Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Właściwość Component.Site

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Pobiera lub ustawia ISite z Component.

Przestrzeń nazw:   System.ComponentModel
Zestaw:  System (w System.dll)

[BrowsableAttribute(false)]
public virtual ISite Site { get; set; }

Wartość właściwości

Type: System.ComponentModel.ISite

ISite Skojarzone z Component, lub null Jeśli Component nie jest hermetyzowany w IContainer, Component nie ma ISite skojarzone z nią lub Component zostanie usunięte z jego IContainer.

Implementuje

IComponent.Site

A Component będzie miał ISite została dodana do IContainer i IContainer przypisuje ISite do niego. IContainer Jest odpowiedzialny za przydzielanie ISite do Component. Zmiana wartości składnika ISite nie niekoniecznie zmiany nazwy witryny Component jest przypisany do. Site Właściwość powinna być ustawiona tylko przez IContainer.

Wartość właściwości jest null Jeśli Component zostanie usunięte z jego IContainer. Przypisywanie null do tej właściwości nie zawsze usuwa Component z IContainer.

A Component może być lub może nie mieć nazwę. Jeśli Component jest nadawana nazwa, nazwa musi być unikatowa wśród innych Component obiekty w jego IContainer. ISite Przechowuje nazwę Component; w związku z tym można tylko nazwę Component ma ISite skojarzonych z nim.

.NET Framework
Dostępne od 1.1
Powrót do początku
Pokaż: