Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule. Więcej informacji.
Tłumaczenie
Oryginał

Struktura TimeSpan

.NET Framework 4.5

Reprezentuje przedział czasu.

Przestrzeń nazw:  System
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

[SerializableAttribute]
[ComVisibleAttribute(true)]
public struct TimeSpan : IComparable, IComparable<TimeSpan>, 
	IEquatable<TimeSpan>, IFormattable

Typ TimeSpan uwidacznia następujące elementy członkowskie.

  NazwaOpis
Metoda publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreTimeSpan(Int64)Inicjuje nowe wystąpienie TimeSpan struktury podanej liczby znaczników.
Metoda publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreTimeSpan(Int32, Int32, Int32)Inicjuje nowe wystąpienie TimeSpan struktury określonej liczby godzin, minut i sekund.
Metoda publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreTimeSpan(Int32, Int32, Int32, Int32)Inicjuje nowe wystąpienie TimeSpan struktury na określoną liczbę dni, godzin, minut i sekund.
Metoda publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreTimeSpan(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32)Inicjuje nowe wystąpienie TimeSpan struktury na określoną liczbę dni, godzin, minut, sekund i milisekund.
Początek

  NazwaOpis
Właściwość publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreDaysPobiera składnik dni interwału czasu reprezentowane przez bieżące TimeSpan struktury.
Właściwość publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreHoursPobiera składnik godziny interwału czasu reprezentowane przez bieżące TimeSpan struktury.
Właściwość publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreMillisecondsPobiera składnik milisekund reprezentowane przez bieżącego interwału czasu TimeSpan struktury.
Właściwość publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreMinutesPobiera składnik minut reprezentowane przez bieżącego interwału czasu TimeSpan struktury.
Właściwość publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreSecondsPobiera składnik sekund interwału czasu reprezentowane przez bieżące TimeSpan struktury.
Właściwość publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreTicksPobiera liczbę znaczników, które reprezentują wartość prądu, TimeSpan struktury.
Właściwość publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreTotalDays Pobiera aktualną wartość struktury TimeSpan wyrażoną w całości i częściach dni.
Właściwość publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreTotalHours Pobiera aktualną wartość obiektu TimeSpan i wyraża ją w ilości godzin wraz z ułamkami.
Właściwość publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreTotalMillisecondsPobiera wartość prądu, TimeSpan , wyrażoną w milisekundach całość lub część.
Właściwość publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreTotalMinutesPobiera wartość prądu, TimeSpan wyrażone w minutach całość lub część struktury.
Właściwość publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreTotalSecondsPobiera wartość prądu, TimeSpan wyrażony w sekundach całość lub część struktury.
Początek

  NazwaOpis
Metoda publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreAddZwraca nowy TimeSpan obiektu, którego wartość jest sumą określony TimeSpan obiektu i to wystąpienie.
Metoda publicznaStatyczny element członkowskiObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreCompare Porównuje dwie wartości TimeSpan i zwraca wartość integer, która wskazuje, czy pierwsza wartość jest krótsza niż, równa lub dłuższa niż druga wartość.
Metoda publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkCompareTo(Object)Porównuje to wystąpienie do określonego obiektu i zwraca liczbę całkowitą, która wskazuje, czy to wystąpienie jest krótszy niż, równe lub dłuższy niż określony obiekt.
Metoda publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreCompareTo(TimeSpan)Porównuje to wystąpienie do określonej TimeSpan object i zwraca liczbę całkowitą, która wskazuje, czy to wystąpienie jest krótszy niż, równe lub dłuższa niż TimeSpan obiektu.
Metoda publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreDurationZwraca nowy TimeSpan obiektu, którego wartość jest wartością bezwzględną bieżącego TimeSpan obiektu.
Metoda publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreEquals(Object)Zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest równe podanemu obiektowi. (Zastępuje ValueType.Equals(Object)).
Metoda publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreEquals(TimeSpan)Zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest równa określonej TimeSpan obiektu.
Metoda publicznaStatyczny element członkowskiObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreEquals(TimeSpan, TimeSpan)Zwraca wartość wskazującą, czy określony dwa wystąpienia TimeSpan są równe.
Metoda publicznaStatyczny element członkowskiObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreFromDaysZwraca TimeSpan reprezentującą określoną liczbę dni, w przypadku gdy specyfikacja jest z dokładnością do najbliższej milisekundy.
Metoda publicznaStatyczny element członkowskiObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreFromHoursZwraca TimeSpan reprezentującą określoną liczbę godzin, w przypadku gdy specyfikacja jest z dokładnością do najbliższej milisekundy.
Metoda publicznaStatyczny element członkowskiObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreFromMillisecondsZwraca TimeSpan reprezentującą określoną liczbę milisekund.
Metoda publicznaStatyczny element członkowskiObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreFromMinutesZwraca TimeSpan reprezentującą określoną liczbę minut, w przypadku gdy specyfikacja jest z dokładnością do najbliższej milisekundy.
Metoda publicznaStatyczny element członkowskiObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreFromSecondsZwraca TimeSpan reprezentująca określonej liczby sekund, gdy specyfikacja jest z dokładnością do najbliższej milisekundy.
Metoda publicznaStatyczny element członkowskiObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreFromTicksZwraca TimeSpan reprezentującą określony czas, gdy specyfikacja jest wyrażona w jednostkach kleszczy.
Metoda publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreGetHashCodeZwraca kod skrótu dla tego wystąpienia. (Zastępuje ValueType.GetHashCode()).
Metoda publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreGetType Pobiera Type bieżącej instancji. (Odziedziczone z Object).
Metoda publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreNegateZwraca nowy TimeSpan obiektu, którego wartość jest zanegowane wartość tego wystąpienia.
Metoda publicznaStatyczny element członkowskiObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreParse(String)Konwertuje ciąg reprezentujący odstęp czasu na jego równoważnik w postaci obiektu TimeSpan.
Metoda publicznaStatyczny element członkowskiObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreParse(String, IFormatProvider)Konwertuje ciąg reprezentujący przedział czasu do jego TimeSpan równoważne przy użyciu informacji o określonym formacie specyficzne dla kultury.
Metoda publicznaStatyczny element członkowskiObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreParseExact(String, String, IFormatProvider)Konwertuje ciąg reprezentujący przedział czasu do jego TimeSpan równoważne przy użyciu określonego formatu i informacji o formacie specyficzne dla kultury. Format ciągu reprezentującego musi dokładnie pasować do wskazanego formatu.
Metoda publicznaStatyczny element członkowskiObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreParseExact(String, String[], IFormatProvider)Konwertuje ciąg reprezentujący przedział czasu do jego TimeSpan równoważne przy użyciu określonej tablicy ciągi formatów i informacji o formacie specyficzne dla kultury. Format ciągu reprezentującego musi dokładnie pasować do jednego ze wskazanych formatów.
Metoda publicznaStatyczny element członkowskiObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreParseExact(String, String, IFormatProvider, TimeSpanStyles)Konwertuje ciąg reprezentujący przedział czasu do jego TimeSpan równoważne przy użyciu określonego formatu, informacji o formacie specyficzne dla kultury i style. Format ciągu reprezentującego musi dokładnie pasować do wskazanego formatu.
Metoda publicznaStatyczny element członkowskiObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreParseExact(String, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles)Konwertuje ciąg reprezentujący przedział czasu do jego TimeSpan równoważne przy użyciu określonych formatów, informacji o formacie specyficzne dla kultury i style. Format ciągu reprezentującego musi dokładnie pasować do jednego ze wskazanych formatów.
Metoda publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreSubtractZwraca nowy TimeSpan obiektu, którego wartość jest różnica między określonym TimeSpan obiektu i to wystąpienie.
Metoda publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreToString()Konwertuje wartość prądu, TimeSpan obiektu do jego reprezentacji ciąg równoważny. (Zastępuje ValueType.ToString()).
Metoda publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreToString(String)Konwertuje wartość prądu, TimeSpan obiektu na jego reprezentację ciąg równoważny przy użyciu określonego formatu.
Metoda publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreToString(String, IFormatProvider)Konwertuje wartość prądu, TimeSpan obiektu na jego reprezentację ciąg równoważny przy użyciu określonego formatu i informacje o formatowaniu specyficzne dla kultury.
Metoda publicznaStatyczny element członkowskiObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreTryParse(String, TimeSpan)Konwertuje ciąg reprezentujący przedział czasu do jego TimeSpan równoważne i zwraca wartość, która wskazuje, czy konwersja powiodła się.
Metoda publicznaStatyczny element członkowskiObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreTryParse(String, IFormatProvider, TimeSpan)Konwertuje ciąg reprezentujący przedział czasu do jego TimeSpan równoważne przy użyciu określonej kultury informacje specyficzne dla formatowania i zwraca wartość, która wskazuje, czy konwersja powiodła się.
Metoda publicznaStatyczny element członkowskiObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreTryParseExact(String, String, IFormatProvider, TimeSpan)Konwertuje ciąg reprezentujący przedział czasu do jego TimeSpan równoważne przy użyciu określonego formatu i informacji o formacie specyficzne dla kultury i zwraca wartość, która wskazuje, czy konwersja powiodła się. Format ciągu reprezentującego musi dokładnie pasować do wskazanego formatu.
Metoda publicznaStatyczny element członkowskiObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreTryParseExact(String, String[], IFormatProvider, TimeSpan)Konwertuje reprezentacja określonego ciągu przedziału czasu do jego TimeSpan równoważne przy użyciu określonych formatów i informacji o formacie specyficzne dla kultury i zwraca wartość, która wskazuje, czy konwersja powiodła się. Format ciągu reprezentującego musi dokładnie pasować do jednego ze wskazanych formatów.
Metoda publicznaStatyczny element członkowskiObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreTryParseExact(String, String, IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan)Konwertuje ciąg reprezentujący przedział czasu do jego TimeSpan równoważne przy użyciu określonego formatu, informacji o formacie specyficzne dla kultury i style i zwraca wartość, która wskazuje, czy konwersja powiodła się. Format ciągu reprezentującego musi dokładnie pasować do wskazanego formatu.
Metoda publicznaStatyczny element członkowskiObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreTryParseExact(String, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan)Konwertuje reprezentacja określonego ciągu przedziału czasu do jego TimeSpan równoważne przy użyciu określonych formatów, informacji o formacie specyficzne dla kultury i style i zwraca wartość, która wskazuje, czy konwersja powiodła się. Format ciągu reprezentującego musi dokładnie pasować do jednego ze wskazanych formatów.
Początek

  NazwaOpis
Operator publicznyStatyczny element członkowskiObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreAdditionDodaje dwa określone TimeSpan wystąpień.
Operator publicznyStatyczny element członkowskiObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreEqualityWskazuje, czy dwa TimeSpan wystąpienia są równe.
Operator publicznyStatyczny element członkowskiObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreGreaterThanWskazuje, czy określony TimeSpan jest większa od drugiej określone TimeSpan.
Operator publicznyStatyczny element członkowskiObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreGreaterThanOrEqualWskazuje, czy określony TimeSpan jest większa niż lub równa innej określonej TimeSpan.
Operator publicznyStatyczny element członkowskiObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreInequalityWskazuje, czy dwa TimeSpan wystąpień nie są równe.
Operator publicznyStatyczny element członkowskiObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreLessThanWskazuje, czy określony TimeSpan jest mniejszy niż inne określone TimeSpan.
Operator publicznyStatyczny element członkowskiObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreLessThanOrEqualWskazuje, czy określony TimeSpan jest mniejsza lub równa na inny określony TimeSpan.
Operator publicznyStatyczny element członkowskiObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreSubtractionOdejmuje określonej TimeSpan z innego określone TimeSpan.
Operator publicznyStatyczny element członkowskiObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreUnaryNegationZwraca TimeSpan których wartość jest wartością zanegowane określonego wystąpienia.
Operator publicznyStatyczny element członkowskiObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreUnaryPlusZwraca wartość określonego wystąpienia programu TimeSpan.
Początek

  NazwaOpis
Pole publiczneStatyczny element członkowskiObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreMaxValueReprezentuje maksymalną TimeSpan wartości. To pole jest tylko do odczytu.
Pole publiczneStatyczny element członkowskiObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreMinValueOkreśla minimalny TimeSpan wartości. To pole jest tylko do odczytu.
Pole publiczneStatyczny element członkowskiObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreTicksPerDayReprezentuje liczbę znaczników za 1 dzień. To pole jest stałe.
Pole publiczneStatyczny element członkowskiObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreTicksPerHourReprezentuje liczbę znaczników w ciągu 1 godziny. To pole jest stałe.
Pole publiczneStatyczny element członkowskiObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreTicksPerMillisecondReprezentuje liczbę znaczników w 1 milisekundy. To pole jest stałe.
Pole publiczneStatyczny element członkowskiObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreTicksPerMinuteReprezentuje liczbę znaczników w ciągu 1 minuty. To pole jest stałe.
Pole publiczneStatyczny element członkowskiObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreTicksPerSecondReprezentuje liczbę znaczników w ciągu 1 sekundy.
Pole publiczneStatyczny element członkowskiObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreZeroReprezentuje zero TimeSpan wartości. To pole jest tylko do odczytu.
Początek

  NazwaOpis
Jawna implementacja interfejsuMetoda prywatnaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreIComparable.CompareToPorównuje bieżące wystąpienie z innym obiektem tego samego typu i zwraca liczbę całkowitą, która wskazuje, czy bieżące wystąpienie poprzedza, następuje po lub występuje w tym samym położeniu, co inny obiekt w porządku sortowania.
Początek

A TimeSpan obiekt reprezentuje przedział czasu (czas trwania czas lub czas), która jest mierzona jako dodatnia lub ujemna liczba dni, godzin, minut, sekund i ułamki sekund. TimeSpan Struktury może również reprezentować porę dnia, ale tylko wtedy, jeśli czas nie ma wpływu na określoną datę. W przeciwnym razie DateTime lub DateTimeOffset struktury należy użyć. (Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z TimeSpan struktury w celu odzwierciedlenia pora dnia, zobacz Wybieranie pomiędzy DateTime, DateTimeOffset i TimeZoneInfo.)

Największa jednostka czasu, że TimeSpan używa struktury do pomiaru czasu trwania jest dzień. Przedziały czasowe są mierzone w dniach dla spójności, ponieważ liczba dni w większych jednostek czasu, takich jak miesiące i lata, różni się.

Wartość TimeSpan obiekt jest liczbę znaczników, które interwał czasu reprezentowane są równe. Zaznaczyć jest równa 100 nanosekundach lub dziesięciomilionowym jednej sekundy. Wartość TimeSpan obiektu może wahać się od TimeSpan.MinValue do TimeSpan.MaxValue.

Utworzenie wystąpienia wartości TimeSpan

Można utworzyć wystąpienie TimeSpan wartości na kilka sposobów:

 • Przez wywołanie jej niejawna domyślnego konstruktora. Spowoduje to utworzenie obiektu, którego wartość jest TimeSpan.Zero, jak w poniższym przykładzie pokazano.

  
  TimeSpan interval = new TimeSpan();
  Console.WriteLine(interval.Equals(TimeSpan.Zero));  // Displays "True".
  
  
  
 • Wywołując jedną z jego wyraźnej konstruktorów. Poniższy przykład inicjuje TimeSpan wartość określonej liczby godzin, minut i sekund.

  
  TimeSpan interval = new TimeSpan(2, 14, 18);
  Console.WriteLine(interval.ToString());       // Displays "02:14:18".
  
  
  
 • Przez wywołanie metody lub wykonanie operacji, która zwraca TimeSpan wartości. Na przykład, można utworzyć wystąpienie TimeSpan wartości reprezentującej interwał między dwie wartości daty i godziny, co ilustruje poniższy przykład.

  
  DateTime departure = new DateTime(2010, 6, 12, 18, 32, 0);
  DateTime arrival = new DateTime(2010, 6, 13, 22, 47, 0);
  TimeSpan travelTime = arrival - departure; 
  Console.WriteLine("{0} - {1} = {2}", arrival, departure, travelTime);   
  // The example displays the following output:
  //    6/13/2010 10:47:00 PM - 6/12/2010 6:32:00 PM = 1.04:15:00
  
  
  

  Można również zainicjować TimeSpan obiektu do zerowej wartości godziny w ten sposób, jak w poniższym przykładzie pokazano.

  
  using System;
  
  public class Example
  {
    static Random rnd = new Random();
  
    public static void Main()
    {
     TimeSpan timeSpent = TimeSpan.Zero;
  
     timeSpent += GetTimeBeforeLunch();
     timeSpent += GetTimeAfterLunch();
  
     Console.WriteLine("Total time: {0}", timeSpent);
    }
  
    private static TimeSpan GetTimeBeforeLunch()
    {
     return new TimeSpan(rnd.Next(3, 6), 0, 0);
    }
  
    private static TimeSpan GetTimeAfterLunch()
    {
     return new TimeSpan(rnd.Next(3, 6), 0, 0);
    }
  }
  // The example displays output like the following:
  //    Total time: 08:00:00
  
  
  

  TimeSpan wartości są zwracane przez operatorów arytmetycznych i metod DateTime, DateTimeOffset, i TimeSpan struktur.

 • Przez analizowanie reprezentację ciąg TimeSpan wartości. Można użyć Parse i TryParse metody w celu konwersji ciągów znaków, które zawierają odstępach czasowych, celem TimeSpan wartości. W poniższym przykładzie użyto Parse metody do konwersji tablica ciągów do TimeSpan wartości.

  
  string[] values = { "12", "31.", "5.8:32:16", "12:12:15.95", ".12"};
  foreach (string value in values)
  {
    try {
     TimeSpan ts = TimeSpan.Parse(value);
     Console.WriteLine("'{0}' --> {1}", value, ts);
    }
    catch (FormatException) {
     Console.WriteLine("Unable to parse '{0}'", value);
    }
    catch (OverflowException) {
     Console.WriteLine("'{0}' is outside the range of a TimeSpan.", value);
    }  
  }
  // The example displays the following output:
  //    '12' --> 12.00:00:00
  //    Unable to parse '31.'
  //    '5.8:32:16' --> 5.08:32:16
  //    '12:12:15.95' --> 12:12:15.9500000
  //    Unable to parse '.12' 
  
  
  

  Ponadto można zdefiniować dokładny format ciągu wejściowego do analizy i konwertowane na TimeSpan wartości przez wywołanie ParseExact lub TryParseExact metody.

Wykonywanie operacji na wartościach TimeSpan

Można dodawać i odejmować czasu trwania, albo za pomocą Addition i Subtraction podmioty gospodarcze, lub przez wywołanie Add i Subtract metody. Można również porównać dwa czasy trwania czas przez wywołanie Compare, CompareTo, i Equals metody. TimeSpan Klasy zalicza się również Duration i Negate metody, które przekonwertować wartości dodatnie i ujemne odstępach czasu,

The range of TimeSpan values is MinValue to MaxValue.

Formatowanie wartości TimeSpan

Wartość TimeSpan może być reprezentowana jako [-]d.hh:mm:ss.ff, gdzie opcjonalny znak minusa wskazuje ujemny przedział czasu, składnik d określa dni, hh to godziny według zegara 24-godzinnego, mm to minuty, ss to sekundy, a ff to ułamki sekund. Oznacza to przedział czasu składa się z dodatnią lub ujemną liczbą dni bez pora dnia lub liczba dni z pora dnia lub tylko pora dnia.

Począwszy od .NET Framework 4, TimeSpan struktura obsługuje hodowli wrażliwych formatowanie za pomocą overloads z jej ToString metoda, która konwertuje TimeSpan wartość na jej reprezentację ciągu. Domyślnie TimeSpan.ToString() metoda zwraca przedział czasu za pomocą niezmienny formatu, który jest identyczny z swojej zwracanej wartooci w poprzednich wersjach systemu.NET Framework. TimeSpan.ToString(String) Przeciążenie pozwala określić ciąg formatu, definiujący reprezentację ciągu interwału czasu. TimeSpan.ToString(String, IFormatProvider) Przeciążenie pozwala określić ciąg formatu i kultury, którego formatowania konwencje są używane do tworzenia reprezentacji ciągu interwału czasu. TimeSpan obsługuje oba ciągi formatu standardowych i niestandardowych. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Standardowe ciągi formatujące TimeSpan i Niestandardowe ciągi formatujące TimeSpan.) Jednak tylko ciągi formatu standardowego są wrażliwe na kulturę.

Przywracanie starszego formatowania TimeSpan

W niektórych przypadkach, że pomyślnie kodem formaty TimeSpan wartości w .NET Framework 3.5 i starszych wersjach nie powiedzie się w .NET Framework 4. Jest to najczęściej w kod, który wywołuje złożonego formatowania metoda formatowania TimeSpan wartości z ciągu formatu. Poniższy przykład pomyślnie formaty TimeSpan wartość w .NET Framework 3.5 i jego starszych wersjach, ale zgłasza wyjątek .NET Framework 4 i jego nowsze wersje. Należy zauważyć, że podejmowana jest próba format TimeSpan wartości przy użyciu specyfikatora nieobsługiwany format, który jest ignorowany w .NET Framework 3.5 i wcześniejszych wersjach.


TimeSpan interval = new TimeSpan(12, 30, 45);
string output;
try {
  output = String.Format("{0:r}", interval);
}
catch (FormatException) {
  output = "Invalid Format";
}
Console.WriteLine(output);
// Output from .NET Framework 3.5 and earlier versions:
//    12:30:45
// Output from .NET Framework 4:
//    Invalid Format


Jeśli nie można zmodyfikować kod, można przywrócić starsze formatowanie TimeSpan wartości w jednym z następujących sposobów:

 • Tworząc plik konfiguracji, który zawiera < TimeSpan_LegacyFormatMode > element. Ustawienie tego elementu enabled atrybut do true przywraca legacy TimeSpan formatowanie na podstawie każdej aplikacji.

 • Przez ustawienie zgodności "NetFx40_TimeSpanLegacyFormatMode" Przełącz podczas tworzenia domeny aplikacji. Dzięki temu starsze wersje TimeSpan formatowanie na podstawie aplikacji domenę. Poniższy przykład tworzy domenę aplikacji używającej starszych TimeSpan formatowania.

  
  using System;
  
  public class Example
  {
    public static void Main()
    {
     AppDomainSetup appSetup = new AppDomainSetup();
     appSetup.SetCompatibilitySwitches( new string[] { "NetFx40_TimeSpanLegacyFormatMode" } );
     AppDomain legacyDomain = AppDomain.CreateDomain("legacyDomain", 
                             null, appSetup);
     legacyDomain.ExecuteAssembly("ShowTimeSpan.exe");
    }
  }
  
  
  

  Poniższy kod wykonuje się w nowej domenie aplikacji, zostanie przywrócona do starszej wersji TimeSpan zachowanie formatowania.

  
  using System;
  
  public class Example
  {
    public static void Main()
    {
     TimeSpan interval = DateTime.Now - DateTime.Now.Date;
     string msg = String.Format("Elapsed Time Today: {0:d} hours.",
                   interval);
     Console.WriteLine(msg);
    }
  }
  // The example displays the following output:
  //    Elapsed Time Today: 01:40:52.2524662 hours.
  
  
  

Poniższy przykład tworzy wystąpienie TimeSpan obiekt, który reprezentuje różnicy między dwiema datami. Następnie wyświetla TimeSpan właściwości obiektu.


// Define two dates.
DateTime date1 = new DateTime(2010, 1, 1, 8, 0, 15);
DateTime date2 = new DateTime(2010, 8, 18, 13, 30, 30);
// Calculate the interval between the two dates.
TimeSpan interval = date2 - date1;
Console.WriteLine("{0} - {1} = {2}", date2, date1, interval.ToString());
// Display individual properties of the resulting TimeSpan object.
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Value of Days Component:", interval.Days);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Total Number of Days:", interval.TotalDays);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Value of Hours Component:", interval.Hours);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Total Number of Hours:", interval.TotalHours);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Value of Minutes Component:", interval.Minutes);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Total Number of Minutes:", interval.TotalMinutes);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Value of Seconds Component:", interval.Seconds);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Total Number of Seconds:", interval.TotalSeconds);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Value of Milliseconds Component:", interval.Milliseconds);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Total Number of Milliseconds:", interval.TotalMilliseconds);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Ticks:", interval.Ticks);
// the example displays the following output:
//    8/18/2010 1:30:30 PM - 1/1/2010 8:00:15 AM = 229.05:30:15
//     Value of Days Component:               229
//     Total Number of Days:          229.229340277778
//     Value of Hours Component:               5
//     Total Number of Hours:         5501.50416666667
//     Value of Minutes Component:              30
//     Total Number of Minutes:            330090.25
//     Value of Seconds Component:              15
//     Total Number of Seconds:           19,805,415
//     Value of Milliseconds Component:            0
//     Total Number of Milliseconds:       19,805,415,000
//     Ticks:                198,054,150,000,000


.NET Framework

Obsługiwane w: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1, 1.0

.NET Framework Client Profile

Obsługiwane w: 4, 3.5 z dodatkiem SP1

Portable Class Library

Obsługiwane w: Portable Class Library

.NET dla aplikacji do sklepu Windows Store

Obsługiwane w: Windows 8

.NET dla aplikacji dla Windows Phone

Obsługiwane w: Windows Phone 8, Silverlight 8.1

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 z dodatkiem R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 (instalacja roli Server Core jest nieobsługiwana), Windows Server 2008 R2 (instalacja roli Server Core jest obsługiwana, gdy jest zainstalowany dodatek SP1 lub nowszy; procesory Itanium nie są obsługiwane)

Program .NET Framework nie obsługuje wszystkich wersji każdej platformy. Aby uzyskać listę wszystkich obsługiwanych wersji, zobacz Wymagania systemowe programu .NET Framework.

Wszystkie publiczne static (Shared w języku Visual Basic) elementy członkowskie tego typu są bezpieczne dla wątków. Wystąpienia elementów członkowskich nie dają gwarancji bezpieczeństwa wątków.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft