Aktywne tematy

Zarówno tłumaczenia wykonane przez tłumaczy, jak i tłumaczenia maszynowe oprogramowania Visual Studio 2012 mogą być edytowane we wszystkich aktualnie dostępnych językach. Można przekazywać sugestie dotyczące każdego z tych dwóch typów tłumaczeń. Na górze strony będzie wyświetlona wyróżniona na żółto informacja mówiąca, czy zawartość można edytować.

Ponadto do edycji dostępna jest maszynowo przetłumaczona zawartość oprogramowania Visual Studio 2010 w języku portugalskim (Brazylia), czeskim i tureckim.

Poniżej znajduje się kilka przykładów zawartości oprogramowania Visual Studio dostępnej do edycji.