Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule. Więcej informacji.
Tłumaczenie
Oryginał

Wyliczenie ServiceControllerStatus

.NET Framework 4.5

Wskazuje bieżący stan usługi.

Przestrzeń nazw:  System.ServiceProcess
Zestaw:  System.ServiceProcess (w System.ServiceProcess.dll)

public enum ServiceControllerStatus

Nazwa elementu członkowskiegoOpis
ContinuePendingKontynuuj usługa jest w stanie oczekiwania. Odpowiada to Win32 SERVICE_CONTINUE_PENDING stałą, która jest zdefiniowana jako 0x00000005.
PausedUsługa jest wstrzymana. Odpowiada to Win32 SERVICE_PAUSED stałą, która jest zdefiniowana jako 0x00000007.
PausePendingWstrzymanie usługi jest w stanie oczekiwania. Odpowiada to Win32 SERVICE_PAUSE_PENDING stałą, która jest zdefiniowana jako 0x00000006.
RunningUsługa jest uruchomiona. Odpowiada to Win32 SERVICE_RUNNING stałą, która jest zdefiniowana jako 0x00000004.
StartPendingUsługa jest uruchamiana. Odpowiada to Win32 SERVICE_START_PENDING stałą, która jest zdefiniowana jako 0x00000002.
StoppedNie jest uruchomiona. Odpowiada to Win32 SERVICE_STOPPED stałą, która jest zdefiniowana jako 0x00000001.
StopPendingUsługa jest zatrzymywana. Odpowiada to Win32 SERVICE_STOP_PENDING stałą, która jest zdefiniowana jako 0x00000003.

ServiceControllerStatus Wyliczenie jest używane przez wystąpienie ServiceController klasy, aby wskazać, czy istniejąca usługa jest uruchomiona, zatrzymana, wstrzymane lub czy Start, polecenie Zatrzymaj, Wstrzymaj lub Kontynuuj jest w stanie oczekiwania.

W poniższym przykładzie użyto ServiceController klasy, aby sprawdzić bieżący stan usługi TelNet. Jeśli usługa zostanie zatrzymana, przykład uruchamia usługę. Jeśli usługa jest uruchomiona, w przykładzie zatrzymano usługę.// Toggle the Telnet service - 
// If it is started (running, paused, etc), stop the service.
// If it is stopped, start the service.
ServiceController sc = new ServiceController("Telnet");
Console.WriteLine("The Telnet service status is currently set to {0}", 
         sc.Status.ToString());

if ((sc.Status.Equals(ServiceControllerStatus.Stopped)) ||
   (sc.Status.Equals(ServiceControllerStatus.StopPending)))
{
  // Start the service if the current status is stopped.

  Console.WriteLine("Starting the Telnet service...");
  sc.Start();
} 
else
{
  // Stop the service if its status is not set to "Stopped".

  Console.WriteLine("Stopping the Telnet service...");
  sc.Stop();
} 

// Refresh and display the current service status.
sc.Refresh();
Console.WriteLine("The Telnet service status is now set to {0}.", 
          sc.Status.ToString());.NET Framework

Obsługiwane w: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1, 1.0

.NET Framework Client Profile

Obsługiwane w: 4, 3.5 z dodatkiem SP1

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 z dodatkiem R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 (instalacja roli Server Core jest nieobsługiwana), Windows Server 2008 R2 (instalacja roli Server Core jest obsługiwana, gdy jest zainstalowany dodatek SP1 lub nowszy; procesory Itanium nie są obsługiwane)

Program .NET Framework nie obsługuje wszystkich wersji każdej platformy. Aby uzyskać listę wszystkich obsługiwanych wersji, zobacz Wymagania systemowe programu .NET Framework.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft