Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Adres URL usługi sieci Web (Konfiguracja usług raportowania)

Użyj strona adres URL usługi sieci Web, aby skonfigurować lub zmodyfikować adres URL używany do dostępu serwer raportów. A rezerwację adresu URL zostanie utworzony w oparciu o określony adres URL. Rezerwację adresu URL definiuje składni i reguł dla wszystkich adresów URL, które mogą być następnie używane do dostępu usługa sieci Web serwera raportów. Określa prefiks, host, port i katalog wirtualny dla usługa sieci Web serwera raportów. W zależności od tego, jak określić hosta wiele adresów URL może być możliwe dla jednej rezerwacji. Wartość domyślna dla hosta określa silne symboli wieloznacznych. Symbol wieloznaczny silne pozwala określić adres URL wszelkie nazwę hosta, która może być rozpoznana komputera obsługującego serwer raportów. Aby uzyskać więcej informacji o konfiguracja adresu URL i rezerwacji, zobacz Jak Konfigurowanie adresu URL (Konfiguracja usług raportowania) i Konfigurowanie adresów URL serwera raportów.

Aby otworzyć tę strona, uruchom Reporting Services narzędzie Konfiguracja i kliknij przycisk Adres URL usługi sieci Web w okienku nawigacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak Start Reporting Services Menedżer konfiguracji.

Ta strona zawiera wartości, które są często używane w adresach URL serwer raportów. Jeśli chcesz utworzyć dodatkowe adresy URL są używane nagłówki hosta lub określić adres IP w określonym formacie, kliknij Zaawansowane.

Łącze do usługa sieci Web pojawi się na to strona po kliknięciu przycisku Zastosuj. Kliknięcie tego łącza przed baza danych serwera raportów jest tworzony, można oczekiwać zobacz "nie odnaleziono strony" Wystąpił błąd. Ten błąd nie będzie już wyświetlany po skonfigurowaniu bazy danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak Tworzenie bazy danych serwera raportu (Konfiguracja usług raportowania).

Jeśli ponownie zainstalowano Reporting Services i że błędów podczas próby użycia wartość adresu IP domyślnego portu 80 i wszystkie przypisane, można zazwyczaj rozwiązać błędu przez ponowne URL po ponownym uruchomieniu usługa. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Rozwiązywanie problemów z konfiguracją w SQL Server Books Online.

Katalog wirtualny

Określa nazwę katalogu wirtualnego usługa sieci Web serwera raportów. Może mieć tylko jedną nazwę wirtualnego dla każdego usługa sieci Web serwera raportów wystąpienie na tym samym komputerze.

Adres IP

Identyfikuje komputer serwer raportów w sieci TCP/IP. Prawidłowe wartości to:

  • Wszystkie przydzielone Określa, że można żadnych adresów IP przypisanych do komputera używana w adresie URL, wskazujący aplikację serwer raportów. Wartość ta obejmuje również hosta przyjaznej nazwy (takich jak nazwy komputera), które może być rozpoznana przez serwer nazwę domena na adres IP przypisany do komputera. Jest to wartość domyślna dla Reporting Services adresu URL.

  • Wszystkie nieprzypisane Określa, że serwer raportów zaakceptuje każdy wniosek, który nie ma dokładnego dopasowania dla nazwę adresu IP hosta. Ta wartość nie należy używać, jeśli inna aplikacja sieci Web jest już używany przez. Jeśli tak zrobisz, będzie przerwać usługa dla innych aplikacji.

  • 127.0.0.1 jest używany do dostępu do localhost. Obsługuje on administracji lokalnej na komputerze serwer raportów. W przypadku wybrania tylko to wartość tylko użytkownicy zalogowani lokalnie do serwer raportów komputer będzie dostęp do aplikacji.

  • Nnn. nnn.nnn.nnn is the IPv4 address of a network adapter card on your computer. Jeśli sieć używa adresowania IPv6, adres IP będzie wartość 128-bitowego 8 pola 4-bajtowy podobny do następującego formatu: <nagłówek>:nnnn:nnnn:nnnn:nnnn

    Jeśli masz wiele kart pojawi się adres IP dla każdej z nich. Wybranie tylko tej wartości, ograniczy dostęp aplikacji do tylko adres IP (i nazwę dowolnego hosta, który domena nazwy serwera mapowania na ten adres). Nie można użyć localhost, dostęp do serwer raportów i nie można używać adresów IP innych sieci adapter kart, które są zainstalowane na komputerze serwer raportów.

TCP Port

Określa port, który serwer raportów monitorów dla żądań HTTP dla adresów URL, które zawierają serwer raportów nazwę katalogu wirtualnego.

Certyfikat SSL

Wiąże certyfikat określony adres IP. Certyfikat musi zainstalowane i skonfigurowane na komputerze. Usługi Reporting Services nie dostarczają funkcji do zarządzania certyfikatami. certyfikat Musi być wystawiony na nazwę hosta lub nazwę komputera, który jest rozpoznawany jako adres IP. Na przykład aby użyć certyfikat został wystawiony dla http://salesreports, określony adres IP należy rozwiązać serwer o nazwie "salesreports".

Jeśli używasz certyfikatu należy zmodyfikować UrlRoot Ustawienia RSReportServer.plik konfiguracja tak, aby Określa pełną nazwę komputera, dla którego certyfikat jest zarejestrowana. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie serwera raportów dla połączenia (SSL) Secure Sockets Layer w SQL Server Books Online.

SSL Port

Określa port dla połączeń SSL.

Adresy URL

Wyświetla adresy URL zdefiniowany dla bieżącego wystąpienie serwer raportów.

Zaawansowane

Kliknij, aby utworzyć dodatkowe adresy URL dla bieżącej aplikacji wystąpienie.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż: