Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Pole ListBindableAttribute.Default

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Reprezentuje wartość domyślną ListBindableAttribute.

Przestrzeń nazw:   System.ComponentModel
Zestaw:  System (w System.dll)

public static readonly ListBindableAttribute Default

Wartość domyślna to Yes.

.NET Framework
Dostępne od 1.1
Powrót do początku
Pokaż: