Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Konstruktor ReadOnlyException

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Inicjuje nowe wystąpienie ReadOnlyException klasy.

Przestrzeń nazw:   System.Data
Zestaw:  System.Data (w System.Data.dll)

NazwaOpis
System_CAPS_pubmethodReadOnlyException()

Inicjuje nowe wystąpienie ReadOnlyException klasy.

System_CAPS_protmethodReadOnlyException(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie ReadOnlyException klasy z informacjami o serializacji.

System_CAPS_pubmethodReadOnlyException(String)

Inicjuje nowe wystąpienie ReadOnlyException klasy przy użyciu określonego ciągu.

System_CAPS_pubmethodReadOnlyException(String, Exception)

Inicjuje nowe wystąpienie ReadOnlyException klasy z określonym komunikatem o błędzie i odwołanie do wewnętrznego wyjątku, który jest przyczyną tego wyjątku.

Powrót do początku
Pokaż: