Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Metoda ResolveAll —
Collapse the table of content
Expand the table of content
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule. Więcej informacji.
Tłumaczenie
Oryginał

Metoda DiscoveryDocumentReference.ResolveAll —

.NET Framework 4.5

Weryfikuje obowiązują wszystkich dokumentów do którego istnieje odwołanie w dokumencie odnajdywania.

Przestrzeń nazw:  System.Web.Services.Discovery
Zestaw:  System.Web.Services (w System.Web.Services.dll)

public void ResolveAll()

WyjątekWarunek
InvalidOperationException

The ClientProtocol property is null.

- lub -

Nie być pobrany dokument odnajdowania i została pomyślnie zweryfikowana.

Trzeba rozwiązać poszczególnych odniesień do DiscoveryDocumentReference obiektu, należy wywołać ResolveAll lub ResolveOneLevel metody DiscoveryClientProtocol.

Ta metoda usuwa wszystkie odwołania do dokumentów odnajdowania, schematów XSD i opisy usług w References właściwość ClientProtocol i wszelkie znalezione w odnoszące się do wykrywania dokumentów odniesienia.


using System;
using System.Web.Services.Discovery;
using System.Collections;
using System.Security.Permissions;

class DiscoveryDocumentReference_Document_ResolveAll
{
   static void Main()
   {

      Run();
   }

   [PermissionSetAttribute(SecurityAction.Demand, Name="FullTrust")]
   static void Run()
   {
      try
      {
         string myUrl = "http://localhost/Sample_cs.vsdisco";
         DiscoveryClientProtocol myProtocol = new DiscoveryClientProtocol();
         // Get the discovery document myDiscoveryDocument.
         DiscoveryDocument myDiscoveryDocument = myProtocol.Discover(myUrl);
         // Get the references of myDiscoveryDocument.
         IEnumerator myEnumerator = myDiscoveryDocument.References.GetEnumerator();
         while(myEnumerator.MoveNext())
         {
            DiscoveryDocumentReference myNewReference = 
                           (DiscoveryDocumentReference)myEnumerator.Current;
            // Set the ClientProtocol of myNewReference.
            DiscoveryClientProtocol myNewProtocol = myNewReference.ClientProtocol;
            // Verify for all the valid references.
            myNewReference.ResolveAll();

            // Get the document of myNewReference.
            DiscoveryDocument myNewDiscoveryDocument = 
                                                 myNewReference.Document;

            IEnumerator myNewEnumerator = 
                           myNewDiscoveryDocument.References.GetEnumerator();
            Console.WriteLine("The valid discovery document is : \n");
            while(myNewEnumerator.MoveNext())
            {
               // Display the references of myNewDiscoveryDocument on the console.
               Console.WriteLine(((DiscoveryDocumentReference)myNewEnumerator.Current).Ref);
            }
         }
      }
      catch(Exception e)
      {
         Console.WriteLine("Exception :{0}", e.Message);
      }
   }
}


.NET Framework

Obsługiwane w: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1, 1.0

.NET Framework Client Profile

Obsługiwane w: 4, 3.5 z dodatkiem SP1

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 z dodatkiem R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 (instalacja roli Server Core jest nieobsługiwana), Windows Server 2008 R2 (instalacja roli Server Core jest obsługiwana, gdy jest zainstalowany dodatek SP1 lub nowszy; procesory Itanium nie są obsługiwane)

Program .NET Framework nie obsługuje wszystkich wersji każdej platformy. Aby uzyskać listę wszystkich obsługiwanych wersji, zobacz Wymagania systemowe programu .NET Framework.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft