Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Wyliczenie Consistency

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Określa kontraktu niezawodności.

Przestrzeń nazw:   System.Runtime.ConstrainedExecution
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

[SerializableAttribute]
public enum Consistency

Nazwa elementu członkowskiegoOpis
MayCorruptAppDomain

Obliczu wyjątkowe warunki środowisko uruchomieniowe języka wspólnego (CLR) udziela nie gwarancji dotyczących stanu spójności w bieżącej domenie aplikacji.

MayCorruptInstance

Obliczu wyjątkowe warunki metoda jest gwarantowane limitu uszkodzenie stanu do bieżącego wystąpienia.

MayCorruptProcess

Obliczu wyjątkowe warunki CLR udziela nie gwarancji dotyczących stanu spójności; oznacza to, że warunek może spowodować uszkodzenie procesu.

WillNotCorruptState

Obliczu wyjątkowe warunki metoda jest gwarantowane nie doprowadzić do uszkodzenia.

Consistency Wyliczenie jest używane jako parametr ReliabilityContractAttribute atrybutu, aby określić gwarancji niezawodności na danej metody.

Poniższy przykład kodu demonstruje użycie Consistency Wyliczenie podczas określania region ograniczonego wykonania metody. Ten przykład kodu jest częścią większego przykładu przewidzianego dla ReliabilityContractAttribute Konstruktor.

[ReliabilityContract(Consistency.WillNotCorruptState, Cer.Success)]
[MethodImpl(MethodImplOptions.NoInlining)]
void StackDepth2()
{
  try
  {
    consistentLevel2 = false;
    if (depth == 2)
      Thread.Sleep(-1);
    StackDepth3();
  }
  finally
  {
    consistentLevel2 = true;
  }
}

.NET Framework
Dostępne od 2.0
Powrót do początku
Pokaż: