Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Pole TimeSpan.MinValue

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Przedstawia minimum TimeSpan wartość. To pole jest tylko do odczytu.

Przestrzeń nazw:   System
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

public static readonly TimeSpan MinValue

Wartość pola

Type: System.TimeSpan

Wartość tego pola jest równoważne Int64.MinValue znaczników. Ciąg reprezentujący wartość ta jest ujemna 10675199.02:48:05.4775808 lub nieco więcej niż ujemna 10,675,199 dni.

Poniższy przykład odwołuje się i wyświetla wartość MinValue pole.

// Example of the TimeSpan fields.
using System;

class TimeSpanFieldsDemo
{
  // Pad the end of a TimeSpan string with spaces if it does not 
  // contain milliseconds.
  static string Align( TimeSpan interval )
  {
    string intervalStr = interval.ToString( );
    int   pointIndex = intervalStr.IndexOf( ':' );

    pointIndex = intervalStr.IndexOf( '.', pointIndex );
    if( pointIndex < 0 ) intervalStr += "    ";
    return intervalStr;
  } 

  static void Main( )
  {
    const string numberFmt = "{0,-22}{1,18:N0}" ;
    const string timeFmt = "{0,-22}{1,26}" ;

    Console.WriteLine( 
      "This example of the fields of the TimeSpan class" +
      "\ngenerates the following output.\n" );
    Console.WriteLine( numberFmt, "Field", "Value" );
    Console.WriteLine( numberFmt, "-----", "-----" );

    // Display the maximum, minimum, and zero TimeSpan values.
    Console.WriteLine( timeFmt, "Maximum TimeSpan", 
      Align( TimeSpan.MaxValue ) );
    Console.WriteLine( timeFmt, "Minimum TimeSpan", 
      Align( TimeSpan.MinValue ) );
    Console.WriteLine( timeFmt, "Zero TimeSpan", 
      Align( TimeSpan.Zero ) );
    Console.WriteLine( );

    // Display the ticks-per-time-unit fields.
    Console.WriteLine( numberFmt, "Ticks per day", 
      TimeSpan.TicksPerDay );
    Console.WriteLine( numberFmt, "Ticks per hour", 
      TimeSpan.TicksPerHour );
    Console.WriteLine( numberFmt, "Ticks per minute", 
      TimeSpan.TicksPerMinute );
    Console.WriteLine( numberFmt, "Ticks per second", 
      TimeSpan.TicksPerSecond );
    Console.WriteLine( numberFmt, "Ticks per millisecond", 
      TimeSpan.TicksPerMillisecond );
  }
} 

/*
This example of the fields of the TimeSpan class
generates the following output.

Field               Value
-----               -----
Maximum TimeSpan    10675199.02:48:05.4775807
Minimum TimeSpan   -10675199.02:48:05.4775808
Zero TimeSpan          00:00:00

Ticks per day      864,000,000,000
Ticks per hour      36,000,000,000
Ticks per minute       600,000,000
Ticks per second       10,000,000
Ticks per millisecond       10,000
*/

Platforma uniwersalna systemu Windows
Dostępne od 8
.NET Framework
Dostępne od 1.1
Biblioteka klas przenośnych
Obsługiwane w: przenośne platformy .NET
Silverlight
Dostępne od 2.0
Windows Phone Silverlight
Dostępne od 7.0
Windows Phone
Dostępne od 8.1
Powrót do początku
Pokaż: