Default Pole
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule. Więcej informacji.
Tłumaczenie
Oryginał

Pole ListBindableAttribute.Default

.NET Framework 4.5
 

Reprezentuje wartość domyślną dla ListBindableAttribute.

Przestrzeń nazw:   System.ComponentModel
Zestaw:  System (w System.dll)

public static readonly ListBindableAttribute Default

Domyślne, aby Yes.

.NET Framework
Dostêpne od 1.1
Powrót do początku
Pokaż:
© 2015 Microsoft