Bola táto stránka užitočná?
Vaše pripomienky k tomuto obsahu sú dôležité. Podeľte sa s nami o svoj názor.
Máte ďalšie pripomienky?
Zostávajúci počet znakov: 1500
Exportovať (0) Tlačiť
Rozbaliť všetko
EN
Tento obsah nie je dostupný vo vašom jazyku, k dispozícii je však česká verzia.

Pokyny k profilu

Profil, který zákazníky přesně informuje o tom, na co se specializujete, a jak jim vaše softwarové aplikace a služby pomůžou vyřešit jejich specifické obchodní potřeby, vám přinese podstatně víc příležitostí.

Pomocí následujících pokynů vytvořte na webu Microsoft Partner Center atraktivní marketingový profil společnosti a profily aplikací nebo profesionálních služeb, který bude zároveň splňovat požadavky na kvalitu a formátování obsahu. Vaše profily se publikují na Microsoft Pinpointu.

Všeobecné požadavky pro všechny typy profilů

 • Do popisu profilu nezadávejte cenové nabídky, adresy URL nebo kontaktní informace, třeba fyzickou adresu, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo společnosti. Tyto údaje se zadávají do samostatných polí website (web) a location (sídlo).

 • Popis musí mít aspoň 20 slov a nejvíc 250 slov. V případě pochybností buďte raději struční.

 • Vyhněte se chybám v pravopisu, psaní velkých a malých písmen, interpunkci nebo gramatice.

 • Nepoužívejte symboly ochranných známek produktů Microsoft.

 • Nepoužívejte tučné písmo, kurzívu ani podtržení.

 • Nepoužívejte formátování. Používejte jenom prostý text.

Vytvoření marketingového profilu společnosti ve třech krocích

K vytvoření marketingového profilu společnosti použijte následující otázky v daném pořadí. Zadané informace musí být aktuální.

TipTip
Zákazníci chtějí slyšet, jak jim pomůžete zajistit rozvoj jejich podnikání. Chtějí přesně vědět, co můžete poskytnout – ne jaká je vaše vize nebo poslání.

 1. Jednou nebo dvěma větami napište, na co se vaše společnost specializuje. Vyjmenujte produkty Microsoftu, na které se zaměřujete. Příklady: Společnost ABC Enterprises zajišťuje klasická i elektronická školení. Specializujeme se na Microsoft Dynamics CRM.

 2. Vysvětlete výhody vaší nabídky nebo problém, který zákazníkům pomůžete vyřešit. Příklad: Pomůžeme vašim zaměstnancům získat praktické dovednosti, díky kterým dokážou okamžitě dosahovat vyšší produktivity a snižovat firmě náklady. Specializujeme se na integraci řešení Dynamics a vývoj zakázkových aplikací pro CRM.

 3. Doplňte seznam služeb a softwarových aplikací, které chcete propagovat. Použijte odrážky.

Požadavky na marketingový profil:

 • Popisuje kvalifikaci a odbornost vás nebo vaší společnosti.

 • Musí používat právní název společnosti.

 • Musí obsahovat odkaz na domovskou stránku společnosti v poli website (web).

 • Neodkazuje na jinou partnerskou společnost Microsoftu podle názvu, pokud se nejedná o pobočku nebo pokud nějak nesouvisí s vaší společností nebo pokud s touto partnerskou společností nemáte aktuální smlouvu o partnerství nebo se navzájem nepropagujete v rámci sdílených pracovních příležitostí.

ImportantImportant
Název společnosti zapsaný na webu Partner Center musí být právním názvem společnosti, který je registrovaný a licencovaný k podnikání ve vaší oblasti.

Zadání profilu aplikace nebo profesionální služby ve dvou krocích

1. Dejte své softwarové aplikaci nebo službě nějaký název.

Název by měl být krátký. Používejte jednoduchý a srozumitelný jazyk. Zadané informace musí být aktuální.

Požadavky na název softwarové aplikace nebo služby:

 • Název musí mít aspoň jedno slovo a nejvíc 10 slov. V případě pochybností buďte raději struční.

 • Název nesmí být stejný jako existující produkt Microsoftu.

 • Pokud vaše služba prodává produkt Microsoftu, musí název služby obsahovat slova „Sales“ (Prodej) nebo „Reseller“ (Prodejce). Příklad: Microsoft Dynamics Reseller.

 • Pište první písmena jednotlivých slov velkým písmenem. Pokud ale název nabídky tvoří určitou značku, uveďte název přesně ve znění této značky.

 • Pokud vytvoříte popisy pro několik oborů nebo specifické popisy pro určitou aplikaci nebo službu, zacházejte s jednotlivými popisy jako s jedinečnou nabídkou. Názvy jednotlivých služeb musí jasně reflektovat zamýšlené použití nebo obor.

2. Zadejte popis své aplikace nebo profesionální služby.

Popis vytvoříte taky pomocí jasných a stručných odpovědí na následující otázky (v uvedeném pořadí).

 1. Uveďte, k čemu vaše aplikace nebo služba slouží a jaký problém zákazníka řeší.

 2. Uveďte, jaké technologie Microsoftu tato aplikace nebo služba vylepšuje nebo na kterých staví.

 3. Formou odrážkového seznamu uveďte výhody nabízené touto aplikací nebo službou.

Požadavky na popis aplikace nebo profesionální služby:

 • Musí uvádět, jaká je vaše aplikace nebo služba, k čemu slouží a jakých 3–5 výhod přináší zákazníkům.

 • Musí obsahovat aspoň jeden odkaz na stránku na vašem webu, která poskytuje další podrobnosti o tomto produktu. Obsah musí odpovídat poli, do kterého je zadaný: demo (ukázka), download (soubor ke stažení) atd.

 • Pokud vytvoříte popisy pro několik oborů nebo specifické popisy pro určitou aplikaci nebo službu, zacházejte s jednotlivými popisy jako s jedinečnou nabídkou. Popisy jednotlivých nabídek musí být rozdílné a zacílené pomocí klíčových slov, která jsou specifická pro zamýšlené použití nebo obor.

Zobraziť:
© 2015 Microsoft