Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Metoda Stream.EndRead — (IAsyncResult)

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Oczekuje na oczekujące odczyt asynchroniczny zakończyć. (Należy rozważyć użycie ReadAsync zamiast; zobacz sekcję Spostrzeżenia.)

Przestrzeń nazw:   System.IO
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

public virtual int EndRead(
	IAsyncResult asyncResult
)

Parametry

asyncResult
Type: System.IAsyncResult

Odwołanie do oczekującego żądania asynchroniczne, aby zakończyć.

Wartość zwracana

Type: System.Int32

Liczba bajtów odczytanych ze strumienia między zero (0) i liczby bajtów, żądana. Strumienie tylko po upływie strumienia zwraca zero (0), w przeciwnym razie należy zablokować, aż do co najmniej jednego bajtu.

Exception Condition
ArgumentNullException

asyncResult jest null.

ArgumentException

Dojścia do oczekujące operacje odczytu nie jest dostępna.

- lub -

Oczekujące operacje nie obsługuje odczytu.

InvalidOperationException

asyncResult nie pochodzi z BeginRead metody dla bieżącego strumienia.

IOException

Strumień jest zamknięty lub wystąpił błąd wewnętrzny.

W .NET Framework 4 i starszych wersjach, należy używać metod, takich jak BeginRead i EndRead do implementowania asynchronicznych operacji We/Wy. Te metody są nadal dostępne w .NET Framework 4.5 do obsługi starszego kodu, jednak nowych metod asynchronicznych, takich jak ReadAsync, WriteAsync, CopyToAsync, i FlushAsync, pomocy łatwiej implementować asynchroniczne operacje We/Wy.

Wywołanie EndRead Aby określić liczbę bajtów zostały odczytane ze strumienia.

EndRead może być wywoływana raz dla każdego IAsyncResult z BeginRead.

Ta metoda umożliwia blokowanie, aż do zakończenia operacji We/Wy.

.NET Framework
Dostępne od 1.1
Biblioteka klas przenośnych
Obsługiwane w: przenośne platformy .NET
Silverlight
Dostępne od 2.0
Windows Phone Silverlight
Dostępne od 7.0
Powrót do początku
Pokaż: