Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Metoda Directory.GetCurrentDirectory — ()

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Pobiera bieżący katalog roboczy aplikacji.

Przestrzeń nazw:   System.IO
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

public static string GetCurrentDirectory()

Wartość zwracana

Type: System.String

Ciąg, który zawiera ścieżkę bieżącego katalogu roboczego, a nie kończy się ukośnik odwrotny (\).

Exception Condition
UnauthorizedAccessException

Obiekt wywołujący nie ma wymaganych uprawnień.

NotSupportedException

System operacyjny jest Windows CE, który nie posiada funkcji bieżącego katalogu.

Ta metoda jest dostępna w .NET Compact Framework, ale nie jest obecnie obsługiwany.

Bieżący katalog różni się od oryginalnej katalogu, który jest ten, z którego proces został uruchomiony.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz Typowe zadania-O.

W poniższym przykładzie pokazano sposób użycia GetCurrentDirectory metody.

using System;
using System.IO;

class Test 
{
  public static void Main() 
  {
    try 
    {
      // Get the current directory.
      string path = Directory.GetCurrentDirectory();
      string target = @"c:\temp";
      Console.WriteLine("The current directory is {0}", path);
      if (!Directory.Exists(target)) 
      {
        Directory.CreateDirectory(target);
      }

      // Change the current directory.
      Environment.CurrentDirectory = (target);
      if (path.Equals(Directory.GetCurrentDirectory())) 
      {
        Console.WriteLine("You are in the temp directory.");
      } 
      else 
      {
        Console.WriteLine("You are not in the temp directory.");
      }
    } 
    catch (Exception e) 
    {
      Console.WriteLine("The process failed: {0}", e.ToString());
    }
  }
}

FileIOPermission

for access to path information for the current directory. Associated enumeration: F:System.Security.Permissions.FileIOPermissionAccess.PathDiscovery

Platforma uniwersalna systemu Windows
Dostępne od 10
.NET Framework
Dostępne od 1.1
Silverlight
Dostępne od 2.0
Windows Phone Silverlight
Dostępne od 7.0
Powrót do początku
Pokaż: