Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Zmiana nazwy komputera serwera raportów

Zmiana nazwy komputera powoduje odpowiednie zmiany nazwy serwera sieci Web i SQL Server wystąpienie (jeśli jest na tym samym komputerze). In some cases, SQL Server Reporting Services may not be accessible after a computer name change. Skonfigurować serwer raportów po zmianie nazwy komputera, należy wykonać czynności podane w tym temacie.

Jeśli zmienisz nazwę Aparat baz danych programu SQL Server wystąpieniu baza danych serwera raportów, wykonaj następujące czynności:

  1. Uruchomić narzędzie Konfiguracja usług Reporting Services i połączyć się z serwera raport, który używa baza danych serwer raportów na serwerze zmieniona.

  2. Otwórz strona Konfiguracja bazy danych.

  3. W Nazwy serwera, wpisz lub wybierz SQL Server nazwę, a następnie kliknij Połącz.

  4. Kliknij stosuje się.

Jeśli serwer raportów używa lokalnego Aparat baz danych wystąpienie, można użyć (lokalne) lub (lokalne) \wystąpienienazwę Aby określić serwer. Jeśli używasz (lokalne) odwołać się do serwera, można zmienić nazwę serwera i połączenia będą nadal działać. Jeśli używasz serwera zdalnego lub Reporting Services jest skonfigurowany przy użyciu nazwa serwera, należy zaktualizować informacje o połączeniu bazy danych po zmianie nazwa serwera.

Jeśli zmienisz nazwę komputera, na którym działa serwer raportów, należy wykonać następujące czynności:

  1. Otwórz RSReportServer.config w edytorze tekstu i zmodyfikować UrlRoot ustawienie, aby odzwierciedlić nowe nazwa serwera. UrlRoot Ustawienie jest używane przez rozszerzenia dostawy do redagowania adres URL używany dostęp do elementów przechowywanych serwer raportów. Zmiana adresu URL serwer raportów wymaga aktualizację UrlRoot ustawienie tak, aby kontynuować subskrypcje do dostarczania sprawozdania zgodnie z oczekiwaniami.

  2. W tym samym pliku, jeśli jest ustawiona, zmodyfikować ReportServerUrl zestaw, aby odzwierciedlić nowe nazwa serwera. Należy zauważyć, że to ustawienie nie jest używany w każdej instalacji. Jeśli jest pusty, nic nie rób.

    UwagaUwaga:

    Jeśli używasz systemu Windows Internet Naming Service (WINS) w sieci firmowej serwera raportów i Menedżer raportów mogą być nadal dostępna pod nazwą poprzedni okres czas. WINS mapowania adresów IP adresu dla każdego komputera go usług. Po WINS Odświeża adres IP dla zmiany nazwy komputera, starej nazwy komputera nie można uzyskać dostęp do serwer raportów lub Menedżer raportów.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż: