Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Porady: ustawianie obrazu wyświetlanego przez formant formularzy systemu Windows

.NET Framework (current version)
 

Kilka formantów formularzy systemu Windows można wyświetlać obrazy. Obrazy te mogą być ikony, które Objaśnienie przeznaczenia kontrolą, takich jak ikonę dyskietki na przycisk oznaczający zapisać polecenia. Ikony można też obrazy tła daje formantu wygląd i zachowanie, które mają.

Aby ustawić obrazu wyświetlanego przez formant

 1. Ustaw dla formantu Image lub BackgroundImage dla właściwości typu obiektu Image. Ogólnie rzecz biorąc, można będzie się ładuje obraz z pliku za pomocą FromFile metody.

  W poniższym przykładzie kodu, ścieżka określona dla lokalizacji obrazu jest Moje obrazy folder. Większość komputerów z systemem operacyjnym Windows będzie zawierać tego katalogu. To umożliwia również użytkownikom z poziomami dostępu minimalny system bezpiecznie uruchomić aplikację. Poniższy przykład kodu wymaga już formularza z PictureBox dodać formant.

  // Replace the image named below
  // with an icon of your own choosing.
  // Note the escape character used (@) when specifying the path.
  pictureBox1.Image = Image.FromFile
    (System.Environment.GetFolderPath
    (System.Environment.SpecialFolder.MyPictures)
    + @"\Image.gif");
  
  
  
Pokaż: