Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Interfejs IRawElementProviderFragmentRoot
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule. Więcej informacji.
Tłumaczenie
Oryginał

Interfejs IRawElementProviderFragmentRoot

.NET Framework 4.5

Udostępnia metody i właściwości w elemencie głównym w fragmentu.

Przestrzeń nazw:  System.Windows.Automation.Provider
Zestaw:  UIAutomationProvider (w UIAutomationProvider.dll)

[GuidAttribute("620ce2a5-ab8f-40a9-86cb-de3c75599b58")]
[InterfaceTypeAttribute(ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)]
[ComVisibleAttribute(true)]
public interface IRawElementProviderFragmentRoot : IRawElementProviderFragment, 
	IRawElementProviderSimple

Typ IRawElementProviderFragmentRoot uwidacznia następujące elementy członkowskie.

  NazwaOpis
Właściwość publicznaBoundingRectanglePobiera prostokąta obwiedni tego elementu. (Odziedziczone z IRawElementProviderFragment).
Właściwość publicznaFragmentRootPobiera węzła głównego z fragmentu. (Odziedziczone z IRawElementProviderFragment).
Właściwość publicznaHostRawElementProviderPobiera Dostawca podstawowej dla tego elementu. (Odziedziczone z IRawElementProviderSimple).
Właściwość publicznaProviderOptionsPobiera wartość, która określa właściwości dostawcy Interfejsu automatyzacji; na przykład czy jest dostawcy po stronie klienta lub po stronie serwera. (Odziedziczone z IRawElementProviderSimple).
Początek

  NazwaOpis
Metoda publicznaElementProviderFromPointPobiera element w tym fragmentu to w określonym punkcie.
Metoda publicznaGetEmbeddedFragmentRootsPobiera tablicę korzenie fragmentu, które są osadzone w Automatyzacja interfejsu użytkownika element drzewa począwszy od bieżącego elementu. (Odziedziczone z IRawElementProviderFragment).
Metoda publicznaGetFocusPobiera element w tym fragmentu , który ma fokus wprowadzania.
Metoda publicznaGetPatternProviderPobiera obiekt, który zapewnia obsługę dla formantu wzorca na Automatyzacja interfejsu użytkownika element. (Odziedziczone z IRawElementProviderSimple).
Metoda publicznaGetPropertyValuePobiera wartość właściwości obsługiwane przez dostawcy Interfejsu automatyzacji. (Odziedziczone z IRawElementProviderSimple).
Metoda publicznaGetRuntimeIdPobiera identyfikator runtime elementu. (Odziedziczone z IRawElementProviderFragment).
Metoda publicznaNavigatePobiera Automatyzacja interfejsu użytkownika element w określonym kierunku, w ramach drzewa. (Odziedziczone z IRawElementProviderFragment).
Metoda publicznaSetFocusUstawia fokus na ten element. (Odziedziczone z IRawElementProviderFragment).
Początek

Ten interfejs jest implementowana przez element główny w ramach; na przykład, pole listy w oknie. Wdrożenie innych elementów w tym samym fragmentu, takich jak elementy listy, IRawElementProviderFragment interfejsu.

.NET Framework

Obsługiwane w: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0

.NET Framework Client Profile

Obsługiwane w: 4, 3.5 z dodatkiem SP1

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 z dodatkiem R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 (instalacja roli Server Core jest nieobsługiwana), Windows Server 2008 R2 (instalacja roli Server Core jest obsługiwana, gdy jest zainstalowany dodatek SP1 lub nowszy; procesory Itanium nie są obsługiwane)

Program .NET Framework nie obsługuje wszystkich wersji każdej platformy. Aby uzyskać listę wszystkich obsługiwanych wersji, zobacz Wymagania systemowe programu .NET Framework.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft