Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Konstruktor ContentLocator — ()

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Inicjuje nowe wystąpienie ContentLocator klasy.

Przestrzeń nazw:   System.Windows.Annotations
Zestaw:  PresentationFramework (w PresentationFramework.dll)

public ContentLocator()

.NET Framework
Dostępne od 3.0
Powrót do początku
Pokaż: