Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Metoda Binding.BuildChannelListener

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Odbiornik kanału opiera się na usługę, która przyjmuje się, że określony typ kanału i że spełnia określone funkcje.

Przestrzeń nazw:   System.ServiceModel.Channels
Zestaw:  System.ServiceModel (w System.ServiceModel.dll)

NazwaOpis
System_CAPS_pubmethodBuildChannelListener<TChannel>(BindingParameterCollection)

Odbiornik kanału opiera się na usługę, która przyjmuje się, że określony typ kanału i że spełnia określone przez zbiór powiązanie parametrów funkcji.

System_CAPS_pubmethodBuildChannelListener<TChannel>(Object[])

Odbiornik kanału opiera się na usługę, która przyjmuje się, że określony typ kanału i że spełnia określone funkcje.

System_CAPS_pubmethodBuildChannelListener<TChannel>(Uri, BindingParameterCollection)

Odbiornik kanału opiera się na usługę, która przyjmuje się, że określony typ kanału i że spełnia określone funkcje.

System_CAPS_pubmethodBuildChannelListener<TChannel>(Uri, Object[])

Odbiornik kanału opiera się na usługę, która przyjmuje się, że określony typ kanału i że spełnia określone funkcje.

System_CAPS_pubmethodBuildChannelListener<TChannel>(Uri, String, BindingParameterCollection)

Odbiornik kanału opiera się na usługę, która przyjmuje się, że określony typ kanału i że spełnia określone funkcje.

System_CAPS_pubmethodBuildChannelListener<TChannel>(Uri, String, ListenUriMode, BindingParameterCollection)

Odbiornik kanału opiera się na usługę, która przyjmuje się, że określony typ kanału i że spełnia określone funkcje.

System_CAPS_pubmethodBuildChannelListener<TChannel>(Uri, String, ListenUriMode, Object[])

Odbiornik kanału opiera się na usługę, która przyjmuje się, że określony typ kanału i że spełnia określone funkcje.

System_CAPS_pubmethodBuildChannelListener<TChannel>(Uri, String, Object[])

Odbiornik kanału opiera się na usługę, która przyjmuje się, że określony typ kanału i że spełnia określone funkcje.

Powrót do początku
Pokaż: