Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Metoda XPathNavigator.Compile — (String)

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Ciąg reprezentujący wyrażenie XPath kompiluje i zwraca XPathExpression obiektu.

Przestrzeń nazw:   System.Xml.XPath
Zestaw:  System.Xml (w System.Xml.dll)

public virtual XPathExpression Compile(
	string xpath
)

Parametry

xpath
Type: System.String

Ciąg reprezentujący wyrażenie XPath.

Wartość zwracana

Type: System.Xml.XPath.XPathExpression

XPathExpression Obiekt reprezentujący wyrażenie XPath.

Exception Condition
ArgumentException

xpath Parametr zawiera nieprawidłowe wyrażenie XPath.

XPathException

Wyrażenie XPath jest nieprawidłowe.

Wyrażenie XPath jest szacowana umożliwiające uzyskanie jednego z następujących typów zwracanych:

  • Zestaw węzłów: Kolekcja nieuporządkowana węzłów bez duplikatów

  • Wartość logiczna: true lub false

  • Numer: liczba zmiennoprzecinkowa

  • Ciąg: sekwencja znaków UCS

Można używać w wyrażeniach, które zwracają zestaw węzłów Select i Evaluate metody. Można używać w wyrażeniach, które zwracają logiczną, liczbą lub ciągiem Evaluate metody. Reguły na prawidłowe wyrażenia dla Matches metody są specyficzne dla tej metody.

.NET Framework
Dostępne od 1.1
Silverlight
Dostępne od 4.0
Powrót do początku
Pokaż: