Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Klasa ParameterValue

Reprezentuje dane używane raporty parametryczne lub w rozszerzenie dostarczania ustawienia.

Przestrzeń nazw:  ReportService2010
Zestaw:  ReportService2010 (w ReportService2010.dll)

[SerializableAttribute]
public class ParameterValue : ParameterValueOrFieldReference

Typ ParameterValue uwidacznia następujące elementy członkowskie.

  NazwaOpis
Metoda publicznaParameterValueInicjuje nowe wystąpienie ParameterValue klasy
Do góry

  NazwaOpis
Właściwość publicznaLabelPobiera lub ustawia etykiety lub alternatywna nazwa parametru.
Właściwość publicznaNamePobiera lub ustawia nazwę parametru.
Właściwość publicznaValuePobiera lub ustawia wartość parametru.
Do góry

  NazwaOpis
Metoda publicznaEquals (Dziedziczony z Object).
Metoda chronionaFinalize (Dziedziczony z Object).
Metoda publicznaGetHashCode (Dziedziczony z Object).
Metoda publicznaGetType (Dziedziczony z Object).
Metoda chronionaMemberwiseClone (Dziedziczony z Object).
Metoda publicznaToString (Dziedziczony z Object).
Do góry

A ParameterValue jako dane wyjściowe zwracany jest obiekt GetSubscriptionProperties metoda i jest przekazywana jako dane wejściowe do SetSubscriptionProperties metoda.

ParameterValue obiekty są używane zarówno przekazanie parametrów raportu do raportów i przekazywanie ustawienia rozszerzenie dostarczania.

Wszystkie publiczne statyczny (Shared w języku Visual Basic) elementy członkowskie tego typu są bezpieczne dla wątków. Nie ma gwarancji, że elementy członkowskie wystąpień będą bezpieczne dla wątków.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż: