Metoda Write — (Int64)
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule. Więcej informacji.
Tłumaczenie
Oryginał

Metoda TextWriter.Write — (Int64)

.NET Framework 4.5

Zapisuje reprezentację tekstu 8 bajtów całkowita, ciąg tekstowy lub strumienia.

Przestrzeń nazw:  System.IO
Zestawy:   mscorlib (w mscorlib.dll)
  System.IO (w System.IO.dll)

public virtual void Write(
	long value
)

Parametry

value
Typ: System.Int64
8 bajtów Całkowita do zapisania.

WyjątekWarunek
ObjectDisposedException

TextWriter Jest zamknięty.

IOException

Wystąpi błąd We/Wy.

Reprezentacja tekstowa określonej wartości zostanie utworzone przez wywołanie metody Int64.ToString metody. TextWriter.FormatProvider Właściwości, jeśli nie null, określa formatowanie określonej kultury.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz Typowe zadania We/Wy.

Porady: wpisywanie tekstu do pliku

.NET Framework

Obsługiwane w: 4.6, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1

.NET Framework Client Profile

Obsługiwane w: 4, 3.5 z dodatkiem SP1

.NET dla aPLikacji dla Windows Phone

Obsługiwane w: Windows Phone 8,1, Windows Phone Silverlight 8

Biblioteka klas przenośnych

Obsługiwane w: Biblioteka klas przenośnych

Środowisko .NET dla aPLikacji do Sklepu Windows

Obsługiwane w:

Windows Phone 8,1, Windows Phone 8, Windows 8,1, Windows Server 2012 z dodatkiem R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 (instalacja roli Server Core jest nieobsługiwana), Windows Server 2008 R2 (instalacja roli Server Core jest obsługiwana, gdy jest zainstalowany dodatek SP1 lub nowszy; procesory Itanium nie są obsługiwane)

Program .NET Framework nie obsługuje wszystkich wersji każdej platformy. Aby uzyskać listę obsługiwanych wersji, zobacz Wymagania systemowe programu .NET Framework.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft