Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Metoda EndRead —
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule. Więcej informacji.
Tłumaczenie
Oryginał

Metoda Stream.EndRead —

.NET Framework 4.5

Czeka na oczekujące odczytu asynchronicznego do wykonania. (Należy rozważyć użycie ReadAsync zamiast; zobacz sekcję Spostrzeżenia.)

Przestrzeń nazw:  System.IO
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

public virtual int EndRead(
	IAsyncResult asyncResult
)

Parametry

asyncResult
Typ: System.IAsyncResult
Odwołanie do oczekującego żądania asynchronicznego na zakończenie.

Wartość zwracana

Typ: System.Int32
Liczba bajtów odczytanych ze strumienia pomiędzy zero (0) i liczbę żądanych bajtów. Tylko po upływie strumienia strumieni zwraca zero (0), w przeciwnym razie należy zablokować, dopóki jest dostępna co najmniej jeden bajt.

WyjątekWarunek
ArgumentNullException

asyncResult wynosi null.

ArgumentException

Dojście do oczekujących operacji odczytu nie jest dostępna.

-lub-

Oczekująca operacja nie obsługuje odczytu.

InvalidOperationException

asyncResultnie pochodzi z BeginRead metody na bieżący strumień.

IOException

Strumień został zamknięty lub wystąpił błąd wewnętrzny.

W .NET Framework 4 i wcześniejszych wersjach, należy użyć metod, takich jak BeginRead i EndRead do implementacji operacji asynchronicznych We/Wy. Te metody są nadal dostępne w .NET Framework 4.5 do obsługi starszych kod; jednak nowe metody komunikacji asynchronicznej, takich jak ReadAsync, WriteAsync, CopyToAsync, i FlushAsync, pomożemy Ci łatwiej wdrożyć asynchronicznych operacji We/Wy.

Wywołanie EndRead do określenia, ile bajtów zostały odczytane ze strumienia.

EndRead może być wywoływana raz dla każdej IAsyncResult z BeginRead.

Metoda ta blokuje aż operacja We/Wy została zakończona.

.NET Framework

Obsługiwane w: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1, 1.0

.NET Framework Client Profile

Obsługiwane w: 4, 3.5 z dodatkiem SP1

Portable Class Library

Obsługiwane w: Portable Class Library

.NET dla aplikacji dla Windows Phone

Obsługiwane w: Windows Phone 8, Silverlight 8.1

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 z dodatkiem R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 (instalacja roli Server Core jest nieobsługiwana), Windows Server 2008 R2 (instalacja roli Server Core jest obsługiwana, gdy jest zainstalowany dodatek SP1 lub nowszy; procesory Itanium nie są obsługiwane)

Program .NET Framework nie obsługuje wszystkich wersji każdej platformy. Aby uzyskać listę wszystkich obsługiwanych wersji, zobacz Wymagania systemowe programu .NET Framework.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft