AsymmetricSecurityKey Klasa
TOC
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści
Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Klasa AsymmetricSecurityKey

.NET Framework (current version)
 

Klasa podstawowa dla klucze asymetryczne.

Przestrzeń nazw:   System.IdentityModel.Tokens
Zestaw:  System.IdentityModel (w System.IdentityModel.dll)


public abstract class AsymmetricSecurityKey : SecurityKey

NazwaOpis
System_CAPS_protmethodAsymmetricSecurityKey()

Inicjuje nowe wystąpienie AsymmetricSecurityKey klasy.

NazwaOpis
System_CAPS_pubpropertyKeySize

Gdy zostanie zastąpione w klasie pochodnej, pobiera rozmiar, w bitach klucza.(Odziedziczone po: SecurityKey.)

NazwaOpis
System_CAPS_pubmethodDecryptKey(String, Byte[])

Gdy zostanie zastąpione w klasie pochodnej, odszyfrowuje zaszyfrowane określonego klucza.(Odziedziczone po: SecurityKey.)

System_CAPS_pubmethodEncryptKey(String, Byte[])

Gdy zostanie zastąpione w klasie pochodnej, szyfruje określonego klucza.(Odziedziczone po: SecurityKey.)

System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

Sprawdza, czy podany obiekt jest równy aktualnemu obiektowi (Odziedziczone po: Object.)

System_CAPS_protmethodFinalize()

Pozwala, aby obiekt spróbował zwolnić zasoby i wykonał inne operacje czyszczenia, zanim zostanie odzyskany przez moduł zbierający elementy bezużyteczne. (Odziedziczone po: Object.)

System_CAPS_pubmethodGetAsymmetricAlgorithm(String, Boolean)

Gdy zostanie zastąpione w klasie pochodnej, pobiera określony algorytm kryptograficzny asymetryczne.

System_CAPS_pubmethodGetHashAlgorithmForSignature(String)

Gdy zostanie zastąpione w klasie pochodnej, pobiera algorytm kryptograficzny, który generuje skrót do podpisu cyfrowego.

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

Służy jako domyślna funkcji mieszania.(Odziedziczone po: Object.)

System_CAPS_pubmethodGetSignatureDeformatter(String)

Gdy zostanie zastąpione w klasie pochodnej, pobiera algorytm deformatter dla podpisu cyfrowego.

System_CAPS_pubmethodGetSignatureFormatter(String)

Gdy zostanie zastąpione w klasie pochodnej, pobiera algorytm program formatujący dla podpisu cyfrowego.

System_CAPS_pubmethodGetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.(Odziedziczone po: Object.)

System_CAPS_pubmethodHasPrivateKey()

Gdy zostanie zastąpione w klasie pochodnej, pobiera wartość, która wskazuje, czy klucz prywatny jest dostępny.

System_CAPS_pubmethodIsAsymmetricAlgorithm(String)

Gdy zostanie zastąpione w klasie pochodnej, pobiera wartość, która wskazuje, czy określony algorytm używa klucze asymetryczne.(Odziedziczone po: SecurityKey.)

System_CAPS_pubmethodIsSupportedAlgorithm(String)

Gdy zostanie zastąpione w klasie pochodnej, pobiera wartość wskazującą, czy określony algorytm jest obsługiwana przez tę klasę.(Odziedziczone po: SecurityKey.)

System_CAPS_pubmethodIsSymmetricAlgorithm(String)

Gdy zostanie zastąpione w klasie pochodnej, pobiera wartość, która wskazuje, czy określony algorytm używa kluczy symetrycznych.(Odziedziczone po: SecurityKey.)

System_CAPS_protmethodMemberwiseClone()

Tworzy płytką kopię bieżącego Object.(Odziedziczone po: Object.)

System_CAPS_pubmethodToString()

Zwraca łańcuch znaków, reprezentujący aktualny obiekt. (Odziedziczone po: Object.)

Nie można użyć tego klasę gdy Windows Communication Foundation (WCF) jest uruchomiona w częściowej relacji zaufania.

.NET Framework
Dostêpne od 3.0

Wszelkie elementy członkowskie z publiczną metodą static tego typu (Udostępniane w programie Visual Basic) gwarantują bezpieczeństwo wątku. Nie gwarantuje się bezpieczeństwa wątkowego żadnych elementów członkowskich wystąpień.

Powrót do początku
Pokaż:
© 2016 Microsoft