Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Struktura TimeSpan

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Przedstawia interwał czasu.

Aby przeglądać kod źródłowy .NET Framework dla tego typu, zobacz Reference Source.

Przestrzeń nazw:   System
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

[SerializableAttribute]
[ComVisibleAttribute(true)]
public struct TimeSpan : IComparable, IComparable<TimeSpan>, 
	IEquatable<TimeSpan>, IFormattable

NazwaOpis
System_CAPS_pubmethodTimeSpan(Int32, Int32, Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie TimeSpan struktury określonej liczby godzin, minut i sekund.

System_CAPS_pubmethodTimeSpan(Int32, Int32, Int32, Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie TimeSpan struktury określonej liczby dni, godziny, minuty i sekundy.

System_CAPS_pubmethodTimeSpan(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie TimeSpan struktury określonej liczby dni, godzin, minut, w sekundach i milisekundach.

System_CAPS_pubmethodTimeSpan(Int64)

Inicjuje nowe wystąpienie TimeSpan struktury określonej liczby znaczników.

NazwaOpis
System_CAPS_pubpropertyDays

Pobiera składnik dni okresu reprezentowane przez bieżącą TimeSpan struktury.

System_CAPS_pubpropertyHours

Pobiera składnik godzin interwału czasu reprezentowane przez bieżącą TimeSpan struktury.

System_CAPS_pubpropertyMilliseconds

Pobiera składnik milisekund interwału czasu reprezentowane przez bieżącą TimeSpan struktury.

System_CAPS_pubpropertyMinutes

Pobiera składnik minut interwału czasu reprezentowane przez bieżącą TimeSpan struktury.

System_CAPS_pubpropertySeconds

Pobiera składnik sekund interwału czasu reprezentowane przez bieżącą TimeSpan struktury.

System_CAPS_pubpropertyTicks

Pobiera liczbę znaczników, które reprezentują wartości bieżącego TimeSpan struktury.

System_CAPS_pubpropertyTotalDays

Pobiera wartość bieżącego TimeSpan wyrażony w dniach całość lub część struktury.

System_CAPS_pubpropertyTotalHours

Pobiera wartość bieżącego TimeSpan struktury wyrażonym w godzinach całość lub część.

System_CAPS_pubpropertyTotalMilliseconds

Pobiera wartość bieżącego TimeSpan wyrażony w milisekundach całość lub część struktury.

System_CAPS_pubpropertyTotalMinutes

Pobiera wartość bieżącego TimeSpan wyrażone w minutach całość lub część struktury.

System_CAPS_pubpropertyTotalSeconds

Pobiera wartość bieżącego TimeSpan struktury wyrażone w całość lub część sekund.

NazwaOpis
System_CAPS_pubmethodAdd(TimeSpan)

Zwraca nowy TimeSpan obiektu, którego wartość jest sumą określonego TimeSpan obiektu i tego wystąpienia.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticCompare(TimeSpan, TimeSpan)

Porównuje dwa TimeSpan wartości i zwraca wartość całkowitą, która wskazuje, czy pierwsza wartość jest krótszy niż, równą lub większą niż wartość drugiego.

System_CAPS_pubmethodCompareTo(Object)

Porównuje to wystąpienie określonego obiektu i zwraca liczbę całkowitą, która wskazuje, czy to wystąpienie jest krótszy niż, równy lub dłuższy niż określony obiekt.

System_CAPS_pubmethodCompareTo(TimeSpan)

Porównuje to wystąpienie określonego TimeSpan obiektu i zwraca liczbę całkowitą, która wskazuje, czy to wystąpienie jest krótszy niż, równa lub dłużej niż TimeSpan obiektu.

System_CAPS_pubmethodDuration()

Zwraca nowy TimeSpan obiektu, którego wartość jest wartością bezwzględną bieżącego TimeSpan obiektu.

System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

Zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest równe podanemu obiektowi.(Przesłania ValueType.Equals(Object)).

System_CAPS_pubmethodEquals(TimeSpan)

Zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest równe określonym TimeSpan obiektu.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticEquals(TimeSpan, TimeSpan)

Zwraca wartość wskazującą, czy dwóch określonych wystąpień TimeSpan są równe.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticFromDays(Double)

Zwraca TimeSpan reprezentujący określoną liczbę dni, gdy specyfikacja jest z dokładnością do najbliższej milisekundy.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticFromHours(Double)

Zwraca TimeSpan reprezentujący określoną liczbę godzin, gdy specyfikacja jest z dokładnością do najbliższej milisekundy.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticFromMilliseconds(Double)

Zwraca TimeSpan reprezentujący określoną liczbę milisekund.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticFromMinutes(Double)

Zwraca TimeSpan reprezentujący określoną liczbę minut, gdy specyfikacja jest z dokładnością do najbliższej milisekundy.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticFromSeconds(Double)

Zwraca TimeSpan reprezentujący określoną liczbę sekund, gdy specyfikacja jest z dokładnością do najbliższej milisekundy.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticFromTicks(Int64)

Zwraca TimeSpan reprezentujący określony czas, gdy specyfikacja jest w jednostkach znaczników.

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

Zwraca kod skrótu dla tego wystąpienia.(Przesłania ValueType.GetHashCode()).

System_CAPS_pubmethodGetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.(Dziedziczone z Object).

System_CAPS_pubmethodNegate()

Zwraca nowy TimeSpan obiektu, którego wartość jest zanegowaną wartość tego wystąpienia.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticParse(String)

Konwertuje ciąg reprezentujący przedział czasu na jej TimeSpan równoważne.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticParse(String, IFormatProvider)

Konwertuje ciąg reprezentujący przedział czasu na jej TimeSpan równoważne przy użyciu informacji o określonym formacie specyficzne dla kultury.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticParseExact(String, String, IFormatProvider)

Konwertuje ciąg reprezentujący przedział czasu na jej TimeSpan równoważne przy użyciu podanego formatu i informacji specyficznych dla kultury. Format ciągu reprezentującego musi dokładnie pasować określonego formatu.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticParseExact(String, String, IFormatProvider, TimeSpanStyles)

Konwertuje ciąg reprezentujący przedział czasu na jej TimeSpan równoważne przy użyciu podanego formatu, informacji specyficznych dla kultury i style. Format ciągu reprezentującego musi dokładnie pasować określonego formatu.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticParseExact(String, String[], IFormatProvider)

Konwertuje ciąg reprezentujący przedział czasu na jej TimeSpan równoważne przy użyciu określonej tablicy ciągów formatu i informacji specyficznych dla kultury. Format ciągu reprezentującego musi dokładnie jednego ze wskazanych formatów.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticParseExact(String, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles)

Konwertuje ciąg reprezentujący przedział czasu na jej TimeSpan równoważne przy użyciu określonego formatów, informacji specyficznych dla kultury i style. Format ciągu reprezentującego musi dokładnie jednego ze wskazanych formatów.

System_CAPS_pubmethodSubtract(TimeSpan)

Zwraca nowy TimeSpan obiektu, którego wartość różni się od określonego TimeSpan obiektu i tego wystąpienia.

System_CAPS_pubmethodToString()

Konwertuje wartość bieżącego TimeSpan obiektu na jego reprezentację ciągu równoważnego.(Przesłania ValueType.ToString()).

System_CAPS_pubmethodToString(String)

Konwertuje wartość bieżącego TimeSpan obiektu na jego reprezentację ciągu równoważnego w określonym formacie.

System_CAPS_pubmethodToString(String, IFormatProvider)

Konwertuje wartość bieżącego TimeSpan obiektu na jego reprezentację ciągu równoważnego przy użyciu podanego formatu i informacje o formatowaniu specyficzne dla kultury.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticTryParse(String, IFormatProvider, TimeSpan)

Konwertuje ciąg reprezentujący przedział czasu na jej TimeSpan równoważne przy użyciu określonego specyficzne dla kultury informacje o formatowaniu i zwraca wartość wskazującą, czy konwersja powiodła się.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticTryParse(String, TimeSpan)

Konwertuje ciąg reprezentujący przedział czasu na jej TimeSpan równoważny i zwraca wartość wskazującą, czy konwersja powiodła się.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticTryParseExact(String, String, IFormatProvider, TimeSpan)

Konwertuje ciąg reprezentujący przedział czasu na jej TimeSpan równoważne przy użyciu podanego formatu i informacji specyficznych dla kultury i zwraca wartość wskazującą, czy konwersja powiodła się. Format ciągu reprezentującego musi dokładnie pasować określonego formatu.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticTryParseExact(String, String, IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan)

Konwertuje ciąg reprezentujący przedział czasu na jej TimeSpan równoważne przy użyciu podanego formatu, informacji specyficznych dla kultury i style i zwraca wartość wskazującą, czy konwersja powiodła się. Format ciągu reprezentującego musi dokładnie pasować określonego formatu.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticTryParseExact(String, String[], IFormatProvider, TimeSpan)

Konwertuje określony ciąg reprezentujący przedział czasu na jej TimeSpan równoważne przy użyciu określonego formatu i informacji specyficznych dla kultury i zwraca wartość wskazującą, czy konwersja powiodła się. Format ciągu reprezentującego musi dokładnie jednego ze wskazanych formatów.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticTryParseExact(String, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan)

Konwertuje określony ciąg reprezentujący przedział czasu na jej TimeSpan równoważne przy użyciu określonego formatów, informacji specyficznych dla kultury i style i zwraca wartość wskazującą, czy konwersja powiodła się. Format ciągu reprezentującego musi dokładnie jednego ze wskazanych formatów.

NazwaOpis
System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticMaxValue

Przedstawia maksimum TimeSpan wartość. To pole jest tylko do odczytu.

System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticMinValue

Przedstawia minimum TimeSpan wartość. To pole jest tylko do odczytu.

System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticTicksPerDay

Reprezentuje liczbę znaczników w ciągu 1 dnia. To pole jest stałe.

System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticTicksPerHour

Reprezentuje liczbę znaczników w ciągu godziny. To pole jest stałe.

System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticTicksPerMillisecond

Reprezentuje liczbę znaczników w 1 milisekundy. To pole jest stałe.

System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticTicksPerMinute

Reprezentuje liczbę znaczników w ciągu 1 minuty. To pole jest stałe.

System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticTicksPerSecond

Reprezentuje liczbę znaczników w ciągu 1 sekundy.

System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticZero

Reprezentuje zero TimeSpan wartość. To pole jest tylko do odczytu.

NazwaOpis
System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticAddition(TimeSpan, TimeSpan)

Dodaje dwa określone TimeSpan wystąpień.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticEquality(TimeSpan, TimeSpan)

Wskazuje, czy dwa TimeSpan wystąpień są równe.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticGreaterThan(TimeSpan, TimeSpan)

Wskazuje, czy określony TimeSpan jest większa od drugiej określone TimeSpan.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticGreaterThanOrEqual(TimeSpan, TimeSpan)

Wskazuje, czy określony TimeSpan jest większa lub równa innej określone TimeSpan.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticInequality(TimeSpan, TimeSpan)

Wskazuje, czy dwa TimeSpan wystąpień nie są równe.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticLessThan(TimeSpan, TimeSpan)

Wskazuje, czy określony TimeSpan jest mniejsza niż inna określona TimeSpan.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticLessThanOrEqual(TimeSpan, TimeSpan)

Wskazuje, czy określony TimeSpan jest mniejsza lub równa na inny określony TimeSpan.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticSubtraction(TimeSpan, TimeSpan)

Odejmuje określone TimeSpan z innej określone TimeSpan.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticUnaryNegation(TimeSpan)

Zwraca TimeSpan którego wartość jest zanegowaną wartość określonego wystąpienia.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticUnaryPlus(TimeSpan)

Zwraca określone wystąpienie programu TimeSpan.

System_CAPS_noteUwaga

Aby wyświetlić kod źródłowy .NET Framework dla tego typu, zobacz Reference Source. Przeglądanie kodu źródłowego w trybie online, Pobierz odwołanie do przeglądania w trybie offline i postępuj zgodnie z instrukcjami źródła (w tym poprawki i aktualizacje) podczas debugowania. see instructions.

A TimeSpan obiekt reprezentuje przedział czasu (czas trwania lub czas, który upłynął), który jest mierzony jako dodatnia lub ujemna liczba dni, godziny, minuty, sekundy i ułamków sekund. TimeSpan Struktury służy do reprezentowania porze dnia, ale tylko wtedy, jeśli czas jest związana z określonej daty. W przeciwnym razie DateTime lub DateTimeOffset struktury należy użyć. (Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z TimeSpan struktury w celu odzwierciedlenia porze dnia, zobacz Wybieranie pomiędzy elementem DateTime, DateTimeOffset, TimeSpan i TimeZoneInfo.)

System_CAPS_noteUwaga

A TimeSpan wartość reprezentuje przedział czasu i może być wyrażona jako określoną liczbę dni, godzin, minut, w sekundach i milisekundach. Ponieważ przedstawia ogólne interwał bez odwołania do określonego punkt początkowy lub końcowy, nie można wyrazić lat i miesięcy, które mają zmienną liczbę dni. Różni się od DateTime wartość, która reprezentuje datę i godzinę bez odwołania do określonej strefy czasowej, lub DateTimeOffset wartość, która reprezentuje określonym okresie czasu.

Największa jednostka czasu, który TimeSpan struktury do pomiaru czasu trwania to jeden dzień. Przedziały czasu są mierzone w jednostkach dni, aby zapewnić spójność, ponieważ liczba dni w większych jednostek czasu, takich jak miesięcy i lat, różni się.

Wartość TimeSpan obiekt jest liczbę znaczników, które są równe przedział czasu reprezentowanego. Znaczników jest równa 100 nanosekundach lub co 10 milionowych części sekundy. Wartość TimeSpan obiektu może należeć do zakresu od TimeSpan.MinValue do TimeSpan.MaxValue.

Można utworzyć wystąpienie TimeSpan wartość na kilka sposobów:

 • Przez wywołanie jego niejawne domyślnego konstruktora. W wyniku tego powstaje obiekt, którego wartość jest TimeSpan.Zero, jak pokazano w poniższym przykładzie.

  TimeSpan interval = new TimeSpan();
  Console.WriteLine(interval.Equals(TimeSpan.Zero));  // Displays "True".
  
 • Przez jeden z jego konstruktory jawne wywołanie. Poniższy przykład inicjuje TimeSpan wartość określonej liczby godzin, minut i sekund.

  TimeSpan interval = new TimeSpan(2, 14, 18);
  Console.WriteLine(interval.ToString());       // Displays "02:14:18".
  
 • Przez wywołanie metody lub operację, która zwraca TimeSpan wartość. Na przykład można utworzyć wystąpienie TimeSpan wartość, która reprezentuje odstęp czasu między dwoma wartości daty i godziny, jak pokazano w poniższym przykładzie.

  DateTime departure = new DateTime(2010, 6, 12, 18, 32, 0);
  DateTime arrival = new DateTime(2010, 6, 13, 22, 47, 0);
  TimeSpan travelTime = arrival - departure; 
  Console.WriteLine("{0} - {1} = {2}", arrival, departure, travelTime);   
  // The example displays the following output:
  //    6/13/2010 10:47:00 PM - 6/12/2010 6:32:00 PM = 1.04:15:00
  

  Można również zainicjować TimeSpan obiektu na wartość czasu zero w ten sposób, jak pokazano w poniższym przykładzie.

  using System;
  
  public class Example
  {
    static Random rnd = new Random();
  
    public static void Main()
    {
     TimeSpan timeSpent = TimeSpan.Zero;
  
     timeSpent += GetTimeBeforeLunch();
     timeSpent += GetTimeAfterLunch();
  
     Console.WriteLine("Total time: {0}", timeSpent);
    }
  
    private static TimeSpan GetTimeBeforeLunch()
    {
     return new TimeSpan(rnd.Next(3, 6), 0, 0);
    }
  
    private static TimeSpan GetTimeAfterLunch()
    {
     return new TimeSpan(rnd.Next(3, 6), 0, 0);
    }
  }
  // The example displays output like the following:
  //    Total time: 08:00:00
  

  TimeSpan wartości są zwracane przez operatory arytmetyczne i metod DateTime, DateTimeOffset, i TimeSpan struktury.

 • Przez analizowania ciągu reprezentującego TimeSpan wartość. Można użyć Parse i TryParse metody służące do konwersji ciągów zawierających przedziały czasu do TimeSpan wartości. W poniższym przykładzie użyto Parse z metod konwertowania tablicy ciągów do TimeSpan wartości.

  string[] values = { "12", "31.", "5.8:32:16", "12:12:15.95", ".12"};
  foreach (string value in values)
  {
    try {
     TimeSpan ts = TimeSpan.Parse(value);
     Console.WriteLine("'{0}' --> {1}", value, ts);
    }
    catch (FormatException) {
     Console.WriteLine("Unable to parse '{0}'", value);
    }
    catch (OverflowException) {
     Console.WriteLine("'{0}' is outside the range of a TimeSpan.", value);
    }  
  }
  // The example displays the following output:
  //    '12' --> 12.00:00:00
  //    Unable to parse '31.'
  //    '5.8:32:16' --> 5.08:32:16
  //    '12:12:15.95' --> 12:12:15.9500000
  //    Unable to parse '.12' 
  

  Ponadto można określić dokładny format ciągu wejściowego może być analizowana i konwertowane na TimeSpan wartość przez wywołanie metody ParseExact lub TryParseExact metody.

Można dodawać i odejmować okresach czasu, za pomocą Addition i Subtraction operatorów, lub przez wywołanie metody Add i Subtract metody. Można również porównać dwa okresach czasu, przez wywołanie metody Compare, CompareTo, i Equals metody. TimeSpan Zawiera również struktura Duration i Negate metody, które przekonwertować wartości dodatnie i ujemne odstępach czasu,

Zakres TimeSpan wartości jest MinValue do MaxValue.

A TimeSpan może być reprezentowana jako [-]d.hh:mm:ss.FF, gdzie opcjonalny znak minus wskazuje ujemny przedział czasu, d składnik dni, jest hh jest mierzony w formacie 24-godzinnym, godziny mm minut, ss jest sekund, i ff jest ułamków sekund. Oznacza to przedział czasu składa się z dodatnia lub ujemna liczba dni bez porze dnia lub liczby dni z porze dnia lub tylko porze dnia.

Począwszy od .NET Framework 4, TimeSpan Struktura obsługuje kulturowych formatowanie za pomocą przeciążenia metody jego ToString metody, która konwertuje TimeSpan wartość na jego reprezentację ciągu. Domyślnie TimeSpan.ToString() Metoda zwraca przedział czasu przy użyciu niezmiennej formatu, który jest taka sama jak wartość zwracaną w poprzednich wersjach programu .NET Framework. TimeSpan.ToString(String) Przeciążenia pozwala określić ciąg formatu, który definiuje ciąg reprezentujący przedział czasu. TimeSpan.ToString(String, IFormatProvider) Przeciążenia pozwala określić ciąg formatu i kulturę, której konwencje formatowania są używane do tworzenia ciąg reprezentujący przedział czasu. TimeSpan obsługuje oba ciągi formatu standardowego i niestandardowego. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Standardowe ciągi formatujące TimeSpan i Niestandardowe ciągi formatujące TimeSpan.) Jednak tylko ciągi formatu standardowego są zależne od kultury.

W niektórych przypadkach, że pomyślnie code formatów TimeSpan wartości w .NET Framework 3.5 i wcześniejszych wersjach kończy się niepowodzeniem w .NET Framework 4. Jest to najbardziej typowe w kodzie, który wywołuje < timespan_legacyformatmode > — element metoda formatowania TimeSpan wartości z ciągu formatu. Poniższy przykład pomyślnie formatuje TimeSpan wartość w .NET Framework 3.5 i wcześniejszymi wersjami, ale zgłasza wyjątek .NET Framework 4 i jego nowszych wersjach. Należy zauważyć, że próbuje formatować TimeSpan za pomocą specyfikatora nieobsługiwany format, który jest ignorowane w .NET Framework 3.5 i wcześniejszych.

TimeSpan interval = new TimeSpan(12, 30, 45);
string output;
try {
  output = String.Format("{0:r}", interval);
}
catch (FormatException) {
  output = "Invalid Format";
}
Console.WriteLine(output);
// Output from .NET Framework 3.5 and earlier versions:
//    12:30:45
// Output from .NET Framework 4:
//    Invalid Format

Jeśli nie można zmodyfikować kod, można przywrócić starsze formatowanie TimeSpan wartości w jednym z następujących sposobów:

 • Przez utworzenie pliku konfiguracji, który zawiera < timespan_legacyformatmode > — element. Ustawienie tego elementu enabled atrybutu true przywraca starsze TimeSpan Formatowanie na podstawie dla poszczególnych aplikacji.

 • Ustawienie zgodności "NetFx40_TimeSpanLegacyFormatMode" przełącznika podczas tworzenia domeny aplikacji. Dzięki temu starszych wersji TimeSpan Formatowanie na podstawie na aplikacji domenę. Poniższy przykład tworzy domenę aplikacji, który używa starszej wersji TimeSpan formatowania.

  using System;
  
  public class Example
  {
    public static void Main()
    {
     AppDomainSetup appSetup = new AppDomainSetup();
     appSetup.SetCompatibilitySwitches( new string[] { "NetFx40_TimeSpanLegacyFormatMode" } );
     AppDomain legacyDomain = AppDomain.CreateDomain("legacyDomain", 
                             null, appSetup);
     legacyDomain.ExecuteAssembly("ShowTimeSpan.exe");
    }
  }
  

  Gdy następujący kod jest wykonywany w nowej domenie aplikacji, zostanie przywrócona do starszych wersji TimeSpan Formatowanie zachowanie.

  using System;
  
  public class Example
  {
    public static void Main()
    {
     TimeSpan interval = DateTime.Now - DateTime.Now.Date;
     string msg = String.Format("Elapsed Time Today: {0:d} hours.",
                   interval);
     Console.WriteLine(msg);
    }
  }
  // The example displays the following output:
  //    Elapsed Time Today: 01:40:52.2524662 hours.
  

Poniższy przykład tworzy wystąpienie TimeSpan obiekt, który reprezentuje różnicę między dwoma datami. Następnie wyświetla TimeSpan Właściwości obiektu.

// Define two dates.
DateTime date1 = new DateTime(2010, 1, 1, 8, 0, 15);
DateTime date2 = new DateTime(2010, 8, 18, 13, 30, 30);
// Calculate the interval between the two dates.
TimeSpan interval = date2 - date1;
Console.WriteLine("{0} - {1} = {2}", date2, date1, interval.ToString());
// Display individual properties of the resulting TimeSpan object.
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Value of Days Component:", interval.Days);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Total Number of Days:", interval.TotalDays);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Value of Hours Component:", interval.Hours);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Total Number of Hours:", interval.TotalHours);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Value of Minutes Component:", interval.Minutes);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Total Number of Minutes:", interval.TotalMinutes);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Value of Seconds Component:", interval.Seconds);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Total Number of Seconds:", interval.TotalSeconds);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Value of Milliseconds Component:", interval.Milliseconds);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Total Number of Milliseconds:", interval.TotalMilliseconds);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Ticks:", interval.Ticks);
// the example displays the following output:
//    8/18/2010 1:30:30 PM - 1/1/2010 8:00:15 AM = 229.05:30:15
//     Value of Days Component:               229
//     Total Number of Days:          229.229340277778
//     Value of Hours Component:               5
//     Total Number of Hours:         5501.50416666667
//     Value of Minutes Component:              30
//     Total Number of Minutes:            330090.25
//     Value of Seconds Component:              15
//     Total Number of Seconds:           19,805,415
//     Value of Milliseconds Component:            0
//     Total Number of Milliseconds:       19,805,415,000
//     Ticks:                198,054,150,000,000

Platforma uniwersalna systemu Windows
Dostępne od 8
.NET Framework
Dostępne od 1.1
Biblioteka klas przenośnych
Obsługiwane w: przenośne platformy .NET
Silverlight
Dostępne od 2.0
Windows Phone Silverlight
Dostępne od 7.0
Windows Phone
Dostępne od 8.1

Wszystkie publiczne statyczne ( Shared w języku Visual Basic) elementy członkowskie tego typu są wątkowo bezpieczne. Dla żadnych elementów członkowskich wystąpień nie ma gwarancji bezpieczeństwa wątkowego.

Powrót do początku
Pokaż: