Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Właściwość ListBox.Text

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Pobiera lub wyszukuje tekst zaznaczony element w ListBox.

Przestrzeń nazw:   System.Windows.Forms
Zestaw:  System.Windows.Forms (w System.Windows.Forms.dll)

[BrowsableAttribute(false)]
[BindableAttribute(false)]
public override string Text { get; set; }

Wartość właściwości

Type: System.String

Tekst, który aktualnie wybranego elementu w formancie.

Wartość tej właściwości jest ustawiona na wartość ciągu ListBox wyszukuje element wewnątrz ListBox który odpowiada określonemu tekstowi i zaznacza element. Umożliwia także tej właściwości, aby określić elementy, które są aktualnie wybrane w ListBox. Jeśli SelectionMode Właściwość ListBox jest ustawiona na SelectionMode.MultiExtended, właściwość ta zwraca tekst pierwszego wybranego elementu. Jeśli SelectionMode Właściwość ListBox nie jest ustawiona na SelectionMode.None, właściwość ta zwraca tekst pierwszego wybranego elementu.

.NET Framework
Dostępne od 1.1
Powrót do początku
Pokaż: