Aby wyświetlić treść artykułu w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

AllowedFunctions Enumeration

Funkcje, które mają być dozwolone podczas wykonywania zapytań $filter.

This enumeration has a FlagsAttribute attribute that allows a bitwise combination of its member values.

Namespace:  System.Web.Http.OData.Query
Assembly:  System.Web.Http.OData (in System.Web.Http.OData.dll)

[FlagsAttribute]
public enum AllowedFunctions

Member nameDescription
AllWartość umożliwiająca stosowanie funkcji All w zapytaniu $filter.

AllDateTimeFunctionsWartość umożliwiająca stosowanie wszystkich powiązanych z datą i godziną funkcji w zapytaniu $filter.

AllFunctionsWartość umożliwiająca stosowanie wszystkich funkcji w zapytaniu $filter.

AllMathFunctionsWartość umożliwiająca stosowanie wszystkich funkcji matematycznych w zapytaniu $filter.

AllStringFunctionsWartość umożliwiająca stosowanie wszystkich powiązanych z ciągami funkcji w zapytaniu $filter.

AnyWartość umożliwiająca stosowanie funkcji Any w zapytaniu $filter.

CastWartość umożliwiająca stosowanie funkcji Cast w zapytaniu $filter.

CeilingWartość umożliwiająca stosowanie funkcji Ceiling w zapytaniu $filter.

ConcatWartość umożliwiająca stosowanie funkcji Concat w zapytaniu $filter.

DayWartość umożliwiająca stosowanie funkcji Day w zapytaniu $filter.

DaysWartość umożliwiająca stosowanie funkcji Days w zapytaniu $filter.

EndsWithWartość umożliwiająca stosowanie funkcji EndsWith w zapytaniu $filter.

FloorWartość umożliwiająca stosowanie funkcji Floor w zapytaniu $filter.

HourWartość umożliwiająca stosowanie funkcji Hour w zapytaniu $filter.

HoursWartość umożliwiająca stosowanie funkcji Hours w zapytaniu $filter.

IndexOfWartość umożliwiająca stosowanie funkcji IndexOf w zapytaniu $filter.

IsOfWartość umożliwiająca stosowanie funkcji IsOf w zapytaniu $filter.

LengthWartość umożliwiająca stosowanie funkcji Length w zapytaniu $filter.

MinuteWartość umożliwiająca stosowanie funkcji Minute w zapytaniu $filter.

MinutesWartość umożliwiająca stosowanie funkcji Minutes w zapytaniu $filter.

MonthWartość umożliwiająca stosowanie funkcji Month w zapytaniu $filter.

MonthsWartość umożliwiająca stosowanie funkcji Months w zapytaniu $filter.

NoneWartość uniemożliwiająca stosowanie funkcji w zapytaniu $filter.

RoundWartość umożliwiająca stosowanie funkcji Round w zapytaniu $filter.

SecondWartość umożliwiająca stosowanie funkcji Second w zapytaniu $filter.

SecondsWartość umożliwiająca stosowanie funkcji Seconds w zapytaniu $filter.

StartsWithWartość umożliwiająca stosowanie funkcji StartsWith w zapytaniu $filter.

SubstringWartość umożliwiająca stosowanie funkcji Substring w zapytaniu $filter.

SubstringOfWartość umożliwiająca stosowanie funkcji SubstringOf w zapytaniu $filter.

ToLowerWartość umożliwiająca stosowanie funkcji ToLower w zapytaniu $filter.

ToUpperWartość umożliwiająca stosowanie funkcji ToUpper w zapytaniu $filter.

TrimWartość umożliwiająca stosowanie funkcji Trim w zapytaniu $filter.

YearWartość umożliwiająca stosowanie funkcji Year w zapytaniu $filter.

YearsWartość umożliwiająca stosowanie funkcji Years w zapytaniu $filter.

Pokaż: