Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Metoda Parallel.ForEach

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operacji, w której iteracji może działać równolegle.

Przestrzeń nazw:   System.Threading.Tasks
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

NazwaOpis
System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, Action<TSource, ParallelLoopState, Int64>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operację z indeksami 64-bitowy na IEnumerable w której iteracji może działać równolegle i stan pętli podlegający monitorowaniu i manipulować.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, Action<TSource, ParallelLoopState>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operacji na IEnumerable w której iteracji może działać równolegle i stan pętli podlegający monitorowaniu i manipulować.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, Action<TSource>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operacji na IEnumerable w iteracji, która może działać równolegle.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource, ParallelLoopState, Int64>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operację z indeksami 64-bitowy na IEnumerable w iteracji, która może działać równolegle, można skonfigurować opcje pętli i stan pętli podlegający monitorowaniu i manipulować.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource, ParallelLoopState>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operacji na IEnumerable w iteracji, która może działać równolegle, można skonfigurować opcje pętli i stan pętli podlegający monitorowaniu i manipulować.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticForEach<TSource>(IEnumerable<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operacji na IEnumerable w którym iteracji może działać równolegle, można skonfigurować opcje pętli.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticForEach<TSource>(OrderablePartitioner<TSource>, Action<TSource, ParallelLoopState, Int64>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operacji na OrderablePartitioner<TSource> w której iteracji może działać równolegle i stan pętli podlegający monitorowaniu i manipulować.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticForEach<TSource>(OrderablePartitioner<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource, ParallelLoopState, Int64>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operacji na OrderablePartitioner<TSource> w iteracji, która może działać równolegle, można skonfigurować opcje pętli i stan pętli podlegający monitorowaniu i manipulować.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticForEach<TSource>(Partitioner<TSource>, Action<TSource, ParallelLoopState>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operacji na System.Collections.Concurrent.Partitioner w której iteracji może działać równolegle i stan pętli podlegający monitorowaniu i manipulować.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticForEach<TSource>(Partitioner<TSource>, Action<TSource>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operacji na Partitioner w iteracji, która może działać równolegle.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticForEach<TSource>(Partitioner<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource, ParallelLoopState>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operacji na Partitioner w iteracji, która może działać równolegle, można skonfigurować opcje pętli i stan pętli podlegający monitorowaniu i manipulować.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticForEach<TSource>(Partitioner<TSource>, ParallelOptions, Action<TSource>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operacji na Partitioner w którym iteracji może działać równolegle, można skonfigurować opcje pętli.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticForEach<TSource, TLocal>(IEnumerable<TSource>, Func<TLocal>, Func<TSource, ParallelLoopState, TLocal, TLocal>, Action<TLocal>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operację z lokalnej wątku danych na IEnumerable w której iteracji może działać równolegle i stan pętli podlegający monitorowaniu i manipulować.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticForEach<TSource, TLocal>(IEnumerable<TSource>, Func<TLocal>, Func<TSource, ParallelLoopState, Int64, TLocal, TLocal>, Action<TLocal>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operację z lokalnej wątku danych na IEnumerable w której iteracji może działać równolegle i stan pętli podlegający monitorowaniu i manipulować.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticForEach<TSource, TLocal>(IEnumerable<TSource>, ParallelOptions, Func<TLocal>, Func<TSource, ParallelLoopState, TLocal, TLocal>, Action<TLocal>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operację z lokalnej wątku danych na IEnumerable w iteracji, która może działać równolegle, można skonfigurować opcje pętli i stan pętli podlegający monitorowaniu i manipulować...

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticForEach<TSource, TLocal>(IEnumerable<TSource>, ParallelOptions, Func<TLocal>, Func<TSource, ParallelLoopState, Int64, TLocal, TLocal>, Action<TLocal>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operację przy użyciu lokalnej wątku danych i indeksów 64-bitowych w IEnumerable w iteracji, która może działać równolegle, można skonfigurować opcje pętli i stan pętli podlegający monitorowaniu i manipulować.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticForEach<TSource, TLocal>(OrderablePartitioner<TSource>, Func<TLocal>, Func<TSource, ParallelLoopState, Int64, TLocal, TLocal>, Action<TLocal>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operację z lokalnej wątku danych na OrderablePartitioner<TSource> w iteracji, która może działać równolegle, można skonfigurować opcje pętli i stan pętli podlegający monitorowaniu i manipulować.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticForEach<TSource, TLocal>(OrderablePartitioner<TSource>, ParallelOptions, Func<TLocal>, Func<TSource, ParallelLoopState, Int64, TLocal, TLocal>, Action<TLocal>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operację z 64-bitowych indeksów i danych lokalnej wątku na OrderablePartitioner<TSource> w iteracji, która może działać równolegle, można skonfigurować opcje pętli i stan pętli podlegający monitorowaniu i manipulować.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticForEach<TSource, TLocal>(Partitioner<TSource>, Func<TLocal>, Func<TSource, ParallelLoopState, TLocal, TLocal>, Action<TLocal>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operację z lokalnej wątku danych na Partitioner w której iteracji może działać równolegle i stan pętli podlegający monitorowaniu i manipulować.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticForEach<TSource, TLocal>(Partitioner<TSource>, ParallelOptions, Func<TLocal>, Func<TSource, ParallelLoopState, TLocal, TLocal>, Action<TLocal>)

Wykonuje foreach (For Each w języku Visual Basic) operację z lokalnej wątku danych na Partitioner w iteracji, która może działać równolegle, można skonfigurować opcje pętli i stan pętli podlegający monitorowaniu i manipulować.

Powrót do początku
Pokaż: