Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Właściwość NegotiateStream.IsEncrypted

.NET Framework (current version)
 

Pobiera Boolean wartość wskazująca, czy to NegotiateStream używa szyfrowania danych.

Przestrzeń nazw:   System.Net.Security
Zestaw:  System (w System.dll)

public override bool IsEncrypted { get; }

Wartość właściwości

Type: System.Boolean

trueJeśli dane są szyfrowane przed przesyłanych za pośrednictwem sieci i odszyfrowywane po osiągnięciu zdalnego punktu końcowego; w przeciwnym razie false.

Szyfrowanie pomaga chronić prywatność danych; to znaczy pomaga zapewnić, że podczas gdy dane są w drodze go nie można odcyfrować przez osoby trzecie.

Poniższy przykład kodu demonstruje, wyświetlanie wartości tej właściwości.

 static void DisplayAuthenticationProperties(NegotiateStream stream)
{
   Console.WriteLine("IsAuthenticated: {0}", stream.IsAuthenticated);
  Console.WriteLine("IsMutuallyAuthenticated: {0}", stream.IsMutuallyAuthenticated);
  Console.WriteLine("IsEncrypted: {0}", stream.IsEncrypted);
  Console.WriteLine("IsSigned: {0}", stream.IsSigned);
  Console.WriteLine("ImpersonationLevel: {0}", stream.ImpersonationLevel);
  Console.WriteLine("IsServer: {0}", stream.IsServer);
}

.NET Framework
Dostêpne od 2.0
Powrót do początku
Pokaż: