Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski
Zalecamy używanie programu Visual Studio 2017

How to: określanie wielu warunków wyszukiwania dla wielu kolumn

Można rozwinąć lub zawężenia zakresu kwerendy przez dołączenie kilku kolumn danych jako część warunku wyszukiwania. Na przykład można:

 • Wyszukanie pracowników stażem pracy w firmie ponad pięć lat, lub okreoloną pracę.

 • Wyszukiwanie książki, jest opublikowanych przez okreolonego wydawcę i kulinarną.

Aby utworzyć kwerendę wyszukującą wartooci w dowolnej z dwóch (lub więcej) kolumn, należy okreolić warunek OR. Aby utworzyć kwerendę, która musi spełniać wszystkie warunki w dwóch (lub więcej) kolumn, należy okreolić warunek.

UwagaUwaga

Na danym komputerze mogą być używane nazwy lub lokalizacje niektórych elementów interfejsu użytkownika programu Visual Studio inne niż te, które są używane w poniższych instrukcjach. Używana wersja programu Visual Studio oraz jej ustawienia określają te elementy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Visual Studio, ustawienia.

Aby utworzyć wiele warunków związanych z lub umieścić każdy warunek w innej kolumnie w okienku kryteriów.

Aby określić warunek OR dla dwóch różnych kolumn

 1. W okienku kryteriów należy dodać kolumny, które chcesz przeszukać.

 2. W filtru kolumny dla pierwszej kolumny przeszukać, określ pierwszy warunek.

 3. W lub... kolumny do drugiej kolumny danych przeszukać, określ drugi warunek, pozostawiając filtru puste kolumny.

  Kwerendy i widoku Projektant tworzy klauzulę WHERE zawierającą warunek OR, takich jak:

  SELECT job_lvl, hire_date
  FROM employee
  WHERE (job_lvl >= 200) OR 
   (hire_date < '01/01/90')
  
 4. Powtórz kroki 2 i 3 dla każdego dodatkowego warunku, który chcesz dodać. Użyj innej lub... kolumny dla każdego nowego warunku.

Do wyszukiwania w różnych kolumnach danych przy użyciu warunków połączonych z, I umieścić wszystkie warunki w filtru kolumny siatki.

Aby określić warunek dla dwóch różnych kolumn

 1. W okienku kryteriów należy dodać kolumny, które chcesz przeszukać.

 2. W filtru kolumny dla pierwszej kolumny danych przeszukać, określ pierwszy warunek.

 3. W filtru kolumny do drugiej kolumny danych określ drugi warunek.

  Kwerendy i widoku Projektant tworzy klauzulę WHERE zawierającą warunek AND, takich jak:

  SELECT pub_id, title
  FROM titles
  WHERE (pub_id = '0877') AND (title LIKE '%Cook%')
  
 4. Powtórz kroki 2 i 3 dla każdego dodatkowego warunku, który chcesz dodać.

Zawartość społeczności

Pokaż: