EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataServiceConfiguration.SetEntitySetPageSize Method

Sets the maximum page size for an entity set resource.

Namespace:  System.Data.Services
Assembly:  Microsoft.Data.Services (in Microsoft.Data.Services.dll)

public void SetEntitySetPageSize(
	string name,
	int size
)

Parameters

name
Type: System.String
The name of entity set resource for which to set the page size.
size
Type: System.Int32
The page size for the entity set resource that is specified in name.

When you specify a value of '*' for the name parameter, the page size value is set for all entity sets that do not have the page size explicitly set.

Pokaż: