EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

UCOMIEnumString.Skip Method

Skips over a specified number of items in the enumeration sequence.

Namespace:  System.Runtime.InteropServices
Assembly:  mscorlib (in mscorlib.dll)

int Skip(
	int celt
)

Parameters

celt
Type: System.Int32
The number of elements to skip in the enumeration.

Return Value

Type: System.Int32
S_OK if the number of elements skipped equals the celt parameter; otherwise, S_FALSE.

For more information about IEnumString::Skip, see the MSDN Library.

.NET Framework

Supported in: 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1, 1.0

.NET Framework Client Profile

Supported in: 4, 3.5 SP1

Windows 7, Windows Vista SP1 or later, Windows XP SP3, Windows XP SP2 x64 Edition, Windows Server 2008 (Server Core not supported), Windows Server 2008 R2 (Server Core supported with SP1 or later), Windows Server 2003 SP2

The .NET Framework does not support all versions of every platform. For a list of the supported versions, see .NET Framework System Requirements.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż: