Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Właściwość XmlDeclaration.Encoding

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Pobiera lub ustawia poziom kodowania dokumentu XML.

Przestrzeń nazw:   System.Xml
Zestaw:  System.Xml (w System.Xml.dll)

public string Encoding { get; set; }

Wartość właściwości

Type: System.String

Nieprawidłowy znak nazwy kodowania. Nazwy kodowania znaków najczęściej obsługiwanych XML są następujące:

Kategoria

Kodowanie nazwy

Unicode

UTF-8, UTF-16

ISO 10646

ISO-10646-UCS-2, ISO-10646-UCS-4

ISO 8859

ISO-8859-n (gdzie "n" oznacza cyfrę z zakresu od 1 do 9)

JIS X-0208-1997

ISO-2022-JP, Shift_JIS, EUC-JP

Ta wartość jest opcjonalna. Jeśli wartość nie jest ustawiona, właściwość ta zwraca String.Empty.

Jeśli nie dołączono atrybutu kodowania, kodowanie UTF-8 zakłada, że gdy dokument jest zapisywany lub zapisywane.

W przeciwieństwie do większości atrybutów XML kodowania wartości atrybutu nie jest rozróżniana wielkość liter. Jest to spowodowane kodowania znaków nazwy zgodne normy ISO i Internet Assigned numery Authority (IANA).

Poniższy przykład tworzy XmlDeclaration węzła i dodanie go do dokumentu XML.

using System;
using System.IO;
using System.Xml;

public class Sample {

 public static void Main() {

  // Create and load the XML document.
  XmlDocument doc = new XmlDocument();
  string xmlString = "<book><title>Oberon's Legacy</title></book>";
  doc.Load(new StringReader(xmlString));

  // Create an XML declaration. 
  XmlDeclaration xmldecl;
  xmldecl = doc.CreateXmlDeclaration("1.0",null,null);
  xmldecl.Encoding="UTF-8";
  xmldecl.Standalone="yes";   

  // Add the new node to the document.
  XmlElement root = doc.DocumentElement;
  doc.InsertBefore(xmldecl, root);

  // Display the modified XML document 
  Console.WriteLine(doc.OuterXml);

 }
}

Platforma uniwersalna systemu Windows
Dostępne od 10
.NET Framework
Dostępne od 1.1
Powrót do początku
Pokaż: