Konfigurowanie usług

.NET Framework (current version)
 

Po zaprojektowane i zaimplementowane umowy serwisowej, można przystąpić do konfigurowania usługi. To pozwala zdefiniować i dostosowywać, jak usługa jest narażony na klientów, w tym określenie adresu, gdzie można znaleźć, transport i kodowanie komunikatu używanych do wysyłania i odbierania wiadomości oraz typu zabezpieczeń, który wymaga.

Konfiguracja tutaj obejmuje sposoby imperatively w kodzie lub przy użyciu pliku konfiguracji, można zdefiniować i dostosować różne aspekty usługi, takie jak określanie swoje adresy punktu końcowego, transportu używany i jego systemów zabezpieczeń. W praktyce Zapisywanie konfiguracji to główne programowania WCF aplikacji.

W tej sekcji

Uproszczona konfiguracja

Począwszy od .NET Framework w wersji 4, WCF zawiera nowy model konfiguracji domyślne, która upraszcza WCF wymagania dotyczące konfiguracji. Jeśli nie podano żadnego WCF konfiguracji określonej usługi, środowisko uruchomieniowe automatycznie konfiguruje usługi przy użyciu domyślnych punktów końcowych, powiązania i zachowania.

Konfigurowanie usług za pomocą plików konfiguracji

A Windows Communication Foundation (WCF) usługi jest konfigurowane przy użyciu .NET Framework Technologia konfiguracji. Najczęściej, elementy XML są dodawane do pliku Web.config dla witryny Internet Information Services (IIS), który obsługuje WCF usługi. Elementy umożliwiają zmianę szczegóły, takie jak adresy punktów końcowych (rzeczywista adresy używane do komunikacji z usługą) na podstawie machine Manager.

Powiązania WCF (Windows Communication Foundation)

Ponadto WCF zawiera kilka typowych konfiguracji dostarczanych przez system w postaci powiązań, które umożliwiają szybkie wybierz podstawowe funkcje klienta i usługi komunikowania, takie jak transport, zabezpieczeń oraz wiadomość kodowanie używane.

Punkty końcowe WCF (Windows Communication Foundation)

Cała komunikacja z WCF usługi odbywa się przez punktów końcowych usługi. Punkty końcowe zawierają umowy, informacje o konfiguracji określonej w powiązaniach i adresów, które wskazują, gdzie można znaleźć usługi lub gdzie można uzyskać informacje o usłudze.

Zabezpieczanie usług

Przy użyciu WCF i istniejących mechanizmów zabezpieczeń, można zaimplementować poufność, integralność, uwierzytelnianie i autoryzację do dowolnej usługi. Można również przeprowadzać inspekcję dla zabezpieczeń sukcesów i niepowodzeń.

Tworzenie usług międzyoperacyjnych 1.1 profilu podstawowego WS-I

Wymagania dotyczące wdrażania usługi, która współdziała z usług i klientów na dowolnej platformie lub systemu operacyjnego są opisane w WS-I Basic Profile 1.1 specyfikacji.

Pokaż: