Centra deweloperów firmy Microsoft

Tylko Microsoft zapewnia kompletny zestaw innowacyjnych platform i technologii, które pozwalają kształtować przyszłość. Bez względu na to, czy tworzysz aplikacje mobilne, komputerowe, czy chmurowe, działasz w jednym środowisku urządzeń i usług. Czas zapoznać się z rozwiązaniami.

Platforma i narzędzia

Wszystko co niezbędne do tworzenia na platformach firmy Microsoft. Twórz na wszystkie urządzenia z systemem Windows i na wszystkie światowe rynki. Za pomocą platformy Azure utwórz zaplecze oparte na chmurze lub twórz aplikacje użytkowe w ich środowisku natywnym lokalnie bądź w chmurze.

Firmy i instytucje

Twórz, korzystając z zaawansowanego zestawu platform zaprojektowanych w celu wspierania rozwoju Twojej działalności. Za pomocą produktu Microsoft Dynamics dostarczaj klientom, partnerom i niezależnym dostawcom oprogramowania dostosowane rozwiązania bez konieczności specjalnego tworzenia podstawy. Korzystając z usługi Power BI, ożywiaj wizualizację wyników analizy danych dzięki efektownym raportom w czasie rzeczywistym. Wywołuj pojedyncze punkty końcowe, aby integrować dane z usługi w chmurze firmy Microsoft z aplikacją, a także korzystaj z wielu innych możliwości.

Usługi i zasoby

Za pomocą interfejsu API OneDrive utwórz integrację pozwalającą użytkownikom w łatwy sposób uzyskiwać dostęp do plików w usłudze OneDrive z poziomu aplikacji. Wspieraj rozwój swojej firmy dzięki reklamom Bing. Zapewnij swoim aplikacjom możliwość lokalizacji na różne języki, zgodność ze standardami globalnymi i standardami ułatwień dostępu oraz certyfikaty umożliwiające oznaczenie logo.

Serwery i sieć Web

Usługi Internet Information Services (IIS) dla systemu Windows Server zapewniają elastyczny, bezpieczny i łatwy w zarządzaniu serwer sieci Web, którego można użyć do hostowania dowolnych danych w sieci Web. Pobierz ASP.net, bezpłatną strukturę sieci Web służącą do tworzenia witryn i aplikacji sieci Web przy użyciu kodu HTML, CSS i JavaScript, a następnie za jej pomocą twórz interfejsy API sieci Web i witryny dla urządzeń przenośnych oraz korzystaj z technologii czasu rzeczywistego. Alternatywnie użyj programu BizTalk Server do tworzenia skutecznych procesów biznesowych łączących różne systemy w spójną całość.