Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Klasa SettingsPropertyIsReadOnlyException

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Zawiera wyjątek dla tylko do odczytu SettingsProperty obiektów.

Przestrzeń nazw:   System.Configuration
Zestaw:  System (w System.dll)

System.Object
  System.Exception
    System.Configuration.SettingsPropertyIsReadOnlyException

[SerializableAttribute]
public class SettingsPropertyIsReadOnlyException : Exception

NazwaOpis
System_CAPS_pubmethodSettingsPropertyIsReadOnlyException()

Inicjuje nowe wystąpienie SettingsPropertyIsReadOnlyException klasy.

System_CAPS_protmethodSettingsPropertyIsReadOnlyException(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie SettingsPropertyIsReadOnlyException klasy oparte na podanych parametrów.

System_CAPS_pubmethodSettingsPropertyIsReadOnlyException(String)

Inicjuje nowe wystąpienie SettingsPropertyIsReadOnlyException klasy oparte na dostarczony parametr.

System_CAPS_pubmethodSettingsPropertyIsReadOnlyException(String, Exception)

Inicjuje nowe wystąpienie SettingsPropertyIsReadOnlyException klasy na podstawie dostarczonych parametrów.

NazwaOpis
System_CAPS_pubpropertyData

Pobiera kolekcję pary klucz wartość, które zapewniają dodatkowe zdefiniowane przez użytkownika informacji o wyjątku.(Dziedziczone z Exception).

System_CAPS_pubpropertyHelpLink

Pobiera lub ustawia łącze do pliku pomocy skojarzonego z tym wyjątkiem. (Dziedziczone z Exception).

System_CAPS_pubpropertyHResult

Pobiera lub ustawia zakodowaną wartość liczbową HRESULT, przypisaną do określonych wyjątków. (Dziedziczone z Exception).

System_CAPS_pubpropertyInnerException

Pobiera Exception wystąpienia, który spowodował bieżący wyjątek.(Dziedziczone z Exception).

System_CAPS_pubpropertyMessage

Pobiera komunikat, który opisuje bieżący wyjątek.(Dziedziczone z Exception).

System_CAPS_pubpropertySource

Pobiera lub ustawia nazwę aplikacji lub obiekt, który powoduje błąd.(Dziedziczone z Exception).

System_CAPS_pubpropertyStackTrace

Pobiera reprezentację ciągu natychmiastowe ramek na stosie wywołań.(Dziedziczone z Exception).

System_CAPS_pubpropertyTargetSite

Pobiera metodę, która wygenerowała bieżący wyjątek. (Dziedziczone z Exception).

NazwaOpis
System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

Sprawdza, czy podany obiekt jest równy aktualnemu obiektowi (Dziedziczone z Object).

System_CAPS_protmethodFinalize()

Pozwala, aby obiekt spróbował zwolnić zasoby i wykonał inne operacje czyszczenia, zanim zostanie odzyskany przez moduł zbierający elementy bezużyteczne. (Dziedziczone z Object).

System_CAPS_pubmethodGetBaseException()

Gdy zostanie zastąpione w klasie pochodnej, zwraca Exception czyli przyczynę jeden lub więcej kolejnych wyjątków.(Dziedziczone z Exception).

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

Służy jako domyślna funkcji mieszania.(Dziedziczone z Object).

System_CAPS_pubmethodGetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Gdy zostanie zastąpione w klasie pochodnej, ustawia SerializationInfo informacje o wyjątku.(Dziedziczone z Exception).

System_CAPS_pubmethodGetType()

Pobiera typ środowiska uruchomieniowego bieżącego wystąpienia.(Dziedziczone z Exception).

System_CAPS_protmethodMemberwiseClone()

Tworzy płytką kopię bieżącego Object.(Dziedziczone z Object).

System_CAPS_pubmethodToString()

Tworzy i zwraca reprezentację tekstową bieżącego wyjątku. (Dziedziczone z Exception).

NazwaOpis
System_CAPS_proteventSerializeObjectState

Występuje, gdy wyjątek jest serializowana utworzyć obiekt stanu wyjątek, który zawiera serializowane dane o wyjątku.(Dziedziczone z Exception).

Ten wyjątek jest zgłaszany przez SettingsBase klasy podczas próby zmiany wartości SettingsPropertyValue oznaczonego jako tylko do odczytu.

.NET Framework
Dostępne od 2.0

Wszystkie publiczne statyczne ( Shared w języku Visual Basic) elementy członkowskie tego typu są wątkowo bezpieczne. Dla żadnych elementów członkowskich wystąpień nie ma gwarancji bezpieczeństwa wątkowego.

Powrót do początku
Pokaż: