Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Wyliczenie TraceLevel

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Określa, jakie komunikaty danych wyjściowych dla Debug, Trace i TraceSwitch klasy.

Przestrzeń nazw:   System.Diagnostics
Zestaw:  System (w System.dll)

public enum TraceLevel

Nazwa elementu członkowskiegoOpis
Error

Obsługa błędów komunikaty wyjściowe.

Info

Komunikaty informacyjne dane wyjściowe, ostrzeżenia i komunikaty obsługi błędów.

Off

Dane wyjściowe nie śledzenie i debugowanie wiadomości.

Verbose

Dane wyjściowe wszystkich debugowania i śledzenia wiadomości.

Warning

Dane wyjściowe, ostrzeżenia i komunikaty obsługi błędów.

To wyliczenie jest używany przez TraceSwitch klasy.

Należy włączyć śledzenie i debugowanie przełącznika. Następująca składnia jest określone kompilatora. Jeśli używasz kompilatorów innych niż C# lub Visual Basic, można znaleźć w dokumentacji kompilatora.

 • Aby włączyć debugowanie w języku C#, Dodaj /d:DEBUG flagi do wiersza polecenia kompilatora podczas kompilowania kodu lub można dodać #define DEBUG do góry pliku. W języku Visual Basic, Dodaj /d:DEBUG=True Flaga kompilatora wiersza polecenia.

 • Aby włączyć śledzenie w języku C#, Dodaj /d:TRACE flagi do wiersza polecenia kompilatora podczas kompilowania kodu lub Dodaj #define TRACE do góry pliku. W języku Visual Basic, Dodaj /d:TRACE=True Flaga kompilatora wiersza polecenia.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących instrumentacji aplikacji, zobacz Debug i Trace.

System_CAPS_noteUwaga

W .NET Framework w wersji 2.0 tekstu można użyć do określenia wartości dla przełącznika. Na przykład true dla BooleanSwitch lub tekstu, takich jak reprezentującą wartość wyliczenia Error dla TraceSwitch. Wiersz <add name="mySwitch" value="Error" /> jest równoważna <add name="mySwitch" value="1" />.

W programie .NET Framework, które w wersjach 1.0 i 1.1, poziomy śledzenia w plikach konfiguracji są ustawiane przy użyciu wartość całkowitą odpowiadający element członkowski wyliczenia, a nie element członkowski wyliczenia, w poniższym przykładzie pokazano.

<configuration>
  <system.diagnostics>
    <switches>
     <add name="mySwitch" value="4" />
    </switches>
  </system.diagnostics>
</configuration>

Poza ustawieniem poziomy śledzenia przy użyciu liczby całkowitej wartości wyliczenia, można ustawić poziomy śledzenia programu .NET Framework w wersji 2.0, używając tekst reprezentujący wartość wyliczenia. Na przykład Verbose dla TraceSwitch. Wiersz <add name="mySwitch" value="Verbose" /> jest równoważna <add name="mySwitch" value="4" />.

W poniższej tabeli przedstawiono relacje między TraceLevel elementów członkowskich wyliczenia i konfiguracją odpowiedni plik wpisów.

Poziom śledzenia

Wartość w pliku konfiguracji

Off

0

Błąd

1

Ostrzeżenie

2

Informacje o

3

Pełne

4

.NET Framework
Dostępne od 1.1
Powrót do początku
Pokaż: