Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Porady: Programowane usuwanie wszystkich komentarzy z dokumentów

 

Użyj DeleteAllComments metodę, aby usunąć wszystkie komentarze z dokumentu Microsoft Office Word.

Zastosowanie: informacje przedstawione w tym temacie dotyczą projektów na poziomie dokumentu i projektów dodatku VSTO dla programu Word. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Funkcje dostępne w aplikacjach pakietu Office i typ projektu.

 

Aby usunąć wszystkie komentarze z dokumentu, który jest częścią dostosowań poziomie dokumentu

 1. Wywołanie DeleteAllComments metody ThisDocument klasy w projekcie. Aby wykorzystać ten przykład kodu, należy uruchomić go z ThisDocument klasy.

  this.DeleteAllComments();
  

Usuwanie wszystkich komentarzy z dokumentu za pomocą dodatku VSTO

 1. Wywołanie M:Microsoft.Office.Interop.Word._Document.DeleteAllComments metody Microsoft.Office.Interop.Word.Document z którego chcesz usunąć komentarze.

  Poniższy przykład kodu usuwa wszystkie komentarze z aktywnego dokumentu. Aby wykorzystać ten przykład kodu, należy uruchomić go z ThisAddIn klasy w projekcie.

  this.Application.ActiveDocument.DeleteAllComments();
  
Pokaż: