Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Metoda Binding.ShouldSerializeNamespace — ()

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Zwraca, czy można serializować nazw powiązania.

Przestrzeń nazw:   System.ServiceModel.Channels
Zestaw:  System.ServiceModel (w System.ServiceModel.dll)

public bool ShouldSerializeNamespace()

Wartość zwracana

Type: System.Boolean

true Jeśli przestrzeń nazw powiązanie powinien zostać Zserializowany; w przeciwnym razie false.

.NET Framework
Dostępne od 4.0
Powrót do początku
Pokaż: