Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

zwiększenie wydajności priorytetu opcji

Use the priority boost option to specify whether Microsoft SQL Server should run at a higher Microsoft Windows 2000, Windows Server 2003, Windows 2008, or Windows 2008 R2 scheduling priority than other processes on the same computer. Jeśli użytkownik zestaw tę opcję, aby 1, SQL Server działa na priorytet bazowy 13 w Windows 2000, Windows Server 2003, Windows 2008 lub Windows 2008 R2 harmonogram. Wartością domyślną jest 0, co jest priorytet bazowy 7.

Ważna informacjaWażne:

Ta funkcja zostanie usunięta z przyszłej wersji programu Microsoft SQL Server. Nie należy stosować tej funkcji w nowych projektach oraz jak najszybciej należy zmodyfikować aplikacje, w których obecnie jest używana ta funkcja.

Podnoszenie zbyt wysoki priorytet może Odsączyć zasobów z zasadniczych systemu operacyjnego i funkcji sieciowych, powodując problemy zamykanie niedziałający SQL Server lub przy użyciu innych zadań systemu operacyjnego na serwerze.

Priorytetu opcja jest opcja zaawansowana. Jeśli używasz sp_configure systemowa procedura składowana Aby zmienić to zestaw, można zmienić priorytetu tylko wtedy, gdy Pokaż opcje zaawansowane jest ustawiona na 1. Ustawienie zostanie uwzględnione po ponownym uruchomieniu serwera.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż: