mobile a Embedded (US)

Zkušenosti s rozhraním Win32 nebo .NET Framework můžete využít k vytváření aplikací pro zařízení využívající operační systém Windows Mobile a Embedded, například Pocket PC, SmartPhone a řešení pro automobilový průmysl.

Zpět na začátek


 

Vývoj řešení pro rozhraní .NET Framework (US)

Pomocí rozhraní .NET Framework lze vytvářet a používat řadu aplikací – od tradičních aplikací konzoly až po webová řešení. Rozhraní .NET Framework zajišťuje stavební bloky pro knihovnu tříd Windows Forms, aplikace založené na datech ( ADO.NET), webové služby a webové aplikace hostované na serveru IIS ( ASP.NET). Kódu, který je napsán pro rozhraní .NET Framework, říkáme spravovaný kód. Na rozdíl od tradičního nativního kódu je spravovaný kód napsán v jazycích, jako například Visual C# a Visual Basic, a je zkompilován do jazyka Intermediate Language (MSIL) a následně před spuštěním přeložen do strojového kódu.

Zpět na začátek


Vývoj řešení pro systém Office (US)

Systém Microsoft Office se stal platformou, kterou vývojáři používají k vytváření řešení pro shromažďování informací, automatizaci položek dat, správu firemních procesů a podporu spolupráce. Tato řešení lze vytvářet tak, aby je bylo možné přímo integrovat do světoznámého systému Office.

Zpět na začátek


 

Vývoj řešení pro servery a podniky (US)


Vývoj podnikových řešení zahrnuje řadu oblastí, od návrhu přes řízení projektů až po vytváření aplikací, které běží na serverových architekturách a produktech.

 • Platforma Windows Server umožňuje organizacím vytvořit flexibilní IT infrastrukturu, která umožňuje snížit složitost a provádět změny podle měnících se podnikových potřeb.
 • Windows Server nabízí možnosti nutné pro všechny podnikové aplikace – spolehlivost, dostupnost, správa, škálovatelnost a zabezpečení – a také služby, například přístup k datům, integrované zabezpečení a interaktivní uživatelská rozhraní.
 • Platforma Windows Server podporuje například následující aplikace:
 • Vývojáři podnikových řešení a architekti mohou také najít další informace a ukázkový kód na webu MSDN se vzory a doporučenými postupy.

Zpět na začátek


 

Vývoj řešení pro web (US)


Společnost Microsoft nabízí vývojářům řadu nástrojů a technologií pro vytváření, hostování a vystavování aplikací na webu – od serverů až po prohlížeče.

 • Vývojářské nástroje společnosti Microsoft pro web plně podporují takové standardy, jako XML, HTML, CSS a další.
 • ASP.NET, rozhraní pro vytváření dynamických webových aplikací, je centrální součástí platformy Microsoft pro vývoj webových řešení a je plně integrované do služby IIS, což je zabezpečený, škálovatelný a rozšiřitelný webový server společnosti Microsoft.  
 • Vývojáři mohou zajistit pro webové aplikace bohatší a flexibilnější prostředí prostřednictvím rozšíření ASP.NET Ajax nebo přizpůsobením aplikace Microsoft Internet Explorer.
 • Všichni vývojáři pracující s webovými technologiemi mohou vyžívat produkty řady Visual Studio k rychlému vytváření dynamických webových řešení.

Zpět na začátek


 

Vývoj řešení pro rozhraní Win32 a COM (US)


Win32 je 32bitové rozhraní API (Application Programming Interface) pro moderní verze systému Windows. COM ( Component Object Model) je objektově orientovaný nástupce rozhraní Win32.

 • Vývojáři mohou používat rozhraní Win32 a COM pro vývoj řešení v řadě oblastí, včetně zabezpečení, grafiky, ovladačů zařízení, práce v síti, zasílání zpráv a spolupráce.
 • Velká část rozhraní Win32 API je reprezentována v knihovně Microsoft Foundation Class (MFC), která zajišťuje třídy pro objekty, jako jsou například okna a dialogová okna. Programovat pro systém Windows lze v jazyce Visual C++ pomocí rozhraní Win32 API nebo knihovny MFC.
 • Dokumentace Win32 SDK je klíčovým zdrojem informací pro vývojáře k programování pro systém Windows.
 • Knihovny tříd .NET Framework budou nakonec poskytovat všechny funkce nabízené rozhraním API Win32 a COM. Mezitím můžete volat rozhraní Win32 a COM z kódu .NET Framework a naopak.

Zpět na začátek

Zdroje informací pro výuku


Začněte tím, že si prohlédnete katalog pro správu elektronických výukových kurzů a vyhledáte si konkrétní zdroje informací pro výuku nebo komplexní plán výuky, který bude odpovídat vašemu aktuálnímu cíli. Pomocí stránky společnosti Microsoft pro správu elektronických výukových kurzů můžete naplánovat a spravovat osobní rozvoj tak, abyste získali nové znalosti pro konkrétní projekt nebo pokročili ve své kariéře. Svůj osobní rozvoj můžete sledovat v osobním prostoru, ve kterém můžete ukládat produkty, které vás zajímají, a získat informace o produktech, které jste si zakoupili nebo aktivovali.

Zpět na začátek

Zdroje informací na webu MSDN

Web MSDN nabízí zdroje informací, které vysvětlují, jak vytvářet softwarová řešení a aplikace na platformě Microsoft. Tyto zdroje informací také mohou pomoci řešit problémy, včetně potíží s vývojem, a propojit vývojáře mezi sebou i se společností Microsoft.

 • MSDN je web společnosti Microsoft pro vývojáře softwaru.
 • MSDN Search (US) využívající vyhledávací web Windows Live (US) pomáhá vývojářům vyhledat obsah a ukázkový kód na webu MSDN a také ve fórech a v komunitách vývojářů ve znalostní bázi technické podpory a provádět další akce.
 • Prostřednictvím odběrů MSDN můžete získat software, technickou podporu, ukázky kódu, technickou dokumentaci a další zdroje informací.
 • Knihovna MSDN (US) obsahuje dokumentaci pro programátory ke každému produktu společnosti Microsoft.
 • Střediska pro vývojáře (US) obsahují celou řadu zdrojů informací pro konkrétní produkt nebo technologii.
 • Fóra (US) obsahují zdroje informace pro odpovědi na technické dotazy.
 • Úvodní stránky, jako je tato, obsahují rychlé přehledy a odkazy na další informace.

Zpět na začátek