Table of contents

Znane problemy dotyczące programu Visual Studio 2015 Update 3 RC

Ostatnia aktualizacja: 2018-01-31

7 czerwca 2016 r.

Firma Microsoft opublikowała program Visual Studio 2015 Update 3 RC w dniu 7 czerwca 2016 r. W tym artykule wymieniono znane problemy w programie Visual Studio 2015 Update 3 RC.

Aby poznać pełną listę funkcji, zobacz Informacje o wersji Visual Studio Update 3 RC.

Pobieranie:Visual Studio Update 3 RC

Aby dowiedzieć się więcej o innych powiązanych plikach do pobrania, zobacz stronę Pobieranie.

Znane problemy

Język TypeScript nie działa w przypadku odinstalowania równocześnie zainstalowanego programu Visual Studio „15” (wersja zapoznawcza).

 • Problem:

  Jeśli program Visual Studio 2015 i program Visual Studio „15” (wersja zapoznawcza) są zainstalowane obok siebie, a program Visual Studio „15” (wersja zapoznawcza) zostanie odinstalowany, niektóre pliki języka TypeScript programu Visual Studio 2015 zostaną utracone, co sprawi, że język TypeScript nie będzie działać w programie Visual Studio 2015.

  Obejście problemu:

  Napraw program Visual Studio 2015.

Funkcja zbierania danych Pokrycie kodu dla kodu platformy .NET ma następujące ograniczenia:

 • Problem:

  • Nie działa nawigowanie do kodu, gdy funkcja zbierania danych Pokrycie kodu działa razem z narzędziami, które wykonują ponowne zapisywanie IL (na przykład kontraktów kodu).
  • Funkcji zbierania danych Pokrycie kodu dla kodu platformy .NET nie można używać łącznie z substytutami.
  Obejście problemu:

  Nie jest dostępne żadne obejście tego problemu.

Nie można używać narzędzi Pamięć języka JavaScript, Czas odpowiedzi interfejsu użytkownika HTML lub narzędzi sieci podczas debugowania aplikacji JavaScript dla platformy UWP.

 • Problem:

  • Podczas próby użycia narzędzi Pamięć języka JavaScript, Czas odpowiedzi interfejsu użytkownika HTML lub narzędzi sieci w celu debugowania aplikacji Javascript dla platformy UWP na urządzeniu z systemem Windows Phone lub w emulatorze mogą wystąpić następujące błędy: Diagnostics session failed to start. Unable to upload diagnostics tools to remote device DEP6701 : Bootstrapping failed with unexpected error: 'The system cannot find the path specified 'C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Phone Tools\15.0\ScriptDiagnostics\target\x86\JavaScriptCollectionAgent.dll'.'.
  Obejście problemu:
  • Otwórz plik C:\ProgramData\Microsoft\Phone Tools\CoreCon\12.0\addons\Microsoft.VisualStudio.WebClient.Diagnostics_14.0.xsl i zastąp wszystkie wystąpienia elementu

   %CSIDL_PROGRAM_FILES%\Common Files\Microsoft Shared\Phone Tools\15.0\

   with

   %CSIDL_PROGRAM_FILES%\Common Files\Microsoft Shared\Phone Tools\14.0\

Niepowodzenie instalacji lub naprawy programu .NET Core 1.0.0 RC2 z zestawu narzędzi programu VS 2015 (wersja zapoznawcza 1) po zainstalowaniu programu Visual Studio 2015 Update 3 RC

 • Problem:

  Po zainstalowaniu programu Visual Studio 2015 Update 3 RC mogą wystąpić problemy z instalacją programu .NET Core 1.0.0 RC2 z zestawu narzędzi programu VS 2015 (wersja zapoznawcza 1). Występuje następujący błąd:

  • 0x80070666 — Inna wersja tego produktu jest już zainstalowana. Nie można kontynuować instalacji tej wersji. Aby skonfigurować lub usunąć istniejącą wersję produktu, użyj apletu Dodaj/usuń programy w Panelu sterowania.

  Jest to spowodowane błędem instalacji powodującym niepoprawne usunięcie kluczy rejestru pakietu redystrybucyjnego VC++ 2015 Update 3 RC podczas instalacji wersji Update 3 RC.

  Obejście problemu:

  Napraw pakiet redystrybucyjny Visual C++ 2015 (x86 i x64) przy użyciu okna „Programy i funkcje” ( Dodaj/usuń programy).

  • W systemie Windows 10 kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start i wybierz pozycję „Programy i funkcje”.
  • Wybierz pozycję „Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) - 14.0.24123”, a następnie kliknij polecenie „Zmień”.
  • W oknie dialogowym pakietu redystrybucyjnego Visual C++ 2015 wybierz pozycję „Napraw”.
  • Wybierz pozycję „Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) - 14.0.24123”, a następnie kliknij polecenie „Zmień”.
  • W oknie dialogowym pakietu redystrybucyjnego Visual C++ 2015 wybierz pozycję „Napraw”.
  • Zainstaluj lub napraw program .NET Core 1.0.0 RC2 z zestawu narzędzi programu VS 2015 (wersja zapoznawcza 1).

Po zmianie motywu programu Visual Studio tekst etykietek narzędzi edytora może być trudny do odczytania ze względu na nieprawidłowy kolor tła etykietek narzędzi.

 • Problem:

  Po zmianie motywu programu Visual Studio tło etykietek narzędzi edytora może nie zostać prawidłowo zaktualizowane, co sprawia, że tekst jest trudny do odczytania.

  Obejście problemu:
  • Przejdź do opcji Narzędzia/Opcje/Czcionki i kolory.
  • Wybierz pozycję „Środowisko” z listy rozwijanej „Pokaż ustawienia dla:”.
  • Zmień kolor tła elementu „Etykietka narzędzia”. Poniżej przedstawiono wartości RGB zalecanych kolorów: 66,66,69 dla motywu Ciemny, 246,246,246 dla motywu Jasny, 231,232,236 dla motywu Niebieski.

Plik ThirdPartyNotices.txt programu Visual Studio pliku nie jest poprawnie aktualizowany

 • Problem:

  Po zainstalowaniu programu Visual Studio Update 3 RC plik ThirdPartyNotices.txt w folderze C:\Program File(x86)\Microsoft Visual Studio (14.0)\shell zawiera niepełną listę przypisań OSS.

  Obejście problemu:
  • Nie jest dostępne żadne obejście tego problemu. Poprawną listę przypisań OSS można znaleźć w pliku ThirdPartyNotices.txt instalowanym z programem Visual Studio 2015 Update 2.

Kompilacja projektu Visual C++ kończy się niepowodzeniem, gdy używany jest zestaw narzędzi platformy w wersji140_xp

 • Problem:

  Podczas korzystania z zestawu narzędzi platformy w wersji 140_xp biblioteka UCRT nie jest dodawana do ścieżki dołączania i ścieżki biblioteki.

  Obejście problemu:
  • W programie Visual Studio przejdź do Eksploratora rozwiązań.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy projekt i kliknij pozycję „Właściwości”.
  • Znajdź i zaznacz pozycję „Katalogi VC++”
  • Dołącz katalog dołączania o ścieżce „$(MSBuildProgramFiles32)\Windows Kits\10\Include\10.0.10240.0\ucrt”.
  • Dołącz katalog biblioteki o ścieżce „$(MSBuildProgramFiles32)\Windows Kits\10\lib\10.0.10240.0\ucrt$(NazwaSkróconaPlatformy)”
  • Kliknij przycisk OK lub Zastosuj, aby zapisać.

Więcej informacji

Wymaganie ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tego pakietu może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Wymaganie dotyczące oprogramowania

W systemach Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2 przed zainstalowaniem programu Visual Studio 2015 RTM musisz zainstalować aktualizację 2919355 (dostępną także w usłudze Windows Update). Przyczyną jest to, że instalator programu .NET Framework 4.6 nie może zostać zainstalowany bez aktualizacji 2919355.

Obsługiwane architektury

 • 32-bitowa (x86)

 • 64-bitowa (x64) (WOW)

Aplikacje innych producentów

 • Program Visual Studio 2015 umożliwia zainstalowanie aplikacji innych producentów. Aby uzyskać informacje o tym, które aplikacje innych producentów są wymagane w przypadku instalowania narzędzi Wieloplatformowe opracowywanie aplikacji mobilnych z programu Visual Studio 2015, zapoznaj się z artykułem 3060693 z bazy wiedzy.

 • Usunięcie programu Visual Studio 2015 nie powoduje odinstalowania aplikacji innych producentów. Aby uzyskać informacje o tym, jak odinstalować aplikacje innych producentów zainstalowane razem z programem Visual Studio 2015, zapoznaj się z artykułem 3060695 z bazy wiedzy.

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą

 • Visual Studio Professional 2015

 • Visual Studio Enterprise 2015

 • Visual Studio Community 2015

 • Visual Studio Express 2015 for Web

 • Visual Studio Express 2015 for Desktop

 • Visual Studio Express 2015 for Windows 10

© 2018 Microsoft