Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule. Więcej informacji.
Tłumaczenie
Oryginał

Klasa DataContractSerializer

.NET Framework 4.5

Serializes i deserializes wystąpienie typu w strumieniu XML lub dokumentu z użyciem kontraktu danych. Klasa ta nie może być dziedziczona.

System.Object
  System.Runtime.Serialization.XmlObjectSerializer
    System.Runtime.Serialization.DataContractSerializer

Przestrzeń nazw:  System.Runtime.Serialization
Zestaw:  System.Runtime.Serialization (w System.Runtime.Serialization.dll)

public sealed class DataContractSerializer : XmlObjectSerializer

Typ DataContractSerializer uwidacznia następujące elementy członkowskie.

  NazwaOpis
Metoda publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreDataContractSerializer(Type)Inicjuje nowe wystąpienie DataContractSerializer klasy do serializacji lub deserializacji obiektu określonego typu.
Metoda publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreDataContractSerializer(Type, IEnumerable<Type>)Inicjuje nowe wystąpienie DataContractSerializer klasy do serializacji lub deserializacji obiektu określonego typu i zbiór znanych typów, które mogą być obecne w wykres obiektu.
Metoda publicznaObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreDataContractSerializer(Type, DataContractSerializerSettings)Inicjuje nowe wystąpienie DataContractSerializer klasy do serializacji lub deserializacji obiektu określonego typu i ustawienia.
Metoda publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreDataContractSerializer(Type, String, String)Inicjuje nowe wystąpienie DataContractSerializer klasy do serializacji lub deserializacji obiektu określonego typu przy użyciu podanych element główny XML i obszaru nazw.
Metoda publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreDataContractSerializer(Type, XmlDictionaryString, XmlDictionaryString)Inicjuje nowe wystąpienie DataContractSerializer klasy do serializacji lub deserializacji obiektu określonego typu za pomocą elementu głównego XML i nazw określone za pomocą parametrów typu XmlDictionaryString.
Metoda publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreDataContractSerializer(Type, String, String, IEnumerable<Type>)Inicjuje nowe wystąpienie DataContractSerializer klasy do serializacji lub deserializacji obiektu określonego typu. Metoda ta określa również główny element XML oraz obszaru nazw w dwa parametry ciągu, a także listę znanych typów, które mogą być obecne w wykres obiektu.
Metoda publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreDataContractSerializer(Type, XmlDictionaryString, XmlDictionaryString, IEnumerable<Type>)Inicjuje nowe wystąpienie DataContractSerializer klasy do serializacji lub deserializacji obiektu określonego typu. Metoda ta określa również główny element XML i obszaru nazw w dwóch XmlDictionaryString parametry, a także listę znanych typów, które mogą być obecne w wykres obiektu.
Metoda publicznaDataContractSerializer(Type, IEnumerable<Type>, Int32, Boolean, Boolean, IDataContractSurrogate)Inicjuje nowe wystąpienie DataContractSerializer klasy do serializacji lub deserializacji obiektu określonego typu. Metoda ta określa również listę znanych typów, które mogą być obecne na wykresie obiektu, maksymalną liczbę elementów wykresu do serializacji, parametry, aby zignorować nieoczekiwane dane czy używać niestandardowych XML konstrukcje Aby zachować dane odniesienia obiektu na wykresie wraz z substytut dla serializacji niestandardowej.
Metoda publicznaDataContractSerializer(Type, IEnumerable<Type>, Int32, Boolean, Boolean, IDataContractSurrogate, DataContractResolver)Inicjuje nowe wystąpienie DataContractSerializer klasy do serializacji lub deserializacji obiektu określonego typu. Metoda ta określa również listę znanych typów, które mogą być obecne na wykresie obiektu, maksymalną liczbę elementów wykresu do serializacji, parametry, aby zignorować nieoczekiwane dane, czy używać niestandardowych XML konstrukcje, aby zachować dane odwołanie obiektu w wykresie, substytut dla serializacji niestandardowej i alternatywę dla mapowania xsi:type deklaracje w czasie wykonywania.
Metoda publicznaDataContractSerializer(Type, String, String, IEnumerable<Type>, Int32, Boolean, Boolean, IDataContractSurrogate)Inicjuje nowe wystąpienie DataContractSerializer klasy do serializacji lub deserializacji obiektu określonego typu. Metoda ta określa również listę znanych typów, które mogą być obecne na wykresie obiektu, maksymalną liczbę elementów wykresu do serializacji, parametry, aby zignorować nieoczekiwane dane czy używać niestandardowych XML konstrukcje Aby zachować dane odwołanie obiekt wykresu, substytut dla serializacji niestandardowej i XML element i obszaru nazw zawierających treści.
Metoda publicznaDataContractSerializer(Type, XmlDictionaryString, XmlDictionaryString, IEnumerable<Type>, Int32, Boolean, Boolean, IDataContractSurrogate)Inicjuje nowe wystąpienie DataContractSerializer klasy do serializacji lub deserializacji obiektu określonego typu. Metoda ta określa również listę znanych typów, które mogą być obecne na wykresie obiektu, maksymalną liczbę elementów wykresu do serializacji, parametry, aby zignorować nieoczekiwane dane, czy używać niestandardowych XML konstrukcje, aby zachować dane odwołanie obiektu w wykresie, substytut dla serializacji niestandardowej i parametry XmlDictionaryString określające XML element i obszaru nazw, która zawiera treść.
Metoda publicznaDataContractSerializer(Type, String, String, IEnumerable<Type>, Int32, Boolean, Boolean, IDataContractSurrogate, DataContractResolver)Inicjuje nowe wystąpienie DataContractSerializer klasy do serializacji lub deserializacji obiektu określonego typu. Metoda ta określa również listę znanych typów, które mogą być obecne na wykresie obiektu, maksymalną liczbę elementów wykresu do serializacji, parametry, aby zignorować nieoczekiwane dane czy używać niestandardowych XML konstrukcje zachować dane odwołanie obiektu w wykresie, substytut dla serializacji niestandardowej, XML element i obszar nazw zawierający zawartość i alternatywę dla mapowania xsi:type deklaracje w czasie wykonywania.
Metoda publicznaDataContractSerializer(Type, XmlDictionaryString, XmlDictionaryString, IEnumerable<Type>, Int32, Boolean, Boolean, IDataContractSurrogate, DataContractResolver)Inicjuje nowe wystąpienie DataContractSerializer klasy do serializacji lub deserializacji obiektu określonego typu. Metoda ta określa również listę znanych typów, które mogą być obecne na wykresie obiektu, maksymalną liczbę elementów wykresu do serializacji, parametry, aby zignorować nieoczekiwane dane, czy używać niestandardowych XML konstrukcje, aby zachować dane odniesienia obiektu na wykresie substytut dla serializacji niestandardowej, parametry XmlDictionaryString określające XML element i obszar nazw, z zawartością, a zamiast mapowania xsi:type deklaracje w czasie wykonywania.
Początek

  NazwaOpis
Właściwość publicznaDataContractResolverSkładnik używany do mapowania dynamicznie pobiera xsi:type deklaracje typów kontraktu znane.
Właściwość publicznaDataContractSurrogatePobiera typ zastępcze, który można rozszerzać procesu serializacji lub deserializacji.
Właściwość publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreIgnoreExtensionDataObjectPobiera wartość, która określa, czy zignorować dane dostarczone przez rozszerzenie klasy, gdy klasa jest szeregowana lub rozszeregowana.
Właściwość publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreKnownTypesZwraca kolekcję typów, które mogą być obecne w wykres obiektu serializowana, przy użyciu tego wystąpienia DataContractSerializer.
Właściwość publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreMaxItemsInObjectGraphPobiera maksymalną liczbę elementów wykresu obiektu do serializacji lub deserializacji.
Właściwość publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StorePreserveObjectReferencesPobiera wartość, która określa, czy używać niestandardowych XML konstrukcje zachować dane odwołanie obiektu.
Właściwość publicznaObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreSerializeReadOnlyTypesPobiera wartość, która określa, czy są szeregowane typu tylko do odczytu.
Początek

  NazwaOpis
Metoda publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreEquals(Object) Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi. (Odziedziczone z Object).
Metoda publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreGetHashCode Służy jako domyślna funkcja skrótu. (Odziedziczone z Object).
Metoda publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreGetType Pobiera Type bieżącej instancji. (Odziedziczone z Object).
Metoda publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreIsStartObject(XmlDictionaryReader)Określa, czy XmlDictionaryReader jest umieszczony na obiekcie, który można rozszeregować. (Zastępuje XmlObjectSerializer.IsStartObject(XmlDictionaryReader)).
Metoda publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreIsStartObject(XmlReader)Określa, czy XmlReader jest umieszczony na obiekcie, który można rozszeregować. (Zastępuje XmlObjectSerializer.IsStartObject(XmlReader)).
Metoda publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreReadObject(Stream)Odczytuje strumienia XML lub dokument z Stream i zwraca obiektu po deserializacji. (Odziedziczone z XmlObjectSerializer).
Metoda publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreReadObject(XmlDictionaryReader)Odczytuje dokument XML lub strumienia z XmlDictionaryReader i zwraca obiektu po deserializacji. (Odziedziczone z XmlObjectSerializer).
Metoda publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreReadObject(XmlReader)Odczytuje strumienia XML z XmlReader i zwraca obiekt rozszeregowanym. (Zastępuje XmlObjectSerializer.ReadObject(XmlReader)).
Metoda publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreReadObject(XmlDictionaryReader, Boolean)Odczytuje strumienia XML z XmlDictionaryReader i zwraca obiekt rozszeregowanym oraz określa, czy kontroli w celu weryfikacji nazwy obiektu przed odczytaniem wartości. (Zastępuje XmlObjectSerializer.ReadObject(XmlDictionaryReader, Boolean)).
Metoda publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreReadObject(XmlReader, Boolean)Odczytuje strumienia XML z XmlReader i zwraca obiekt rozszeregowanym oraz określa, czy kontroli w celu weryfikacji nazwy obiektu przed odczytaniem wartości. (Zastępuje XmlObjectSerializer.ReadObject(XmlReader, Boolean)).
Metoda publicznaReadObject(XmlDictionaryReader, Boolean, DataContractResolver)Czyta dokument XML lub strumienia dokumentu i zwraca obiekt rozszeregowanym. Metoda zawiera parametr należy podać, czy nazwa obiektu jest weryfikowana jest sprawdzana i rozpoznawania nazw dla mapowania xsi:type deklaracje w czasie wykonywania.
Metoda publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreToString Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt. (Odziedziczone z Object).
Metoda publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreWriteEndObject(XmlDictionaryWriter)Zapisy zamknięcia XML przy użyciu elementu XmlDictionaryWriter. (Zastępuje XmlObjectSerializer.WriteEndObject(XmlDictionaryWriter)).
Metoda publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreWriteEndObject(XmlWriter)Zapisy zamknięcia XML przy użyciu elementu XmlWriter. (Zastępuje XmlObjectSerializer.WriteEndObject(XmlWriter)).
Metoda publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreWriteObject(Stream, Object)Zapisuje zawartość kompletne (początek, zawartości i koniec) obiektu dokumentu XML lub strumienia z określonego Stream. (Odziedziczone z XmlObjectSerializer).
Metoda publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreWriteObject(XmlDictionaryWriter, Object)Zapisuje zawartość kompletne (początek, zawartości i koniec) obiektu dokumentu XML lub strumienia z określonego XmlDictionaryWriter. (Odziedziczone z XmlObjectSerializer).
Metoda publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreWriteObject(XmlWriter, Object)Zapisuje wszystkie dane obiektu (począwszy od elementu XML, zawartość i elementu zamykającego) do dokumentu XML lub strumień z XmlWriter. (Zastępuje XmlObjectSerializer.WriteObject(XmlWriter, Object)).
Metoda publicznaWriteObject(XmlDictionaryWriter, Object, DataContractResolver)Zapisuje wszystkie dane obiektu (początkowy element XML, zawartość i otaczający element) do dokumentu XML lub za pomocą określonego obiektu XmlDictionaryWriter strumienia. Metoda zawiera program rozpoznawania nazw dla mapowania xsi:type deklaracje w czasie wykonywania.
Metoda publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreWriteObjectContent(XmlDictionaryWriter, Object)Zapisuje zawartość XML za pomocą XmlDictionaryWriter. (Zastępuje XmlObjectSerializer.WriteObjectContent(XmlDictionaryWriter, Object)).
Metoda publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreWriteObjectContent(XmlWriter, Object)Zapisuje zawartość XML za pomocą XmlWriter. (Zastępuje XmlObjectSerializer.WriteObjectContent(XmlWriter, Object)).
Metoda publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreWriteStartObject(XmlDictionaryWriter, Object)Zapisuje otwarcia XML przy użyciu elementu XmlDictionaryWriter. (Zastępuje XmlObjectSerializer.WriteStartObject(XmlDictionaryWriter, Object)).
Metoda publicznaObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreWriteStartObject(XmlWriter, Object)Zapisuje otwarcia XML przy użyciu elementu XmlWriter. (Zastępuje XmlObjectSerializer.WriteStartObject(XmlWriter, Object)).
Początek

Użycie DataContractSerializer klasy serializować i deserializacji wystąpienia typu w strumieniu XML lub dokumentu. Na przykład można utworzyć typ o nazwie Person z właściwości, które zawierają istotne dane, takie jak nazwisko i adres. Można tworzyć i manipulować instancji Person klasy i zapisywania wszystkich wartości jej właściwości w dokumencie XML, które później mogą być pobierane lub w strumieniu XML do bezpośredniego transportu. Co najważniejsze, DataContractSerializer jest używana do serializacji i deserializacji danych przesyłanych w Windows Communication Foundation (WCF) wiadomości. Zastosowanie DataContractAttribute atrybut do klasy, a DataMemberAttribute atrybut do klasy członków do określenia właściwości i pola, które są szeregowane.

Lista:typy, które może być serializowany, zobacz Types Supported by the Data Contract Serializer.

Aby użyć DataContractSerializer, najpierw utworzyć wystąpienie klasy i obiektu odpowiednie do pisania lub czytania formacie; na przykład wystąpienia XmlDictionaryWriter. Następnie należy wywołać WriteObject metoda danych. Do pobierania danych, utworzyć obiekt odpowiednie do odczytywania formatu danych (takich jak XmlDictionaryReader dla dokumentu XML) i wywołania ReadObject metody.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczącychusing the DataContractSerializer, see Serialization and Deserialization.

Można ustawić typ serializator kontraktu danych, za pomocą <dataContractSerializer> elementu w pliku konfiguracyjnym aplikacji klienta.

Przygotowywanie do serializacji lub deserializacji klas

DataContractSerializer Jest używany w połączeniu z DataContractAttribute i DataMemberAttribute klasy. Aby przygotować klasy do serializacji, zastosowanie DataContractAttribute do klasy. W odniesieniu do każdego członka klasy, która zwraca dane, które mają do serializacji, DataMemberAttribute. Można serializować pola i właściwości, niezależnie od dostępności: prywatne, protected, internal, chronione wewnętrzny lub publiczny.

Na przykład schemat określa Customer z ID właściwość, ale już istniejącej aplikacji korzystającej z typu o nazwie Person z Name właściwość. Aby utworzyć typ, który jest zgodny z umową, najpierw zastosuj DataContractAttribute do klasy. Zastosuj DataMemberAttribute do każdego pola lub właściwości, który ma do serializacji.

UwagaUwaga

Można stosować DataMemberAttribute do członków prywatnych i publicznych.

Ostateczny format XML nie musi być tekst. Zamiast tego DataContractSerializer zapisuje dane jako infoset XML, dzięki czemu można zapisać dane w dowolnym formacie rozpoznawanym przez XmlReader i XmlWriter. Zalecane jest użycie XmlDictionaryReader i XmlDictionaryWriter klasy do odczytu i zapisu, ponieważ oba są zoptymalizowane do pracy z DataContractSerializer.

Jeśli tworzysz klasy, która ma pola lub właściwości, które muszą być wypełnione przed serializacji lub deserializacji wystąpi, użyj wywołania zwrotnego atrybutów, zgodnie z opisem w Version-Tolerant Serialization Callbacks.

Dodawanie do kolekcji znanych typów

Podczas serializacji lub deserializacji obiektu, konieczne jest aby typ jest "znany" DataContractSerializer. Tworzenie instancji klasy, która implementuje rozpoczyna się od IEnumerable<T> (takie jak List<T>) i dodanie znanych typów do kolekcji. Następnie utwórz wystąpienie DataContractSerializer za pomocą jednej z overloads, które ma IEnumerable<T> (na przykład DataContractSerializer(Type, IEnumerable<Type>).

UwagaUwaga

W odróżnieniu od innych typów pierwotnych DateTimeOffset struktura nie jest znany typ domyślnie, więc trzeba ręcznie dodać do listy znanych typów (zobacz Data Contract Known Types).

Zgodności z nowszymi wersjami

DataContractSerializer Rozumie kontraktów danych, które zostały opracowane w celu zachowania zgodności z przyszłymi wersjami umowy. Wdrożenie takich typów IExtensibleDataObject interfejsu. Funkcje interfejsu ExtensionData właściwość, która zwraca ExtensionDataObject obiektu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Forward-Compatible Data Contracts.

Jazda w częściowej relacji zaufania

Podczas tworzenia wystąpienia obiektu docelowego podczas deserializacji, DataContractSerializer nie wywołuje Konstruktor obiektu docelowego. Przy tworzeniu [DataContract] typu, który jest dostępny z częściowej relacji zaufania (czyli nie jest publiczny i w zestawie zainstalowanym AllowPartiallyTrustedCallers zastosowany atrybut) i która wykonuje niektórych działań związanych z bezpieczeństwem, trzeba mieć świadomość, że konstruktora nie jest wywoływana. W szczególności nie działają następujące techniki:

 • Podczas próby ograniczenia dostępu częściowej relacji zaufania, dokonując konstruktora wewnętrznego lub prywatnego lub przez dodanie LinkDemand do konstruktora--oba te mają wpływ podczas deserializacji w częściowej relacji zaufania.

 • Jeśli kod klasy, która zakłada, że ma uruchomić konstruktora, klasa może dostać się do nieprawidłowy stan wewnętrzny, który umożliwia wykorzystanie luki.

Poniższy przykład kodu pokazuje typ o nazwie Person który jest seryjny przez DataContractSerializer. DataContractAttribute Stosowany jest atrybut do klasy, a DataMemberAttribute jest stosowany do członków o powierzeniu DataContractSerializer co do serializacji.


namespace DataContractSerializerExample
{
  using System;
  using System.Collections;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Runtime.Serialization;
  using System.Xml;

  // You must apply a DataContractAttribute or SerializableAttribute
  // to a class to have it serialized by the DataContractSerializer.
  [DataContract(Name = "Customer", Namespace = "http://www.contoso.com")]
  class Person : IExtensibleDataObject
  {
    [DataMember()]
    public string FirstName;
    [DataMember]
    public string LastName;
    [DataMember()]
    public int ID;

    public Person(string newfName, string newLName, int newID)
    {
      FirstName = newfName;
      LastName = newLName;
      ID = newID;
    }

    private ExtensionDataObject extensionData_Value;

    public ExtensionDataObject ExtensionData
    {
      get
      {
        return extensionData_Value;
      }
      set
      {
        extensionData_Value = value;
      }
    }
  }

  public sealed class Test
  {
    private Test() { }

    public static void Main()
    {
      try
      {
        WriteObject("DataContractSerializerExample.xml");
        ReadObject("DataContractSerializerExample.xml");

      }

      catch (SerializationException serExc)
      {
        Console.WriteLine("Serialization Failed");
        Console.WriteLine(serExc.Message);
      }
      catch (Exception exc)
      {
        Console.WriteLine(
        "The serialization operation failed: {0} StackTrace: {1}",
        exc.Message, exc.StackTrace);
      }

      finally
      {
        Console.WriteLine("Press <Enter> to exit....");
        Console.ReadLine();
      }
    }

    public static void WriteObject(string fileName)
    {
      Console.WriteLine(
        "Creating a Person object and serializing it.");
      Person p1 = new Person("Zighetti", "Barbara", 101);
      FileStream writer = new FileStream(fileName, FileMode.Create);
      DataContractSerializer ser =
        new DataContractSerializer(typeof(Person));
      ser.WriteObject(writer, p1);
      writer.Close();
    }

    public static void ReadObject(string fileName)
    {
      Console.WriteLine("Deserializing an instance of the object.");
      FileStream fs = new FileStream(fileName,
      FileMode.Open);
      XmlDictionaryReader reader =
        XmlDictionaryReader.CreateTextReader(fs, new XmlDictionaryReaderQuotas());
      DataContractSerializer ser = new DataContractSerializer(typeof(Person));

      // Deserialize the data and read it from the instance.
      Person deserializedPerson =
        (Person)ser.ReadObject(reader, true);
      reader.Close();
      fs.Close();
      Console.WriteLine(String.Format("{0} {1}, ID: {2}",
      deserializedPerson.FirstName, deserializedPerson.LastName,
      deserializedPerson.ID));
    }
  }


.NET Framework

Obsługiwane w: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0

.NET Framework Client Profile

Obsługiwane w: 4, 3.5 z dodatkiem SP1

Portable Class Library

Obsługiwane w: Portable Class Library

.NET dla aplikacji do sklepu Windows Store

Obsługiwane w: Windows 8

.NET dla aplikacji dla Windows Phone

Obsługiwane w: Windows Phone 8, Silverlight 8.1

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 z dodatkiem R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 (instalacja roli Server Core jest nieobsługiwana), Windows Server 2008 R2 (instalacja roli Server Core jest obsługiwana, gdy jest zainstalowany dodatek SP1 lub nowszy; procesory Itanium nie są obsługiwane)

Program .NET Framework nie obsługuje wszystkich wersji każdej platformy. Aby uzyskać listę wszystkich obsługiwanych wersji, zobacz Wymagania systemowe programu .NET Framework.

Wystąpienia tej klasy są wielowątkowość, z wyjątkiem przypadków, gdy wystąpienie jest używany z implementacją IDataContractSurrogate lub DataContractResolver.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft