TERMENII LICENŢEI PENTRU APLICAŢIA MICROSOFT

MICROSOFT INTUNE COMPANY PORTAL PENTRU MAGAZIN WINDOWS


Acești termeni ai licenței reprezintă un contract între Microsoft Corporation (sau una dintre companiile afiliate, în funcție de zona în care locuiți) și dvs. Vă rugăm să îi citiţi. Sunt valabili pentru aplicaţia menţionată. De asemenea, termenii se aplică tuturor

 • actualizărilor,
 • suplimentelor,
 • serviciilor prin internet și
 • serviciilor de asistență

furnizate de Microsoft pentru această aplicaţie, cu excepţia cazului în care alţi termeni însoţesc elementele respective. În astfel de cazuri, se aplică termenii respectivi.

UTILIZAREA APLICAŢIEI REPREZINTĂ ACCEPTAREA DE CĂTRE DVS. A ACESTOR TERMENI. DACĂ NU ACCEPTAŢI ACEŞTI TERMENI, NU UTILIZAŢI APLICAŢIA.


Dacă respectaţi aceşti termeni ai licenţei, aveţi drepturile permanente de mai jos.

 1. DREPTURILE DE INSTALARE ŞI UTILIZARE.
  • Instalarea și utilizarea. Aveţi dreptul să instalaţi şi să utilizaţi un număr nelimitat de copii ale acestei aplicaţii pe dispozitive pe care le deţineţi sau le controlaţi, pe care se execută Windows 8, Windows RT sau un sistem de operare succesor. Aveţi dreptul să utilizaţi această aplicaţie împreună cu abonamentul valid al companiei la Microsoft Intune sau un serviciu online care include funcţii ale Microsoft Intune.
  • Actualizările. Pentru a permite funcţionarea completă, pot fi necesare actualizări sau upgrade-uri pentru Microsoft Intune. Este posibil ca anumite funcții să nu fie disponibile în toate țările.
  • Programele Microsoft incluse. Aplicaţia conţine alte programe Microsoft. Aceşti termeni ai licenţei reglementează utilizarea de către dvs. a acestor programe.
  • Programele de la terțe părți. Aplicaţia poate să includă programe de la terţe părţi pe care Microsoft, şi nu terţa parte, vi le acordă sub licenţă în baza acestui contract. Notificările, dacă există, pentru programele de la terțe părți sunt incluse numai în scop de informare.
 2. ACCESUL PRIN INTERNET POATE FI NECESAR. Pentru utilizarea aplicaţiei, este posibil să vi se aplice tarife pentru accesul la internet, transferul datelor și alte servicii conform termenilor planului serviciului de date și ai oricărui alt contract existent între dvs. și operatorul reţelei. Vă revine în exclusivitate responsabilitatea pentru achitarea tarifelor aplicate de operatorul rețelei.
 3. SERVICIILE PRIN INTERNET. Împreună cu aplicaţia, Microsoft oferă servicii prin internet. Microsoft are dreptul să modifice sau să înceteze prestarea acestora în orice moment.
  1. Consimțământul pentru serviciile prin internet sau wireless. Aplicaţia se poate conecta la servicii wireless prin internet. Utilizarea aplicaţiei reprezintă consimţământul dvs. pentru transmiterea informaţiilor standard despre dispozitiv (inclusiv, fără a se limita la, informaţiile tehnice despre dispozitiv, sistem, software şi periferice) pentru serviciile prin internet şi/sau wireless. Dacă, pentru utilizarea serviciilor, se furnizează alți termeni, atunci se vor aplica termenii respectivi.
  2. Abuzurile legate de utilizarea Serviciilor prin internet. Nu aveți dreptul să utilizați serviciul prin internet în niciun mod care îl poate pune în pericol sau poate afecta utilizarea de către alții a acestuia sau a rețelei wireless. Nu aveți dreptul să utilizați serviciul pentru a încerca să obțineți, prin niciun mijloc, acces neautorizat la servicii, date, conturi sau rețele de niciun fel.
 4. PĂRERILE. În cazul în care trimiteţi companiei Microsoft păreri privind aplicaţia, îi acordaţi dreptul de a utiliza, a partaja şi a comercializa părerile dvs., gratuit, în orice fel şi în orice scop. De asemenea, acordaţi gratuit terţelor părţi toate drepturile de brevet necesare pentru ca produsele, tehnologiile şi serviciile acestora să utilizeze sau să interacţioneze cu orice părţi ale unui produs software sau serviciu Microsoft care conţine părerile dvs. Nu veţi furniza păreri care fac obiectul unei licenţe ce obligă compania Microsoft să licenţieze produsul software sau documentaţia unor terţe părţi, deoarece includem părerile în acestea. Aceste drepturi sunt valabile şi după terminarea contractului.
 5. SFERA DE ACȚIUNE A LICENȚEI. Aplicaţia nu este vândută, ci se află sub licenţă de utilizare. Prezentul contract vă acordă numai anumite drepturi pentru utilizarea aplicaţiei. Microsoft îşi rezervă toate celelalte drepturi. Cu excepţia situaţiei în care legislaţia în vigoare vă acordă mai multe drepturi, în ciuda acestei limitări, aveţi dreptul să utilizaţi aplicaţia numai conform prevederilor speciale din prezentul contract. Procedând astfel, trebuie să respectaţi toate limitările de natură tehnică ale aplicaţiei, care vă permit să o utilizaţi numai în anumite moduri. Nu aveți dreptul
  • să evitaţi nicio limitare de natură tehnică a aplicaţiei;
  • să refaceţi programul sursă, să decompilaţi sau să dezasamblaţi aplicaţia, cu excepţia cazurilor prevăzute în mod expres de legea în vigoare, în ciuda acestei limitări;
  • să faceţi mai multe copii ale aplicaţiei decât numărul specificat în prezentul contract sau permis de legea în vigoare, în ciuda acestei limitări;
  • să publicaţi aplicaţia pentru ca alţii să o poată copia;
  • să închiriaţi, să daţi în leasing sau să împrumutaţi aplicaţia; ori
  • să transferaţi aplicaţia sau prezentul contract unei terţe părţi.
 6. RESTRICȚIILE LA EXPORT. Aplicaţia se supune legilor şi reglementărilor de export ale Statelor Unite ale Americii. Trebuie să respectaţi toate legile şi reglementările de export interne şi internaţionale, care sunt valabile pentru aplicaţie. Aceste legi includ restricţii privind destinaţiile, utilizatorii finali şi utilizarea finală. Pentru informaţii suplimentare, accesaţi www.microsoft.com/exporting.
 7. SERVICIILE DE ASISTENŢĂ. Deoarece această aplicaţie este furnizată „ca atare”, este posibil să nu oferim servicii de asistenţă pentru ea. Dacă aveţi probleme sau întrebări legate de această aplicaţie, inclusiv întrebări despre politica de confidenţialitate a companiei, contactaţi administratorul IT al companiei. Nu contactaţi magazinul care a vândut aplicaţia, operatorul reţelei, producătorul dispozitivului sau compania Microsoft.
 8. NOTIFICĂRILE PRIVIND MĂRCILE COMERCIALE. Microsoft, Microsoft Intune şi Office 365 sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări.
 9. ÎNTREGUL CONTRACT. Prezentul contract şi termenii referitori la componentele suplimentare, actualizările, serviciile prin internet şi serviciile de asistenţă pe care le utilizaţi reprezintă contractul în întregime pentru aplicaţie şi pentru serviciile de asistenţă.
 10. LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE.
  1. Statele Unite ale Americii. Dacă aţi achiziţionat aplicaţia în Statele Unite ale Americii, interpretarea acestui contract este guvernată de legile statului Washington, care se aplică pentru pretenţiile privind încălcarea prevederilor legale, chiar şi în cazuri de conflict între principiile juridice. Legile statului în care locuiți guvernează toate celelalte pretenții, inclusiv pe cele în baza legilor naționale privind protecția consumatorului, concurența neloială și delictele.
  2. În afara Statelor Unite ale Americii. Dacă aţi achiziţionat aplicaţia în orice altă ţară, sunt valabile legile ţării respective.
 11. EFECTUL JURIDIC. Prezentul contract descrie anumite drepturi legale. Este posibil ca legile ţării dvs. să vă acorde alte drepturi. De asemenea, este posibil să beneficiaţi de drepturi în legătură cu partea de la care aţi achiziţionat aplicaţia. Prezentul contract nu modifică drepturile acordate de legile țării dvs., dacă acestea nu permit acest lucru.
 12. PENTRU AUSTRALIA – Beneficiaţi de garanţii legale în baza Legii consumatorului din Australia şi nicio prevedere din aceşti termeni nu are scopul de a afecta aceste drepturi.

  LIMITAREA ȘI EXCLUDEREA COMPENSAȚIILOR ȘI A DESPĂGUBIRILOR. ÎN LIMITA PERMISĂ DE LEGE, PUTEȚI OBȚINE DE LA MICROSOFT DESPĂGUBIRI NUMAI PENTRU DAUNE DIRECTE PÂNĂ LA VALOAREA DE UN DOLAR S.U.A. (1,00 USD). SUNTEŢI DE ACORD SĂ NU ÎNCERCAŢI SĂ OBŢINEŢI DE LA NICIUNA DIN PĂRŢILE ASIGURATE DESPĂGUBIRI PENTRU ALTE DAUNE, INCLUSIV DAUNE SECUNDARE, PIERDERI DE PROFIT, DAUNE SPECIALE, INDIRECTE SAU SUBSECVENTE.

  Această limitare este valabilă pentru:

  • orice subiect asociat cu aplicaţia, serviciile, conţinutul (inclusiv codul) de pe site-urile de internet ale unor terţe părţi sau din programele unor terţe părţi şi
  • pretențiile privind încălcarea contractului, a garanției sau a condițiilor; protecția consumatorului; înșelăciunea; concurența neloială; răspunderea strictă, neglijența, declarația frauduloasă, omiterea, contravenția sau alte delicte; încălcarea statutului sau a reglementărilor ori îmbogățirea fără temei just; toate în limitele permise de legea aplicabilă.

  De asemenea, limitarea este valabilă chiar dacă:

  1. reparaţia, înlocuirea sau despăgubirea pentru aplicaţie nu compensează în întregime pierderile dvs. sau
  2. părțile asigurate au știut sau ar fi trebuit să știe despre posibilitatea survenirii acestor daune.

  Este posibil ca limitarea sau excluderea de mai sus să nu fie valabilă în cazul dvs., deoarece se poate ca țara dvs. să nu permită excluderea sau limitarea daunelor subsecvente, secundare sau de altă natură.