Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Interfejs ICloneable

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Obsługuje klonowania, który tworzy nowe wystąpienie klasy z taką samą wartość jak istniejącego wystąpienia.

Przestrzeń nazw:   System
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

[ComVisibleAttribute(true)]
public interface ICloneable

NazwaOpis
System_CAPS_pubmethodClone()

Tworzy nowy obiekt, który jest kopią bieżącego wystąpienia.

ICloneable Interfejs umożliwia podanie dostosowanego implementacji, która tworzy kopię obiektu. ICloneable Interfejs zawiera jeden element członkowski, Clone metodę, która ma na celu zapewnienie wsparcia klonowania poza dostarczona przez Object.MemberwiseClone. Aby uzyskać więcej informacji o klonowania, głębokość i kopie płytką i przykłady, patrz Object.MemberwiseClone metody.

Uwagi dotyczące obiektów implementujących:

ICloneable Interfejs po prostu wymaga, aby implementacja Clone Metoda zwraca kopię bieżącego wystąpienia obiektu. Nie określa, czy Operacja klonowania wykonuje Kopia głęboka, płytka kopia lub coś się między. Ani nie wymaga wszystkich wartości właściwości z oryginalnego wystąpienia ma być kopiowany do nowego wystąpienia. Na przykład NumberFormatInfo.Clone Metoda wykonuje kopię płytką wszystkich właściwości oprócz NumberFormatInfo.IsReadOnly Właściwość; go zawsze ustawia wartość tej właściwości false w obiekcie sklonowane. Ponieważ obiektów wywołujących Clone nie zależą od metody wykonywania przewidywalne klonowanie operacji, zaleca się ICloneable nie jest zaimplementowana w publicznych interfejsów API.

.NET Framework
Dostępne od 1.1
Powrót do początku
Pokaż: