Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Metoda CacheMetadata —
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule. Więcej informacji.
Tłumaczenie
Oryginał

Metoda NativeActivity.CacheMetadata —

.NET Framework 4.5

Tworzy i sprawdza poprawność opis argumentów działalności, zmienne, działania podrzędne i delegatów działalności.

Ten element członkowski jest przeciążony. Aby uzyskać pełne informacje dotyczące tego elementu członkowskiego, w tym informacje o jego składni i zastosowaniu oraz odpowiednie przykłady, kliknij nazwę na liście przeciążeń.

  Nazwa Opis
Metoda chroniona CacheMetadata(ActivityMetadata) Nie jest zaimplementowana. Użyj CacheMetadata metoda zamiast. (Zastępuje Activity.CacheMetadata(ActivityMetadata)).
Metoda chroniona CacheMetadata(NativeActivityMetadata) Tworzy i sprawdza poprawność opis argumentów działalności, zmienne, działania podrzędne i delegatów działalności.
Początek

Autorzy działania niestandardowego można podać logiki sprawdzania poprawności w działalności CacheMetadata zastąpić. Wszelkie wyjątki, które są generowane z CacheMetadata nie są traktowane jako błędy sprawdzania poprawności. Wyjątki te będą escape from wywołanie Validate i muszą być obsługiwane przez obiekt wywołujący.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft