Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Metoda Style.Clone — ()

.NET Framework (current version)
 

Zwraca kopię tego wystąpienia Style obiektu. Ten interfejs API jest przestarzały. Informacje o sposobie tworzenia aplikacji dla urządzeń przenośnych ASP.NET, zobacz www.asp.net/mobile witryny sieci Web.

Przestrzeń nazw:   System.Web.UI.MobileControls
Zestaw:  System.Web.Mobile (w System.Web.Mobile.dll)

public object Clone()

Wartość zwracana

Type: System.Object

Kopię tego wystąpienia Style.

Implementuje

ICloneable.Clone()

.NET Framework
Dostępne od 1.1
Powrót do początku
Pokaż: