Metoda NativeActivity.CacheMetadata

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Tworzy i sprawdza poprawność opis działania argumentów, zmienne, działania podrzędne i delegatów działania.

Przestrzeń nazw:   System.Activities
Zestaw:  System.Activities (w System.Activities.dll)

NazwaOpis
System_CAPS_protmethodCacheMetadata(ActivityMetadata)

Nie jest zaimplementowana. Użyj CacheMetadata Metoda zamiast tego.(Przesłania Activity.CacheMetadata(ActivityMetadata)).

System_CAPS_protmethodCacheMetadata(NativeActivityMetadata)

Tworzy i sprawdza poprawność opis działania argumentów, zmienne, działania podrzędne i delegatów działania.

Autorzy działań niestandardowych można podać logikę walidacji do działania CacheMetadata zastąpienia. Wszelkie wyjątki, które są generowane z CacheMetadata nie są traktowane jako błędy sprawdzania poprawności. Wyjątki te będą wyjść z wywołanie Validate i musi być obsługiwane przez obiekt wywołujący.

Powrót do początku
Pokaż: